System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

Powstanie projekt nowej linii tramwajowej i przebudowy ul. Chrobrego

Dokumentację projektową na budowę nowej linii tramwajowej na osiedle Górczyn oraz dokumentację na wykonanie przebudowy ulicy Chrobrego wykona biuro projektowe Progreg.

Umowę w tej sprawie w czwartek (11.01.2018) popisali prezydent miasta Jacek Wójcicki z prezesem biura Grzegorzem Kudelskim.
Wartość zadania dotyczącego budowy nowej linii tramwajowej wynosi 1 291 500 zł brutto, natomiast zadania dotyczącego przebudowy ul. Chrobrego 1 709 832 zł brutto.
Oba zadania realizowane są w ramach zadania „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”.

Linia na Górczyn

Budowa nowej linii ma na celu skomunikowanie osiedla Górczyn – największego skupiska zabudowy wielorodzinnej w naszym mieście – z centrum miasta, za pomocą komunikacji tramwajowej. Torowisko prowadzone będzie w wydzielonych pasach zieleni.

Prace projektowe obejmować będą m.in:
1. budowę torowiska wraz z odwodnieniem na trasie od ronda Ofiar Katynia przez aleję Ruchu Młodzieży Niezależnej, ul. J. Piłsudskiego, ul. Górczyńską, ul. L. Okulickiego do ul. Szarych Szeregów,
2. budowę sieci trakcyjnej,
3. przebudowę nawierzchni jezdni w rejonie budowy planowanego torowiska w zakresie niezbędnym do uzyskania prawidłowych parametrów technicznych,
4. przebudowę istniejących zjazdów, przejazdów, chodników i sieci uzbrojenia podziemnego,
5. przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową w zakresie koniecznych korekt geometrii oraz robót nawierzchniowych,
6. budowę przystanków tramwajowych wraz z projektem zasilania Systemu Informacji Pasażerskiej.

Przebudowa ul. Chrobrego

Przebudowa ul. Chrobrego oraz Mieszka I na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Roosevelta obejmuje nie tylko przebudowę torowiska, ale również drogi oraz całą infrastrukturę towarzyszącą, w tym m.in. kompleksową przebudowę deptaka miejskiego, która zmieni znacząco jego obecny wizerunek. Przebudowa oprócz poprawy stanu technicznego torowiska oraz drogi ma również uporządkować przestrzeń oraz stworzyć ją bardziej funkcjonalną i przyjazną dla mieszkańców.

Prace projektowe obejmować będą m.in:
1. przebudowę drogi na ul. Chrobrego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Borowskiego oraz ul. Mieszka I na odcinku od ul. Borowskiego do ul. Roosevelta, w tym przebudowę deptaka miejskiego na odcinku ul. Chrobrego od skrzyżowania z ul. Jagiełły do ul. Borowskiego,
2. przebudowę torowiska wraz z odwodnieniem,
3. przebudowę sieci trakcyjnej z uwzględnieniem braku możliwości montażu sieci do budynków,
4. wykonanie projektu przebudowy/modernizacji obiektu mostowego,
5. przebudowę istniejących zjazdów, przejazdów, chodników i sieci uzbrojenia podziemnego,
6. wykonanie projektu budowy/przebudowy/remontu kanalizacji deszczowej,
7. przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową w zakresie koniecznych korekt geometrii oraz robót nawierzchniowych,
8. budowę i/lub przebudowę przystanków tramwajowych wraz z projektem zasilania Systemu Informacji Pasażerskiej oraz monitoringu,
9. przebudowę przejść dla pieszych i dojść do przystanków komunikacji zbiorowej oraz dostosowanie przejść dla osób niepełnosprawnych, w tym niedowidzących.

Wydział Promocji i Informacji

umowa Chrobrego

fot. Bartłomiej Nowosielski

 

POWRÓT
GÓRCZYN