System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZE INFORMACJE ODNOŚNIE PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE
Postępowanie przetargowe na dokumentację projektową ul. Chrobrego rozstrzygnięte
12 Grudzień 2017

W przetargu nieograniczonym na dokumentację projektową drogi wraz z przebudową torowiska w ul. Chrobrego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Borowskiego i Mieszka I na odcinku od ul. Borowskiego do ul. Roosevelta, do realizacji zamówienia wybrano firmę:
Progreg Sp. z o.o. ul. Dekarzy 7C, 30-414 Kraków za cenę brutto 1 709 823,00 zł

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę uzyskując w sumie największą ilość punktów w kryteriach oceny, a Zamawiający dysponuje środkami finansowymi na realizację zamówienia.

deptak Chrobrego

wizualizacje: UM

Ponowny przetarg na działania informacyjno-promocyjne projektu transportowego ogłoszony
12 Grudzień 2017

Z związku z brakiem ofert, Zamawiający unieważnił postępowanie ogłoszone 16 listopada 2017 r.

8 grudnia 2017 r. ponownie ogłoszone zostało postępowanie na działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu systemu zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. Tym razem termin składania ofert mija 29 grudnia 2017 r. o godz. 12:00. Zapraszamy firmy agencje promocyjno-reklamowe do składania swoich ofert.

W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzą m.in. usługi:
– druk i kolportaż bezpośredni ulotek do skrzynek pocztowych gospodarstw domowych na terenie miasta,
– realizacja kampanii billboardowej, citylightowej w przestrzeni miejskiej,
– realizacja siatki wielkoformatowej w centrum miasta,
– realizacji wyklejek typu „fullback” na tyłach autobusów gorzowskiego MZK,
– realizacji publikacji materiałów drukowanych w gazetach lokalnych,
– realizacji promocji w sieci Internet – linkowane banery na portalach miejskich.

Szczegóły zamówienia dostępne są w ogłoszeniu na BIP.

koncepcja_Sikorskiego

wizualizacje: UM

Nowy przetarg na Kostrzyńską
27 Listopad 2017

Urząd Miasta ogłosił drugi przetarg na przebudowę ulicy Kostrzyńskiej. Oferty można składać do 8 stycznia 2018 roku.

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi o długości ponad 3 km na odcinku od placu Słonecznego do węzła S3.
Rozbudowa będzie polegała na wykonaniu nowej konstrukcji drogi wraz z budową infrastruktury (przebudowa skrzyżowania ulic Kostrzyńska-Dobra-Warzywna, budowa nowego torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej na odcinku o długości około 2 km wraz z pętlą przy ul. Warzywnej o parametrach technicznych dostosowanych dla nowych tramwajów, budowa peronów i przystanków tramwajowych, rozbiórka istniejącego wiaduktu drogowego i budowa nowego, budowa chodników oraz budowa ścieżek rowerowych.

Przedsięwzięcie zakłada budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oraz budowę wylotów kanalizacji do rzeki Warty wraz z separatorami. W ramach przebudowy i rozbudowy układu drogowego wybudowane zostanie oświetlenie drogowe wzdłuż drogi z doświetleniem przejść dla pieszych. Nowe latarnie oświetleniowe w technologii energooszczędnej LED zasilane będą z istniejących obwodów oświetlenia drogowego.

Zadanie jest dofinansowywane z dwóch źródeł:
– przebudowa drogi wraz z infrastruktura podziemną i nowym wiaduktem w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 5 Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.2 Transport drogowy – ZIT Gorzów Wlkp.
– przebudowa torowiska i sieci trakcyjnej w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.
Roboty w zakresie budowy drogi, uzbrojenia podziemnego i wiaduktu mają zakończyć się 17 miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą robót, a w zakresie budowy torowiska i sieci trakcyjnej – po roku od zawarcia umowy.

Obecnie Miejski Zakład Komunikacji na podstawie umowy in-house realizuje na zlecenie Miasta prace przy torowisku w Al. 11 Listopada na odcinku od wiaduktu przy Pl. Słonecznym do skrzyżowania z ul. Jancarza (bez przejazdów). Na prace składają się następujące elementy:

– odkrycie całego torowiska,
– wymiana 252 metrów szyn rowkowych (głównie na odcinku Jancarza-Żelazna)
– wymiana 2 kompletów styków dylatacyjnych,
– wymiana 48 sztuk podkładów (głównie w okolicach przy dawnym Budomarkecie),
– wymiana 4.000 sztuk podkładek żebrowych PT-180 (ponad 50% podkładek do wymiany),
– całkowita wymiana osprzętu mocującego,
– zasypanie torowiska.

Zadania realizowane przez Miejski Zakład Komunikacji pozwolą w przyszłości zaoszczędzić czas i znacznie przyspieszyć prace.

Szczegóły dot. przetargu w BIP

Ulica-Kostrzynska

fot. Bartłomiej Nowosielski
opracowanie:
Aniceta Rother-Bodzon /Wydział Inwestycji i Remontów Dróg
Marcin Pejski /Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

O PLANIE

HISTORIA PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE

Historia projektu

W październiku 2013 r. została przygotowana „Koncepcja rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim”. Głównym celem opracowania było określenie strategicznych kierunków rozwoju podsystemu tramwajowego w mieście. Przyjęte kierunki rozwoju mają doprowadzić do zintegrowania podsystemu tramwajowego z podsystemem autobusowym oraz innymi rodzajami transportu na terenie obszaru miasta Gorzowa Wielkopolskiego – w celu poprawy jakości systemu publicznego transportu zbiorowego jako całości.

Założenia projektu

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” został podzielony na dwa projekty. Beneficjentem pierwszego z nich jest Miasto Gorzów Wielkopolski. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej trasy tramwajowej, modernizację istniejących tras, budowę punktu przesiadkowego oraz zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu. Natomiast drugi projekt realizowany jest przez MZK Sp. z o.o. – swoim zakresem obejmuje m.in. zakup 14 nowych wagonów tramwajowych, modernizację hali tramwajowej i stacji obsługi, system monitoringu torów odstawczych.


Dokumenty do pobrania:

TRANSPORT PUBLICZNY W GORZOWIE

CZYLI JAK BYLO DOTĄD I JAK BEDZIE

Jak było dotąd?

W kwietniu i maju 2016 roku zostało przeprowadzone badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gorzowa. Badanie wykonane zostało wśród mieszkańców Gorzowa dobranych w sposób warstwowolosowy. W badaniu uczestniczyły osoby w wieku od 16 do 75 lat obu płci. Ogółem w badaniu udział wzięło 909 osób. Komunikacja tramwajowa w mieście została oceniona dobrze (40,5%). W dalszej kolejności respondenci nie byli w stanie jej ocenić (32,8%) oraz ocenili ją w stopniu dostatecznym (15,8%).

Jak będzie?

Planowana sieć komunikacyjna w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego obejmuje obszar miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin ościennych, z którymi miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, tj. gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Filarem kompleksowych zmian w planowanej sieci miejskiego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp. (w segmencie przewozów użyteczności publicznej) jest projekt modernizacji sieci komunikacji tramwajowej.

Tramwaje

Nowoczesne niskopodłogowe i ciche wozy tramwajowe, poruszające się po nowym i zmodernizowanym torowisku niemal bez drgań i kołysań, do tego kursujące z wysoką częstotliwością, będą atrakcyjnym sposobem realizacji podróży do centrum miasta. Nowe torowisko tramwajowe poprowadzone będzie pomiędzy jezdniami na obszarze stanowiącym rezerwę terenu właśnie pod rozbudowę podsystemu tramwajowego oraz przez teren niezabudowany, ograniczając do minimum utrudnienia związane z realizacją inwestycji.

Autobusy

W celu poprawy warunków ruchu dla komunikacji autobusowej, równolegle z modernizacją komunikacji tramwajowej, planuje się utworzenie wybranych korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej z priorytetem dla transportu zbiorowego. Komunikacja miejska, oferta przewozowa i układ linii w ramach obszarów gminnych, będą rozwijane w ścisłym porozumieniu z władzami gmin i społecznościami lokalnymi. Rozszerzenia oferty przewozowej wymagają także rejony rozbudowujących się gorzowskich osiedli, w szczególności osiedla Słonecznego – na terenach powojskowych oraz północnej części osiedla Piaski.

KONTAKT

MASZ PYTANIA? Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wyślij nam wiadomość poprzez poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe i odpowiemy na wszystkie pytania.

GÓRCZYN