System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZE INFORMACJE ODNOŚNIE PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE
Postęp prac na ul. Chrobrego i Mieszka I – czerwiec 2022
23 Czerwiec 2022

Przebudowę 1,5-kilometrowego odcinka drogi wraz z torowiskiem i ciągiem pieszym na ulicach Chrobrego i Mieszka I, na odcinku od Pocztowej do Roosevelta, realizuje konsorcjum firm ZUE i FDO. To ostatnia fotorelacja obrazująca przebieg inwestycji przed jej oficjalnym odbiorem i oddaniem do użytkowania, które zaplanowane jest na połowę lipca.

Prace w rejonie skrzyżowania Wybickiego/Chrobrego/Jagiełły zbliżają się do końca. Praktycznie zostały do wykonania drobne wykończenia brukarskie przy przejściach dla pieszych, wzdłuż ciągów pieszych, a także w rejonie parku kieszonkowego, który będzie zwieńczeniem inwestycji tuż obok skrzyżowania (vis-a-vis dawnego kina Słońce).
Drobne prace brukarskie będą jeszcze wykonane w całym ciągu ul. Chrobrego i Mieszka I (głównie przy mostku nad Kłodawką, przy ul. 30 Stycznia, przy „kwadracie”, a także w pobliżu wiat przystankowych, gdzie zamontowane już są i podłączone do sieci tablice Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Wiaty wyposażone zostały w szyby. Pozostaje montaż siedzisk.

Zakończyły się także nasadzenia zieleniarskie. Drzewa wyposażone zostały w przygruntowe metalowe kraty osłonowe.

Największe natężenie prac toczy się na skrzyżowaniu ul. Mieszka I/Roosevelta/Kaz. Wielkiego/ks. Andrzejewskiego. Ruch jest dwukierunkowy i odbywa się tylko częścią skrzyżowania. W momencie dokończenia realizacji przebudowy skrzyżowania i montażu torowiska wzdłuż Kazimierza Wielkiego ruch powróci do pierwotnej organizacji. Montaż torowiska na ul. Kazimierza Wielkiego ciągle trwa.

Bieżący postęp prac możecie śledzić w poniższej galerii.
[rl_gallery id="10541"]

Jednostka Realizująca Projekt
fot. Bartłomiej Nowosielski

Oko Gorzowa - rozmowa z inspektorem Wiesławem Wideckim, komendantem miejskim Policji
9 Czerwiec 2022

Miejski monitoring to wynalazek, który jest pokłosiem wojskowych zdobyczy z pierwszej połowy XX wieku. Pierwsza kamera, dzięki której można było zdalnie obserwować przestrzeń, została zaprojektowana i stworzona w Niemczech w 1942 roku. Celem urządzenia była obserwacja uruchomienia rakiet V-2. Wkrótce po tym, w Stanach Zjednoczonych powstał pierwszy komercyjny system dozoru wizyjnego, a od lat 60. władze amerykańskie postanowiły zainstalować monitoring w przestrzeni publicznej, w mieście Olean w stanie Nowy York. Celem było zmniejszenie przestępczości. Z biegiem czasu coraz więcej miast montowało systemy telewizji przemysłowej. I choć na początku inwestycje nie miały wymiernych skutków w procesie zwalczania przestępczości, to na początku lat 90. świadomość obywateli o tym, że są obserwowani była coraz większa i statystyki policyjne zaczęły się zmieniać. Poprawiła się jakość życia i poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Aktualnie trudno sobie wyobrazić, żeby jakiekolwiek miasto nie posiadało kamer miejskich.

W Gorzowie od ponad pół roku mamy Centrum Monitoringu Wizyjnego, obsługiwane przez pracowników cywilnych z Komendy Miejskiej w Gorzowie. Wpływ obecności kamer miejskich na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gorzowa potwierdza w rozmowie inspektor Wiesław Widecki, komendant miejski Policji.

Jakim sprzętem dysponują dziś gorzowscy policjanci?
Na początku chcę podkreślić, że pojawienie się nowoczesnego Centrum Monitoringu Wizyjnego to nie jest rewolucja, a ewolucja, gdyż w Gorzowie działał wcześniej monitoring wizyjny. Natomiast ten obecny, oddany nam do użytku pod koniec listopada ubiegłego roku, to jest ogromny przeskok technologiczny. Świadczy o tym przede wszystkim jakość kamer, ich rozdzielczość, możliwość przybliżenia obrazu i odczytywania, na przykład, numerów tablic rejestracyjnych samochodów. Technicznie to zmiana jakości naszej pracy o 180 stopni. Obecnie mamy do dyspozycji 48 kamer w 43 lokalizacjach i to, co bardzo ważne, ten system ma możliwość rozbudowy. A to oznacza, że kamer w niedalekiej przyszłości będzie jeszcze więcej. Gotowość do rozbudowy systemu potwierdził w rozmowie prezydent miasta Jacek Wójcicki. Oczywiście będzie to uzależnione od naszych, policyjnych obserwacji oraz opinii mieszkańców dotyczących wpływu obecności kamer na ich bezpieczeństwo. Głos mieszkańców i nasze analizy są ważne, by ten system wspólnie budować.

Od czego uzależnione są lokalizacje obecnych kamer?
Miejsca, w których pojawiły się nowoczesne kamery, już na etapie projektowania systemu, były konsultowane z nami, czyli z Policją. To są miejsca, które charakteryzują się dużym ruchem mieszkańców. Dodatkowo, z uwagi na fakt, że monitoring jest zintegrowany z systemem informacji pasażerskiej, kamery musiały się pojawić tam, gdzie są przystanki komunikacji miejskiej. Priorytetowo traktowane są oczywiście miejsca, gdzie w przeszłości dochodziło do popełnienia przestępstw i wykroczeń.

Kto obsługuje kamery monitoringu?
Monitoring jest obsługiwany 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Niemniej pamiętajmy o tym, że operator nie może patrzeć jednocześnie w 48 kamer, dlatego możemy swobodnie kamerami dysponować, czyli wybierać miejsca, gdzie dzieje się coś niepokojącego, przybliżać obraz, zmieniać kąt widzenia, itp. Jeśli oficer dyżurny otrzymuje zgłoszenie o wydarzeniu, które ma miejsce w np. w centrum miasta, operator, który dyżuruje w centrum monitoringu, ma możliwość weryfikacji takiego zgłoszenia, potwierdzenia jego treści, a oficer dyżurny jest wówczas pewien, że nie wysyła patrolu bez potrzeby – to duży komfort. Wcześniej zmagaliśmy się z „fałszywymi zgłoszeniami”, a patrole były wysyłane na darmo, podczas gdy policjanci mogli być w tym czasie tam, gdzie byli realnie potrzebni.
A zatem dzięki nowoczesnym kamerom mamy możliwość weryfikacji zgłoszeń, a dodatkowo wykorzystujemy nagrania do analizy zdarzeń w celach śledczych i procesowych.
Ponadto, wykorzystujemy monitoring do spraw o tzw. charakterze obyczajowym, tj. m.in. do ujawniania przypadków spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Dobrym przykładem są nasze działania na tzw. „Kwadracie”. Tam bardzo często dyżurujący przy monitoringu dostrzega grupki ludzi spożywających alkohol w ciągu dnia, pośród bawiących się dzieci. Nie potrzebujemy wówczas zgłoszenia, by skierować tam policyjny patrol.

Czy możemy zatem podzielić pracę gorzowskiej policji na czas przed i po uruchomieniu nowoczesnego Systemu Monitoringu Miejskiego?

Zdecydowanie tak! To jest ogromna jakościowa zmiana, choć mamy świadomość, że te 48 kamer nie rozwiązuje problemu. Mamy bowiem kamery w ścisłym centrum Gorzowa, a zagrożeń na terenie całego miasta jest więcej i dotyczą wszystkich osiedli. Mam nadzieję, że w przyszłości pojawią się dodatkowe kamery, dzięki którym będziemy mogli również kontrolować sytuację na dużych gorzowskich osiedlach, jak Górczyn, Staszica, Piaski czy rozbudowujące się osiedle Europejskie. Dzięki kamerom możemy sprawnie przesuwać nasze siły w miejsca, gdzie wymagana jest policyjna interwencja. Przykładem niech będzie uratowanych kilka żyć ludzkich tej zimy. Kiedy temperatura spada poniżej zera, a miejskie ławki nierzadko służą jako miejsca noclegowe dla osób po spożyciu alkoholu. Dzięki monitoringowi byliśmy w stanie zobaczyć to w oku kamery i wysłać na miejsce patrol. Policjanci zadbali, o to, by te osoby trafiły bezpiecznie do domu lub w miejsce, gdzie mogły się bezpiecznie „pozbierać” i nie zamarznąć.

A gdzie obecnie występuje najwięcej zjawisk o charakterze przestępczym w Gorzowie? Gdzie obecnie gorzowska policja interweniuje najczęściej?
To się stale zmienia. W słownictwie policyjnym określamy to, że osiedla dorastają. Kiedyś mówiliśmy, że Zawarcie jest niebezpiecznie czy „Kwadrat”, teraz problemy tam występują dużo rzadziej. Natomiast częściej interweniujemy na Górczynie.
W centrum Gorzowa zostali starsi ludzie, ich problemy mają zupełnie inną naturę i jeśli wymagają interwencji, to najczęściej zgłoszenia dotyczą zakłócania porządku itp. Miejsca naszej interwencji wyznaczają obecnie m.in. centra handlowe, lokale rozrywkowe i miejsca, gdzie gromadzą się młodzi ludzie.
Bardzo dużą rolę w naszej pracy interwencyjnej przyniosło rozwiązanie administracyjne w Gorzowie, czyli zakaz sprzedaży alkoholu między godziną 23 a 6 rano. Przed okresem jego obowiązywania bardzo często interweniowaliśmy w pobliżu tzw. sklepów nocnych, teraz tego prawie nie ma. Mamy więcej czasu na interwencje tam, gdzie naprawdę jesteśmy potrzebni. To jest zauważalna zmiana, którą myślę potwierdzą sami mieszkańcy.

A jak zmienia się charakter przestępstw?
To, z jakim rodzajem przestępstw zmaga się policja, w dużej mierze zależy od zmian cywilizacyjnych. W ostatnim czasie ogromny wpływ na to zjawisko miała pandemia COVID-19. Zmieniły się nasze zachowania i przyzwyczajenia. Rzadziej się spotykaliśmy, lokale gastronomiczne przez dłuższy czas były zamknięte. Powrót do dawnych przyzwyczajeń trwa i potrwa jeszcze długo – potwierdzą to właściciele restauracji, kawiarni i pubów. A nasz brak aktywności w przestrzeni publicznej generuje mniej aktywności, w sprawie której interweniują policjanci.
Jeśli natomiast chodzi o samą przestępczość, to kiedyś wśród najczęstszych przestępstw były rozboje i kradzieże, teraz zmagamy się z przestępczością w sieci. Mamy oszustwa, wyłudzenia, kradzieże danych, podszywanie się pod kogoś, są oszustwa na tzw. blik i inne. Internetowe przestępstwa gospodarcze zaczynają odgrywać coraz większą rolę w planowaniu prewencyjnej pracy Policji.

Wracając na koniec do nowoczesnych kamer w Gorzowie – z czego najbardziej cieszą się policjanci w związku z ich obecnością?
To na pewno możliwość weryfikacji zgłoszeń, możliwość prowadzenia obserwacji miejsc, gdzie odbywają się imprezy masowe, jak choćby otoczenie stadionu żużlowego w Gorzowie czy Stary Rynek podczas „Dobry wieczór Gorzów”. Bo choć są tam patrole policyjne, to kamery pokażą miejsca, do których patrole nie docierają, a mogą być potencjalnie miejscem zarzewia konfliktów.
Dodatkowo, nagrania obrazu z kamer są przechowywane przez 30 dni. To pozwala zaobserwować zdarzenie, które zgłosi nam mieszkaniec, a umknęło uwadze operatora. Apelujemy, by informować policję o zdarzeniach, których konsekwencję obserwujemy, a nie byliśmy świadkami. Podam prosty przykład: kradzież kwiatów z miejskich klombów. Dzięki nagraniom możemy zaobserwować zdarzenie, podjąć próbę identyfikacji sprawcy lub odtworzyć drogę jaką przebył po dokonaniu takiego wykroczenia. Czasami się nie da wszystkiego zobaczyć „na żywo”, ale da się nagranie odtworzyć, cofnąć i wyłapać moment przestępstwa.

Obecność kamer zdecydowanie zmieniła jakość pracy Policji i mam nadzieję, ze odczują to również nasi mieszkańcy.

Rozmowę przeprowadziła Marta Liberkowska
fot. Grzegorz Jaroszewicz

Wywiad został zamieszczony w kwartalniku Gorzowskie Wiadomości Samorządowe / Numer 2/267  Czerwiec-lipiec-sierpień 2022

Przekładka ruchu na ul. Roosevelta i Andrzejewskiego
7 Czerwiec 2022

W piątek wieczorem nastąpiła zmiana organizacji ruchu na ul. Mieszka I, Roosevelta, Kazimierza Wielkiego i al. ks. Andrzejewskiego. Ruch został przełożony z jezdni północnej na południową. Na jezdni południowej zamontowane już zostało torowisko, wyłożony także asfalt. Cały ruch samochodowy odbywa się właśnie tą cześcią skrzyżowania.

Przejazd z północnej jezdni na południową realizowany jest poprzez nawierzchnie tymczasowe, zlokalizowane w pasie rozdziału między jezdniami.

Zachowany został wjazd z al. ks. Andrzejewskiego w ul. Kazimierza Wielkiego. Wjazd w ul. Mieszka I jest już możliwy i odbywa się tylko i wyłącznie od ul. Roosevelta. Wyjechać z ul. Mieszka I można jedynie w al. ks. Andrzejewskiego.

Jednostka Realizująca Projekt
fot. Bartłomiej Nowosielski

O PLANIE

HISTORIA PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE

Historia projektu

W październiku 2013 r. została przygotowana „Koncepcja rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim”. Głównym celem opracowania było określenie strategicznych kierunków rozwoju podsystemu tramwajowego w mieście. Przyjęte kierunki rozwoju mają doprowadzić do zintegrowania podsystemu tramwajowego z podsystemem autobusowym oraz innymi rodzajami transportu na terenie obszaru miasta Gorzowa Wielkopolskiego – w celu poprawy jakości systemu publicznego transportu zbiorowego jako całości.

Założenia projektu

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” został podzielony na dwa projekty. Beneficjentem pierwszego z nich jest Miasto Gorzów Wielkopolski. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej trasy tramwajowej, modernizację istniejących tras, budowę punktu przesiadkowego oraz zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu. Natomiast drugi projekt realizowany jest przez MZK Sp. z o.o. – swoim zakresem obejmuje m.in. zakup 14 nowych wagonów tramwajowych, modernizację hali tramwajowej i stacji obsługi, system monitoringu torów odstawczych.


Dokumenty do pobrania:

TRANSPORT PUBLICZNY W GORZOWIE

CZYLI JAK BYLO DOTĄD I JAK BEDZIE

Jak było dotąd?

W kwietniu i maju 2016 roku zostało przeprowadzone badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gorzowa. Badanie wykonane zostało wśród mieszkańców Gorzowa dobranych w sposób warstwowolosowy. W badaniu uczestniczyły osoby w wieku od 16 do 75 lat obu płci. Ogółem w badaniu udział wzięło 909 osób. Komunikacja tramwajowa w mieście została oceniona dobrze (40,5%). W dalszej kolejności respondenci nie byli w stanie jej ocenić (32,8%) oraz ocenili ją w stopniu dostatecznym (15,8%).

Jak będzie?

Planowana sieć komunikacyjna w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego obejmuje obszar miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin ościennych, z którymi miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, tj. gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Filarem kompleksowych zmian w planowanej sieci miejskiego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp. (w segmencie przewozów użyteczności publicznej) jest projekt modernizacji sieci komunikacji tramwajowej.

Tramwaje

Nowoczesne niskopodłogowe i ciche wozy tramwajowe, poruszające się po nowym i zmodernizowanym torowisku niemal bez drgań i kołysań, do tego kursujące z wysoką częstotliwością, będą atrakcyjnym sposobem realizacji podróży do centrum miasta. Nowe torowisko tramwajowe poprowadzone będzie pomiędzy jezdniami na obszarze stanowiącym rezerwę terenu właśnie pod rozbudowę podsystemu tramwajowego oraz przez teren niezabudowany, ograniczając do minimum utrudnienia związane z realizacją inwestycji.

Autobusy

W celu poprawy warunków ruchu dla komunikacji autobusowej, równolegle z modernizacją komunikacji tramwajowej, planuje się utworzenie wybranych korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej z priorytetem dla transportu zbiorowego. Komunikacja miejska, oferta przewozowa i układ linii w ramach obszarów gminnych, będą rozwijane w ścisłym porozumieniu z władzami gmin i społecznościami lokalnymi. Rozszerzenia oferty przewozowej wymagają także rejony rozbudowujących się gorzowskich osiedli, w szczególności osiedla Słonecznego – na terenach powojskowych oraz północnej części osiedla Piaski.

KONTAKT

MASZ PYTANIA? Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wyślij nam wiadomość poprzez poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe i odpowiemy na wszystkie pytania.

[recaptcha]
GÓRCZYN