System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZE INFORMACJE ODNOŚNIE PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE
Otwarty przetarg na centrum przesiadkowe i przebudowę ulicy Dworcowej
28 Październik 2021

27 października 2021 po dwukrotnej korekcie daty wpływu ofert, Urząd Miasta dokonał otwarcia ofert, które złożono do przetargu na budowę węzła przesiadkowego przy dworcu PKP wraz z przebudową ul. Dworcowej i torowiska tramwajowego.

Wpłynęły dwie oferty:
ZUE S.A. z Krakowa na kwotę 45 472 924,11 zł
BUDIMEX S.A. z Warszawy na kwotę 47 756 670,25 zł.

Obie wykraczają poza założenia budżetowe inwestora. Miasto przeznaczyło na przebudowę ul. Dworcowej oraz budowę węzła przesiadkowego przy dworcu PKP kwotę w wysokości 28 403 795,48 zł. Obie oferty okazały się o kilkanaście milionów złotych wyższe.

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego nastąpi w terminie późniejszym, a decyzja podana do publicznej wiadomości osobnym komunikatem.

Jednostka Realizująca Projekt
wiz. Autorskie Atelier mgr inż. Architekta Leszka Horodyskiego

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Wybickiego- Jagiełły-Chrobrego
25 Październik 2021

W piątek (29 października) nastąpi zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Bolesława Chrobrego, Józefa Wybickiego i Władysława Jagiełły. Wykonawca zajmie północną część skrzyżowania, a ruch zostanie przełożony na wykonany już odcinek jezdni.

Zmianie ulegnie również ruch na skrzyżowaniu ulic Władysława Jagiełły i Dąbrowskiego. Najbardziej istotną zmianą będzie brak możliwości skrętu z Jagiełły w Dąbrowskiego, od strony ul. Bolesława Chrobrego. Kierowcy będą mieli możliwość dojazdu do tej ulicy poprzez zawracanie na pobliskim rondzie Zgody (przy Białym Kościółku).

Zachowane zostanie tymczasowe rondo na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i Bolesława Chrobrego, oznakowanie na moście Staromiejskim oraz ruch dwukierunkowy na ul. Dworcowej i Młyńskiej.

W dalszym ciągu nie będzie można przejechać z ul. Józefa Wybickiego i Władysława Jagiełły w ul. Bolesława Chrobrego w kierunku mostu Staromiejskiego. Ulica Bolesława Chrobrego na odcinku od Wybickiego do Sikorskiego nadal będzie wyłączona z ruchu (z wyjątkiem zachodniego pasa ruchu, który służył będzie jako dojazd jednokierunkowy do ul. Pocztowej z ronda tymczasowego).

Trasy objazdowe, przystanki dla autobusów MZK oraz buspas na ul. Bolesława Chrobrego od mostu Staromiejskiego pozostają bez zmian.

Jednostka Realizująca Projekt
Krzysztof Kropiński – Wydział Dróg (Jednostka Realizująca Projekt)

Postęp prac na ul. Chrobrego i Mieszka I – październik 2021
12 Październik 2021

Przebudowę 1,5-kilometrowego odcinka drogi wraz z torowiskiem i ciągiem pieszym na ulicach Chrobrego i Mieszka I, na odcinku od Pocztowej do Roosevelta, realizuje konsorcjum firm ZUE i FDO. Prace realizowane są na całym zakresie inwestycji – od ul. Pocztowej do ul. Roosevelta.
Postęp bieżących prac i zaawansowania inwestycji można ocenić na 80-85%

Mimo zakończonych formalnie prac archeologicznych na wysokości ul. Pocztowej, trwa kończenie inwentaryzowania odkrywek podziemnych piwnic dawnych budynków. Aktualnie została ostatnia – prawdopodobnie piwnica barokowego budynku szacowanego na II połowę XVIII wieku. Mimo rozłożenia prac archeologicznych w czasie, na chwilę obecną nie wpłynął jeszcze od wykonawcy wniosek o przedłużenie prac, związanych z przebudową ulicy Chrobrego i Mieszka I. W związku z tym nadal obowiązującym terminem jest końcówka roku 2021.

Na pozostałych etapach inwestycji, prace przebiegają bez najmniejszych zakłóceń.

Na odcinku ul. Wybickiego – ul. Łokietka zamontowane zostały tory tramwajowe (do wysokości budynku dawnego Kina Słońce). Prace brukarskie na tym odcinku są już prowadzone. Przejazd samochodowy przez ul. Łokietka jest nadal zamknięty. Trwają tu prace podziemne i naziemne.
Aktualne prace brukarskie na pozostałych odcinkach zostały niemalże ukończone, pozostaje kosmetyczne wykończenie (poza odcinkiem od skrzyżowania z Mickiewicza do skrzyżowania z Roosevelta). Przejezdne pozostają ul. 30 Stycznia, Krzywoustego, Borowskiego, Jagiellończyka oraz Mickiewicza. Na ostatnim odcinku (na wysokości sądu – do Roosevelta) prowadzone są prace podziemne. Dopiero teraz możliwe było udostępnienie tego odcinka do prac, ze względu na konieczność zapewnienia dojazdu do budynku sądu i przychodni. Dojazd do tych instytucji realizowany jest ul. Krasińskiego.

Jednostka Realizująca Projekt
fot. Bartłomiej Nowosielski

Bieżący postęp prac możecie śledzić w poniższej galerii:

[rl_gallery id="9136"]

O PLANIE

HISTORIA PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE

Historia projektu

W październiku 2013 r. została przygotowana „Koncepcja rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim”. Głównym celem opracowania było określenie strategicznych kierunków rozwoju podsystemu tramwajowego w mieście. Przyjęte kierunki rozwoju mają doprowadzić do zintegrowania podsystemu tramwajowego z podsystemem autobusowym oraz innymi rodzajami transportu na terenie obszaru miasta Gorzowa Wielkopolskiego – w celu poprawy jakości systemu publicznego transportu zbiorowego jako całości.

Założenia projektu

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” został podzielony na dwa projekty. Beneficjentem pierwszego z nich jest Miasto Gorzów Wielkopolski. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej trasy tramwajowej, modernizację istniejących tras, budowę punktu przesiadkowego oraz zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu. Natomiast drugi projekt realizowany jest przez MZK Sp. z o.o. – swoim zakresem obejmuje m.in. zakup 14 nowych wagonów tramwajowych, modernizację hali tramwajowej i stacji obsługi, system monitoringu torów odstawczych.


Dokumenty do pobrania:

TRANSPORT PUBLICZNY W GORZOWIE

CZYLI JAK BYLO DOTĄD I JAK BEDZIE

Jak było dotąd?

W kwietniu i maju 2016 roku zostało przeprowadzone badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gorzowa. Badanie wykonane zostało wśród mieszkańców Gorzowa dobranych w sposób warstwowolosowy. W badaniu uczestniczyły osoby w wieku od 16 do 75 lat obu płci. Ogółem w badaniu udział wzięło 909 osób. Komunikacja tramwajowa w mieście została oceniona dobrze (40,5%). W dalszej kolejności respondenci nie byli w stanie jej ocenić (32,8%) oraz ocenili ją w stopniu dostatecznym (15,8%).

Jak będzie?

Planowana sieć komunikacyjna w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego obejmuje obszar miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin ościennych, z którymi miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, tj. gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Filarem kompleksowych zmian w planowanej sieci miejskiego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp. (w segmencie przewozów użyteczności publicznej) jest projekt modernizacji sieci komunikacji tramwajowej.

Tramwaje

Nowoczesne niskopodłogowe i ciche wozy tramwajowe, poruszające się po nowym i zmodernizowanym torowisku niemal bez drgań i kołysań, do tego kursujące z wysoką częstotliwością, będą atrakcyjnym sposobem realizacji podróży do centrum miasta. Nowe torowisko tramwajowe poprowadzone będzie pomiędzy jezdniami na obszarze stanowiącym rezerwę terenu właśnie pod rozbudowę podsystemu tramwajowego oraz przez teren niezabudowany, ograniczając do minimum utrudnienia związane z realizacją inwestycji.

Autobusy

W celu poprawy warunków ruchu dla komunikacji autobusowej, równolegle z modernizacją komunikacji tramwajowej, planuje się utworzenie wybranych korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej z priorytetem dla transportu zbiorowego. Komunikacja miejska, oferta przewozowa i układ linii w ramach obszarów gminnych, będą rozwijane w ścisłym porozumieniu z władzami gmin i społecznościami lokalnymi. Rozszerzenia oferty przewozowej wymagają także rejony rozbudowujących się gorzowskich osiedli, w szczególności osiedla Słonecznego – na terenach powojskowych oraz północnej części osiedla Piaski.

KONTAKT

MASZ PYTANIA? Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wyślij nam wiadomość poprzez poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe i odpowiemy na wszystkie pytania.

[recaptcha]
GÓRCZYN