System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZE INFORMACJE ODNOŚNIE PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE
Zmiany w organizacji ruchu na Kostrzyńskiej / Al. 11 Listopada
26 Listopad 2020

Firma Budimex – wykonawca remontu ul. Kostrzyńskiej – właściwie zakończyła już cały remont. Są prowadzone jeszcze drobne prace wykończeniowe, niemniej od 23 listopada ruch w okolicach cerkwi, placu Słonecznego, wiaduktu na Zatorze obowiązuje zgodnie z organizacją ruchu sprzed przebudowy. Wykonawca udostępnił do ruchu drugą nitkę al. 11 Listopada. Dla jadących od ul. Kostrzyńskiej na na wysokości cerkwi należy zjechać na prawo, przejechać przez torowisko na al. 11 Listopada, kierować się na podjazd, następnie z niego zjechać. Taka organizacja ruchu obowiązuje wszystkich jadących w kierunku centrum miasta. Także tych, którzy chcą dojechać do ul. Plac Słoneczny. Jest zatem tak, jak było przed przebudową. Podjazd i zjazd do wiaduktu na ul. Zatorze został inwestycyjnie zakończony i jest jednokierunkowy!

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i by nie jeździć na pamięć. Wykonawca i inwestor są właśnie przed wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu, która powinna zostać ostatecznie zatwierdzona do 30.11.2020.

Jednostka Realizująca Projekt
fot. Bartłomiej Nowosielski

Monitoring i SDIP - stan zaawansowania prac
23 Listopad 2020

Do dnia 02.06.2020 wyznaczony był termin składania ofert w drugim postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy dostawcy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i systemu monitoringu. W postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Konwerga Sp. z o.o. na kwotę 8 602 302,66 zł brutto, z czego koszty wykonania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i monitoringu wyniosą 8 419 749,75 zł . Pozostała kwota w wysokości 182 552,91 zł stanowi koszt niekwalifikowany dotyczący zapewnienia usługi chmury przez okres 60 miesięcy od daty odbioru robót. W dniu 17.07.2020r. rozstrzygnięto postępowanie. W ustawowym terminie nie zostało złożone żadne odwołanie. Wykonawca w ofercie w kryterium skrócenie czasu zaoferował skrócenie terminu wykonania robót o 6 tygodni, co oznacza, że planowane zakończenie robót i uruchomienie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej powinno nastąpić z dniem 18.08.2021r.

Przypominamy:
Wykonawca ma dostarczyć i zamontować 33 nowe kamery, utworzyć centrum serwerowe w siedzibie Urzędu Miasta oraz centrum monitoringu wizyjnego w budynku Komendy Miejskiej Policji. Będzie musiał również zdemontować stare kamery, a w ich miejsca zainstalować nowe.

Nowe kamery pojawią się m.in. przy ul. Jagiełły, Herberta, Obotryckiej, na placu Staromiejskim, na skrzyżowaniu ul. Chrobrego i Sikorskiego, koło Arsenału, w rejonie skrzyżowania ul. Warszawskiej i Ogrodowej, przy Studni Czarownic, a także na bulwarach i w rejonie skrzyżowania ul. Sikorskiego i Garbary oraz Sikorskiego i Dworcowej.

System informacji pasażerskiej to tablice LED, które informują, także za pośrednictwem komunikatów głosowych, za ile minut przyjedzie na ten przystanek tramwaj czy autobus. Zamontowane zostaną na 34 przystankach w całym mieście.

Ponadto w ramach zadania powstać ma portal www dla pasażera oraz aplikacja mobilna współpracująca z systemem informacji pasażerskiej (zarówno dla Androida, jak i iOS). Ponadto zrealizowane ma zostać oprogramowanie dyspozytorskie, serwisowe oraz oprogramowanie wspierające eksploatację systemu.

Jednostka Realizująca Projekt
fot. Bartłomiej Nowosielski

Postęp prac na ul. Chrobrego i Mieszka I – listopad 2020
13 Listopad 2020

Przebudowę 1,5-kilometrowego odcinka drogi wraz z torowiskiem i ciągiem pieszym na ulicach Chrobrego i Mieszka I, na odcinku od Pocztowej do Roosevelta, realizuje konsorcjum firm ZUE i FDO. Inwestycja ma być oddana za rok. Na chwilę obecną tempo prac jest bardzo dobre i nic nie wskazuje na to, by mogły wystąpić przestoje. Najbardziej spektakularne prace widoczne są na odcinku 30 Stycznia – Borowskiego. Tutaj już zamontowane zostało torowisko, a nawet pojawił się chodnik. Pozostałe odcinki to prace przy infrastrukturze podziemnej. Ruch samochodowy przecinający ul. Chrobrego i Mieszka I obywa się ul. Łokietka, 30 Stycznia oraz Jagiellończyka. Pozostałe przejazdy są wyłączone.
Póki co nie jest wyłączony z ruchu odcinek Mickiewicza-Roosevelta, nie jest także wyłączony fragment Pocztowa-Jagiełły.

Jednostka Realizująca Projekt
fot. Bartłomiej Nowosielski

Bieżący postęp prac możecie śledzić w poniższej galerii:
[rl_gallery id="7403"]

O PLANIE

HISTORIA PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE

Historia projektu

W październiku 2013 r. została przygotowana „Koncepcja rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim”. Głównym celem opracowania było określenie strategicznych kierunków rozwoju podsystemu tramwajowego w mieście. Przyjęte kierunki rozwoju mają doprowadzić do zintegrowania podsystemu tramwajowego z podsystemem autobusowym oraz innymi rodzajami transportu na terenie obszaru miasta Gorzowa Wielkopolskiego – w celu poprawy jakości systemu publicznego transportu zbiorowego jako całości.

Założenia projektu

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” został podzielony na dwa projekty. Beneficjentem pierwszego z nich jest Miasto Gorzów Wielkopolski. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej trasy tramwajowej, modernizację istniejących tras, budowę punktu przesiadkowego oraz zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu. Natomiast drugi projekt realizowany jest przez MZK Sp. z o.o. – swoim zakresem obejmuje m.in. zakup 14 nowych wagonów tramwajowych, modernizację hali tramwajowej i stacji obsługi, system monitoringu torów odstawczych.


Dokumenty do pobrania:

TRANSPORT PUBLICZNY W GORZOWIE

CZYLI JAK BYLO DOTĄD I JAK BEDZIE

Jak było dotąd?

W kwietniu i maju 2016 roku zostało przeprowadzone badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gorzowa. Badanie wykonane zostało wśród mieszkańców Gorzowa dobranych w sposób warstwowolosowy. W badaniu uczestniczyły osoby w wieku od 16 do 75 lat obu płci. Ogółem w badaniu udział wzięło 909 osób. Komunikacja tramwajowa w mieście została oceniona dobrze (40,5%). W dalszej kolejności respondenci nie byli w stanie jej ocenić (32,8%) oraz ocenili ją w stopniu dostatecznym (15,8%).

Jak będzie?

Planowana sieć komunikacyjna w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego obejmuje obszar miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin ościennych, z którymi miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, tj. gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Filarem kompleksowych zmian w planowanej sieci miejskiego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp. (w segmencie przewozów użyteczności publicznej) jest projekt modernizacji sieci komunikacji tramwajowej.

Tramwaje

Nowoczesne niskopodłogowe i ciche wozy tramwajowe, poruszające się po nowym i zmodernizowanym torowisku niemal bez drgań i kołysań, do tego kursujące z wysoką częstotliwością, będą atrakcyjnym sposobem realizacji podróży do centrum miasta. Nowe torowisko tramwajowe poprowadzone będzie pomiędzy jezdniami na obszarze stanowiącym rezerwę terenu właśnie pod rozbudowę podsystemu tramwajowego oraz przez teren niezabudowany, ograniczając do minimum utrudnienia związane z realizacją inwestycji.

Autobusy

W celu poprawy warunków ruchu dla komunikacji autobusowej, równolegle z modernizacją komunikacji tramwajowej, planuje się utworzenie wybranych korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej z priorytetem dla transportu zbiorowego. Komunikacja miejska, oferta przewozowa i układ linii w ramach obszarów gminnych, będą rozwijane w ścisłym porozumieniu z władzami gmin i społecznościami lokalnymi. Rozszerzenia oferty przewozowej wymagają także rejony rozbudowujących się gorzowskich osiedli, w szczególności osiedla Słonecznego – na terenach powojskowych oraz północnej części osiedla Piaski.

KONTAKT

MASZ PYTANIA? Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wyślij nam wiadomość poprzez poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe i odpowiemy na wszystkie pytania.

[recaptcha]
GÓRCZYN