System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZE INFORMACJE ODNOŚNIE PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE
Nowa tymczasowa organizacja ruchu pod katedrą
18 Styczeń 2019

Wczoraj (17.01) zaczął się kolejny etap przebudowy ul. Sikorskiego (skrzyżowania z ul. Chrobrego).
W związku z powyższym cały ruch samochodowy odbywa się jednym dwujezdniowym pasem ruchu (wschodni pas ul. Chrobrego). Przypominamy by nie jeździć na pamięć. Wjazd w ul. Sikorskiego z Chrobrego i wyjazd z ul. Sikorskiego w ul. Chrobrego nie jest aktualnie możliwy (trzeba korzystać z objazdów ul. Pocztową (dojazd) i ul. Młyńską (wyjazd)).
Wykonawca wykonuje prace torowe i drogowe na zachodniej części skrzyżowania ul. Chrobrego i Sikorskiego. W późniejszym czasie etap ten zostanie dodatkowo rozszerzony o skrzyżowanie ul. Pocztowej z ul. Chrobrego. Będzie to wymagało zmiany organizacji ruchu na ul. Pocztowej, polegającej na wprowadzeniu tam ruchu dwukierunkowego bowiem od ul. Chrobrego nie będzie możliwości wjazdu w ul. Pocztową.

Obecnie wprowadzony etap planowo potrwa do marca. Natomiast zajęcie wschodniej części skrzyżowania planowane jest od kwietnia. Należy jednak pamiętać, że terminy uzależnione są od warunków pogodowych oraz niespodzianek, które mogą znajdować się pod ziemią.

Sugerujemy zapoznać się z tymczasową organizacją ruchu, którą ilustruje poniższa galeria.

oprac. Wydział Promocji i Informacji /Krzysztof Kropiński – Wydział Dróg
fot. Bartłomiej Nowosielski

[rl_gallery id="2494"]

Kolejny etap przebudowy ul. Sikorskiego - zmiany pod katedrą
14 Styczeń 2019

Wykonawca przebudowy ul. Sikorskiego planuje w nocy z 16 na 17 stycznia wprowadzenie kolejnego etapu przebudowy ul. Sikorskiego. Prace obejmą zachodnią część skrzyżowania ul. Chrobrego i Sikorskiego.

Nastąpi zamknięcie połowy skrzyżowania i przeniesienie ruchu z lewej jezdni na prawą po tymczasowej nawierzchni w pasie rozdziału między jezdniami.

Ruch pojazdów na prawej jezdni będzie odbywał się dwukierunkowo na odcinku od Arsenału do biurowca Titanic (na wysokości wjazdu do ul. Wodnej nastąpi powrót na lewą jezdnię). Na powyższym odcinku w każdym kierunku będzie dostępny tylko jeden pas ruchu. Pasy ruchu będą oddzielone od siebie za pomocą urządzeń BRD.

Przystanek „Katedra” zostanie przeniesiony o kilkanaście metrów i zlokalizowany będzie w pasie rozdziału między jezdniami.

Nie będzie możliwości wjazdu z ul. Chrobrego w ul. Sikorskiego w kierunku do ul. Młyńskiej oraz wyjazdu z ul. Sikorskiego w ul. Chrobrego.
Jedyny wyjazd z ul. Sikorskiego, Pocztowej, Strzeleckiej i Starej będzie prowadził ul. Młyńską do ul. Spichrzowej. Wjazd do powyższych ulic będzie możliwy wyłącznie ul. Młyńską od Spichrzowej oraz ul. Pocztową od ul. Chrobrego.

Ze względu na zakres przeprowadzanych prac i przewidywane duże utrudnienia w ruchu drogowym zaleca się korzystanie z tras alternatywnych z wykorzystaniem Mostu Lubuskiego i ul. Spichrzowej.

Krzysztof Kropiński – Wydział Dróg
fot. Bartłomiej Nowosielski

Postęp prac na ul. Sikorskiego
11 Styczeń 2019

Wraz z nowym rokiem postęp prac na ul. Sikorskiego wygląda następująco:

  • trwają prace przy układaniu chodnika na odcinku ul. Pionierów-Herberta
  • na ‚odcinku deptakowym’ w okolicach katedry ze względu na prace archeologiczne, prace remontowo-budowlane są wstrzymane. Odkryte zostały kolejne krypty grobowe, a także na głębokości około 1 metra względem obecnej nawierzchni ul. Sikorskiego – fragment brukowanej ulicy z końca XV lub XVI wieku. Fragment sprzed około pięciuset lat to najstarszy zachowany fragment ulicy jaki kiedykolwiek został odkryty w Gorzowie.
  • na głównym skrzyżowaniu pod katedrą wkrótce nastąpi zmiana organizacji ruchu i całość dwukierunkowego ruchu ul. Chrobrego zostanie przerzucona na jeden pas jezdni (informacja o zmianie organizacji ruchu zostanie podana na dniach). Wylewka pod torowisko w kierunku ul. Chrobrego została zrealizowana
  • odcinek w okolicach Parku 111 aktualnie jest aktualnie ubijany i przygotowywany pod układanie płyt torowych.

Bieżący przegląd prac można oglądać w bieżącej fotorelacji
fot. Bartłomiej Nowosielski

[rl_gallery id="2411"]

O PLANIE

HISTORIA PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE

Historia projektu

W październiku 2013 r. została przygotowana „Koncepcja rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim”. Głównym celem opracowania było określenie strategicznych kierunków rozwoju podsystemu tramwajowego w mieście. Przyjęte kierunki rozwoju mają doprowadzić do zintegrowania podsystemu tramwajowego z podsystemem autobusowym oraz innymi rodzajami transportu na terenie obszaru miasta Gorzowa Wielkopolskiego – w celu poprawy jakości systemu publicznego transportu zbiorowego jako całości.

Założenia projektu

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” został podzielony na dwa projekty. Beneficjentem pierwszego z nich jest Miasto Gorzów Wielkopolski. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej trasy tramwajowej, modernizację istniejących tras, budowę punktu przesiadkowego oraz zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu. Natomiast drugi projekt realizowany jest przez MZK Sp. z o.o. – swoim zakresem obejmuje m.in. zakup 14 nowych wagonów tramwajowych, modernizację hali tramwajowej i stacji obsługi, system monitoringu torów odstawczych.


Dokumenty do pobrania:

TRANSPORT PUBLICZNY W GORZOWIE

CZYLI JAK BYLO DOTĄD I JAK BEDZIE

Jak było dotąd?

W kwietniu i maju 2016 roku zostało przeprowadzone badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gorzowa. Badanie wykonane zostało wśród mieszkańców Gorzowa dobranych w sposób warstwowolosowy. W badaniu uczestniczyły osoby w wieku od 16 do 75 lat obu płci. Ogółem w badaniu udział wzięło 909 osób. Komunikacja tramwajowa w mieście została oceniona dobrze (40,5%). W dalszej kolejności respondenci nie byli w stanie jej ocenić (32,8%) oraz ocenili ją w stopniu dostatecznym (15,8%).

Jak będzie?

Planowana sieć komunikacyjna w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego obejmuje obszar miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin ościennych, z którymi miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, tj. gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Filarem kompleksowych zmian w planowanej sieci miejskiego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp. (w segmencie przewozów użyteczności publicznej) jest projekt modernizacji sieci komunikacji tramwajowej.

Tramwaje

Nowoczesne niskopodłogowe i ciche wozy tramwajowe, poruszające się po nowym i zmodernizowanym torowisku niemal bez drgań i kołysań, do tego kursujące z wysoką częstotliwością, będą atrakcyjnym sposobem realizacji podróży do centrum miasta. Nowe torowisko tramwajowe poprowadzone będzie pomiędzy jezdniami na obszarze stanowiącym rezerwę terenu właśnie pod rozbudowę podsystemu tramwajowego oraz przez teren niezabudowany, ograniczając do minimum utrudnienia związane z realizacją inwestycji.

Autobusy

W celu poprawy warunków ruchu dla komunikacji autobusowej, równolegle z modernizacją komunikacji tramwajowej, planuje się utworzenie wybranych korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej z priorytetem dla transportu zbiorowego. Komunikacja miejska, oferta przewozowa i układ linii w ramach obszarów gminnych, będą rozwijane w ścisłym porozumieniu z władzami gmin i społecznościami lokalnymi. Rozszerzenia oferty przewozowej wymagają także rejony rozbudowujących się gorzowskich osiedli, w szczególności osiedla Słonecznego – na terenach powojskowych oraz północnej części osiedla Piaski.

KONTAKT

MASZ PYTANIA? Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wyślij nam wiadomość poprzez poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe i odpowiemy na wszystkie pytania.

[recaptcha]
GÓRCZYN