System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZE INFORMACJE ODNOŚNIE PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE
Roosevelta znowu w pełni przejezdna - zmiany w organizacji ruchu
10 Wrzesień 2021

Wykonawca przebudowy ul. Chrobrego i Mieszka I w sobotę, 11 września w godzinach porannych zakończy prace na ul. Roosevelta i udostępni dla ruchu wszystkie pasy.

W wyniku zakończenia prac będzie możliwość skrętu w ul. Kazimierza Wielkiego. W dalszym ciągu nie będzie możliwości wjazdu w ul. Mieszka I.

Jednostka Realizująca Projekt
fot. Bartłomiej Nowosielski

Nowe odkrycia archeologiczne na Chrobrego - postęp prac na ul. Chrobrego i Mieszka I – wrzesień 2021
7 Wrzesień 2021

Przebudowę 1,5-kilometrowego odcinka drogi wraz z torowiskiem i ciągiem pieszym na ulicach Chrobrego i Mieszka I, na odcinku od Pocztowej do Roosevelta, realizuje konsorcjum firm ZUE i FDO. Prace realizowane są na całym zakresie inwestycji – od ul. Pocztowej do ul. Roosevelta.

W sierpniu prace archeologiczne na wysokości Arsenału zostały uznane za zakończone. Jednak prace wznowiono i rozpoczęły się na ul. Chrobrego, na wysokości ulicy Pocztowej. Do urzędu miasta wpłynęło roszczenie archeologów w sprawie badań archeologicznych. Na chwilę obecną nie wpłynął jeszcze od wykonawcy wniosek o przedłużenie prac, związanych z przebudową ulicy Chrobrego i Mieszka I. Nieoficjalnie wiadomo, że wykonawca rozważa taką ewentualność. Ma to związek z pracami archeologicznymi, które ponownie się rozpoczęły. Odkryto ludzkie kości i zachowane prawie w całości szkielety. Znalezisko musi zostać zinwentaryzowane.W związku z tym nie jest wykluczone, że wpłynie również wniosek wykonawcy na przedłużenie prac w obrębie skrzyżowania ulicy Chrobrego – Wybickiego – Jagiełły.

Na pozostałych etapach inwestycji, prace przebiegają bez zakłóceń.

Na odcinku ul. Wybickiego – ul. Łokietka montowane są tory tramwajowe. Prace brukarskie na tym odcinku jeszcze nie ruszyły. Przejazd samochodowy przez ul. Łokietka został zamknięty. Trwają tu prace podziemne i naziemne.
Aktualne prace brukarskie realizowane są na odcinkach: Łokietka-30 Stycznia, Jagiellończyka-Mickiewicza, Mickiewicza- Krasińskiego. Pozostałe odcinki brukarsko zostały niemalże ukończone, pozostaje kosmetyczne wykończenie. Przejezdne pozostają ul. 30 Stycznia, Krzywoustego, Borowskiego, Jagiellończyka oraz – nowość – Mickiewicza (od soboty – 4.09.2021). Przejezdność Mickiewicza udostępniona została w związku z utrudnieniami przy przebudowie na końcowym etapie przebudowy Mieszka I w rejonie skrzyżowania z ul. Roosevelta. Od 4.09.2021 to tutaj ruszył front robót podziemnych i naziemnych. Dotychczas był nietknięty ze względu na konieczność zapewnienia dojazdu do budynku sądu oraz przychodni. Obecnie ten dojazd zapewnia ul. Krasińskiego i Mieszka I.
Odcinek Mieszka I od Borowskiego do Jagiellończyka jest już praktycznie wyasfaltowany, nie jest to jeszcze jednak ostateczna warstwa ścieralna. Będą tu jeszcze prowadzone prace wykończeniowe, mimo iż okoliczni mieszkańcy za zgodą budowlańców parkują już swoje samochody w zatokach ulicy.

Jednostka Realizująca Projekt
fot. Bartłomiej Nowosielski

Bieżący postęp prac możecie śledzić w poniższej galerii:


[rl_gallery id="8928"]

Przetarg na przebudowę ul. Dworcowej oraz budowę węzła przesiadkowego ogłoszony
2 Wrzesień 2021

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Dworcowej wraz z torowiskiem i siecią trakcyjną (na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do placu przed dworcem PKP), dostawa z montażem tablic informacji pasażerskiej, dostawa z montażem kamer monitoringu, budowa węzła przesiadkowego z budową dworca autobusowego wraz z przebudową ulic Składowa i Jancarza, przeniesienie sieci teletechnicznych z budynku łącznika do budynku dworca PKP, dostawa budynku socjalnego z wc oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zgodnie z dokumentacją projektową, polegające na wykonaniu niżej wymienionych zadań:
Zadanie 1 przebudowa ul. Dworcowej w ramach „Przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska w ul. Dworcowej” dla projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”
Zadanie 2 dostawa z montażem tablic informacji pasażerskiej dla SDIP i kamer monitoringu w ramach „Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz rozbudowy z przebudową Systemu Monitoringu Miejskiego” dla projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”
Zadanie 3 budowa węzła przesiadkowego w ramach „Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej”
Zadanie 4 przeniesienie istniejących sieci teletechnicznych z budynku łącznika do budynku dworca PKP w ramach „Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej”
Zadanie 5 dostawa z montażem budynku socjalnego dla kierowców MZK z wc dla budowy węzła przesiadkowego w ramach „Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej”.
Zadanie 6 przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej.

Zadania 1 i 2 dofinansowane są ze środków projektowych „Systemu zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”. Pozostałe zadania związane z budową węzła przesiadkowego przy dworcu PKP mają dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020 – ZIT. Projekt czeka na realizację od końca 2020 roku. Autorem jest Biuro projektowe Tomasz Romankiewicz. Ogłoszony został termin 14 miesięcy na realizację prac.

Oferty przyjmowane są do 4 października 2021 roku.
Dokumentacja przetargowa dostępna jest na Platformie Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/501799

Jednostka Realizująca Projekt
wiz. Autorskie Atelier mgr inż. Architekta Leszka Horodyskiego

O PLANIE

HISTORIA PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE

Historia projektu

W październiku 2013 r. została przygotowana „Koncepcja rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim”. Głównym celem opracowania było określenie strategicznych kierunków rozwoju podsystemu tramwajowego w mieście. Przyjęte kierunki rozwoju mają doprowadzić do zintegrowania podsystemu tramwajowego z podsystemem autobusowym oraz innymi rodzajami transportu na terenie obszaru miasta Gorzowa Wielkopolskiego – w celu poprawy jakości systemu publicznego transportu zbiorowego jako całości.

Założenia projektu

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” został podzielony na dwa projekty. Beneficjentem pierwszego z nich jest Miasto Gorzów Wielkopolski. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej trasy tramwajowej, modernizację istniejących tras, budowę punktu przesiadkowego oraz zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu. Natomiast drugi projekt realizowany jest przez MZK Sp. z o.o. – swoim zakresem obejmuje m.in. zakup 14 nowych wagonów tramwajowych, modernizację hali tramwajowej i stacji obsługi, system monitoringu torów odstawczych.


Dokumenty do pobrania:

TRANSPORT PUBLICZNY W GORZOWIE

CZYLI JAK BYLO DOTĄD I JAK BEDZIE

Jak było dotąd?

W kwietniu i maju 2016 roku zostało przeprowadzone badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gorzowa. Badanie wykonane zostało wśród mieszkańców Gorzowa dobranych w sposób warstwowolosowy. W badaniu uczestniczyły osoby w wieku od 16 do 75 lat obu płci. Ogółem w badaniu udział wzięło 909 osób. Komunikacja tramwajowa w mieście została oceniona dobrze (40,5%). W dalszej kolejności respondenci nie byli w stanie jej ocenić (32,8%) oraz ocenili ją w stopniu dostatecznym (15,8%).

Jak będzie?

Planowana sieć komunikacyjna w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego obejmuje obszar miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin ościennych, z którymi miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, tj. gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Filarem kompleksowych zmian w planowanej sieci miejskiego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp. (w segmencie przewozów użyteczności publicznej) jest projekt modernizacji sieci komunikacji tramwajowej.

Tramwaje

Nowoczesne niskopodłogowe i ciche wozy tramwajowe, poruszające się po nowym i zmodernizowanym torowisku niemal bez drgań i kołysań, do tego kursujące z wysoką częstotliwością, będą atrakcyjnym sposobem realizacji podróży do centrum miasta. Nowe torowisko tramwajowe poprowadzone będzie pomiędzy jezdniami na obszarze stanowiącym rezerwę terenu właśnie pod rozbudowę podsystemu tramwajowego oraz przez teren niezabudowany, ograniczając do minimum utrudnienia związane z realizacją inwestycji.

Autobusy

W celu poprawy warunków ruchu dla komunikacji autobusowej, równolegle z modernizacją komunikacji tramwajowej, planuje się utworzenie wybranych korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej z priorytetem dla transportu zbiorowego. Komunikacja miejska, oferta przewozowa i układ linii w ramach obszarów gminnych, będą rozwijane w ścisłym porozumieniu z władzami gmin i społecznościami lokalnymi. Rozszerzenia oferty przewozowej wymagają także rejony rozbudowujących się gorzowskich osiedli, w szczególności osiedla Słonecznego – na terenach powojskowych oraz północnej części osiedla Piaski.

KONTAKT

MASZ PYTANIA? Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wyślij nam wiadomość poprzez poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe i odpowiemy na wszystkie pytania.

[recaptcha]
GÓRCZYN