System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZE INFORMACJE ODNOŚNIE PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE
Postęp prac na ul. Chrobrego i Mieszka I – styczeń 2021
22 Styczeń 2021

Przebudowę 1,5-kilometrowego odcinka drogi wraz z torowiskiem i ciągiem pieszym na ulicach Chrobrego i Mieszka I, na odcinku od Pocztowej do Roosevelta, realizuje konsorcjum firm ZUE i FDO. Na chwilę obecną prace trwają na odcinku do skrzyżowania z ul. Mickiewicza, niemniej od 23 stycznia br., prace zostaną rozciągnięte na całą długość ul. Mieszka I, aż do skrzyżowania z ul. Roosevelta.

Najbardziej zaawansowane prace widoczne są na odcinku 30 Stycznia – Jagiellończyka. Tutaj już częściowo zamontowane zostało torowisko lub podbudowa pod torowisko. W pobliżu „Kwadratu” pojawił się chodnik, zrealizowane zostały podjazdy do lokali. Tutaj także zamontowane zostało oświetlenie. Pozostałe odcinki to prace przy infrastrukturze podziemnej. Ruch samochodowy przecinający ul. Chrobrego i Mieszka I odbywa się ul. Łokietka oraz ul. Borowskiego. Pozostałe przejazdy (ul. 30 Stycznia oraz Jagiellończyka) są wyłączone. Wyłączone z ruchu zostanie także skrzyżowanie z ul. Mickiewicza. Zapewniony zostanie dojazd do przychodni NZOZ „ZDROWA RODZINA B” s.c. oraz Sądu Okręgowego (tylko od strony ul. Roosevelta). Mapki organizacji ruchu i objazdów można prześledzić w poprzednim wpisie.

Jednostka Realizująca Projekt
fot. Bartłomiej Nowosielski

Bieżący postęp prac możecie śledzić w poniższej galerii:
[rl_gallery id="7724"]

Kolejny etap przy przebudowie ul. Chrobrego i Mieszka I
21 Styczeń 2021

Wykonawca przebudowy ul. Chrobrego i Mieszka I, 23 stycznia br. planuje wprowadzenie kolejnego etapu polegającego na rozszerzeniu zakresu prac budowlanych o kolejny odcinek ul. Mieszka I od ul. Mickiewicza do ul. Roosevelta przy zapewnieniu dojazdu do przychodni i Sądu Okręgowego.

Planowane jest całkowite zamknięcie skrzyżowania ulic Mieszka I – Mickiewicza. Nadal zamknięty dla ruchu będzie również odcinek ul. Mieszka I od Borowskiego – Mickiewicza.

Planowane są następujące zmiany w organizacji ruchu:
ul. Krasińskiego stanie się drogą bez przejazdu od strony Mieszka I, dlatego zostanie wprowadzony na niej ruch dwukierunkowy i wystąpią ograniczenia w parkowaniu pojazdów po jednej stronie;
na odcinku około 100 m ul. Mieszka I od Roosevelta do budynku sądu możliwy będzie ruch dwukierunkowy – dojazd do bramy Sądu Okręgowego, przychodni w budynku Mieszka I 42 (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWA RODZINA B” s.c.). oraz podwórka, bez możliwości dojazdu do ul. Mickiewicza i Krasińskiego – droga ślepa;
ul. Mickiewicza od Dąbrowskiego oraz ul. Mickiewicza od Kosynierów Gd. funkcjonować będzie jako droga ślepa.
Zlikwidowany zostanie przystanek autobusowy na ul. Mieszka I naprzeciwko Sądu. Zostanie on zastąpiony istniejącym przystankiem na ul. Roosevelta oraz tymczasowym na ul. Kazimierza Wielkiego w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania z Roosevelta.
Otwarty zostanie dla ruchu dwukierunkowego przejazd przez ul. Chrobrego w ciągu ul. Borowskiego. W drugiej fazie tego etapu planowane jest również otwarcie przejazdu w ciągu ul. Jagiellończyka dla ruchu jednokierunkowego. Powyższe możliwe będzie po zakończeniu prac archeologicznych i ułożeniu nawierzchni umożliwiającej przejazd.

Pozostałe przejazdy poprzeczne przez teren budowy (ul. Mieszka I i Chrobrego) pozostawione będą analogicznie jak w obecnym stanie, tj.:
otwarty będzie przejazd przez ul. Krzywoustego (dla ruchu jednokierunkowego od Dąbrowskiego do Armii Polskiej),
możliwy będzie również przejazd przez plac budowy w ciągu ulicy 30 Stycznia (przejazd jednokierunkowy od Dąbrowskiego do Chrobrego).
Zamknięte nadal będą przejazdy w ciągu ulic Słowackiego, Jagiellończyka (I faza), 30 Stycznia. Na ul. Dąbrowskiego od Jagiellończyka do Borowskiego zachowany zostanie ruchu jednokierunkowy z umożliwieniem parkowania po lewej stronie.

OBJAZDY

Dla zamkniętej ulicy Mieszka I i przejazdów w ciągu dróg poprzecznych zorganizowane zostaną objazdy, które oznakowane zostaną tablicami drogowymi. Schemat tras objazdu przedstawiono na poniższej mapie.

Objazd od strony północnej zamykanego odcinka Mieszka I między Roosevelta i Mickiewicza wytyczono przez ul. Kosynierów Gd. – do Borowskiego (kolor niebieski jasny). Od strony wschodniej – ul. Dąbrowskiego/Mickiewicza/Wyszyńskiego przewidziano wyznaczenie objazdu przez ul. Borowskiego (kolor fioletowy). Dla jadących od centrum ul. Kosynierów Gdyńskich oraz z osiedla Staszica ul. Mościckiego przewidziano trasę objazdu przez ul. Kosynierów Gd. – Roosevelta – rondo Wyszyńskiego.

Objazd dla jadących ul. Dąbrowskiego do Kosynierów Gd. I Armii Polskiej utrzymano przez ul. Krzywoustego (kolor zielony). Z kolei objazd do ul. Dąbrowskiego dla kierowców jadących ul. Armii Polskiej czy 30 Stycznia zachowano przez Borowskiego (kolor pomarańczowy).

Dodatkowo utrzymany będzie objazd z Dąbrowskiego do Kosynierów Gd. I Armii Polskiej z uwagi na zamknięcie 30 Stycznia (kolor brązowy).

Jednostka Realizująca Projekt

Dworcowa będzie przebudowywana a wraz z nią realizacji doczeka się Gorzowski węzeł przesiadkowy
8 Styczeń 2021

Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Dworcowej na odcinku około 200 metrów (od ul. Sikorskiego do Składowej) jest już gotowa. Dokumentacja jak i sama przebudowa ul. Dworcowej jest współfinansowana w ramach projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim”. Dokumentacja przebudowy placu przed dworcem, budowy zadaszenia węzła przesiadkowego, przebudowy parkingów i torowiska, a także przebudowy sterowania ruchem tramwajowym i sieci trakcyjnej również jest gotowa. Wykonawca został wybrany w ramach zapytania ofertowego, a przygotowaniem dokumentacji projektowej zajęło się Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz.

Członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński podczas pobytu w piątek w naszym mieście potwierdził, iż te projekt Gorzowskiego węzła przesiadkowego zostanie dofinansowany z funduszy unijnych, z Regionalnego programu Operacyjnego – lubuskie 2020.

Zadanie „Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej” otrzyma dofinansowanie w kwocie 12,6 mln zł. Rozpoczęcie prac budowalnych zarówno do tego zadania jak i do przebudowy ul. Dworcowej planowane jest jeszcze w tym roku. Według założeń, prace łącznie mają potrwać dwa lata. Całkowity koszt projektu to ponad 18,2 mln zł.

Jednostka Realizująca Projekt
wiz. Autorskie Atelier mgr inż. Architekta Leszka Horodyskiego

O PLANIE

HISTORIA PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE

Historia projektu

W październiku 2013 r. została przygotowana „Koncepcja rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim”. Głównym celem opracowania było określenie strategicznych kierunków rozwoju podsystemu tramwajowego w mieście. Przyjęte kierunki rozwoju mają doprowadzić do zintegrowania podsystemu tramwajowego z podsystemem autobusowym oraz innymi rodzajami transportu na terenie obszaru miasta Gorzowa Wielkopolskiego – w celu poprawy jakości systemu publicznego transportu zbiorowego jako całości.

Założenia projektu

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” został podzielony na dwa projekty. Beneficjentem pierwszego z nich jest Miasto Gorzów Wielkopolski. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej trasy tramwajowej, modernizację istniejących tras, budowę punktu przesiadkowego oraz zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu. Natomiast drugi projekt realizowany jest przez MZK Sp. z o.o. – swoim zakresem obejmuje m.in. zakup 14 nowych wagonów tramwajowych, modernizację hali tramwajowej i stacji obsługi, system monitoringu torów odstawczych.


Dokumenty do pobrania:

TRANSPORT PUBLICZNY W GORZOWIE

CZYLI JAK BYLO DOTĄD I JAK BEDZIE

Jak było dotąd?

W kwietniu i maju 2016 roku zostało przeprowadzone badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gorzowa. Badanie wykonane zostało wśród mieszkańców Gorzowa dobranych w sposób warstwowolosowy. W badaniu uczestniczyły osoby w wieku od 16 do 75 lat obu płci. Ogółem w badaniu udział wzięło 909 osób. Komunikacja tramwajowa w mieście została oceniona dobrze (40,5%). W dalszej kolejności respondenci nie byli w stanie jej ocenić (32,8%) oraz ocenili ją w stopniu dostatecznym (15,8%).

Jak będzie?

Planowana sieć komunikacyjna w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego obejmuje obszar miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin ościennych, z którymi miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, tj. gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Filarem kompleksowych zmian w planowanej sieci miejskiego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp. (w segmencie przewozów użyteczności publicznej) jest projekt modernizacji sieci komunikacji tramwajowej.

Tramwaje

Nowoczesne niskopodłogowe i ciche wozy tramwajowe, poruszające się po nowym i zmodernizowanym torowisku niemal bez drgań i kołysań, do tego kursujące z wysoką częstotliwością, będą atrakcyjnym sposobem realizacji podróży do centrum miasta. Nowe torowisko tramwajowe poprowadzone będzie pomiędzy jezdniami na obszarze stanowiącym rezerwę terenu właśnie pod rozbudowę podsystemu tramwajowego oraz przez teren niezabudowany, ograniczając do minimum utrudnienia związane z realizacją inwestycji.

Autobusy

W celu poprawy warunków ruchu dla komunikacji autobusowej, równolegle z modernizacją komunikacji tramwajowej, planuje się utworzenie wybranych korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej z priorytetem dla transportu zbiorowego. Komunikacja miejska, oferta przewozowa i układ linii w ramach obszarów gminnych, będą rozwijane w ścisłym porozumieniu z władzami gmin i społecznościami lokalnymi. Rozszerzenia oferty przewozowej wymagają także rejony rozbudowujących się gorzowskich osiedli, w szczególności osiedla Słonecznego – na terenach powojskowych oraz północnej części osiedla Piaski.

KONTAKT

MASZ PYTANIA? Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wyślij nam wiadomość poprzez poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe i odpowiemy na wszystkie pytania.

[recaptcha]
GÓRCZYN