System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZE INFORMACJE ODNOŚNIE PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE
Wykonawca remontu ul. Sikorskiego przedstawił harmonogram prac na najbliższy kwartał
13 Wrzesień 2018

Wykonawca remontu ul. Sikorskiego – firma Trakcja PRKiI S.A. – przedstawił harmonogram prac na najbliższy kwartał. Przedstawia się on następująco:

Wrzesień 2018

1. ETAP: 1a TOR (bez skrzyżowania Orląt Lwowskich- Dworcowa) – wraz z demontażem trakcji dla całej inwestycji do 19.03.19 r.:
• Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej w obrębie torowiska,
• Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej w jezdniach i chodnikach,
• Demontaże kanalizacji/ zamulenie/regulacja oraz ułożenie nowej kanalizacji sanitarnej w obrębie torowiska,
• Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego,
• Ułożenie, regulacja gazociągu i przyłączy,
• Montaż słupów trakcyjnych,

2. ETAP: 1b TOR część 1 na odcinku od ul. Herberta do ul. Pionierów wraz z podetapem (Skrzyżowanie z ul. Pionierów) oraz etap 2b, 02.03.18 – 21.12.18 r.:
• Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego,
• Korytowanie,
• Wykonanie podbudów,

3. ETAP: 2b TOR od 24.01.2018 do 02.01.2019 r.
• Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego,
• Korytowanie,
• Roboty brukarskie,

4. ETAP: 1e TOR -tor klasyczny. Etap połączono z 1f od 16.06.2018 do 27.11.2018 r.
• Wykonanie odwodnienia torowiska klasycznego,
• Wykonanie półwarstwy z tłucznia,
• Układanie podkładów i podrozjezdnic,

5. 1 PODETAP: 1a TOR: skrzyżowanie Orląt Lwowskich -ul. Dworcowa
• Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej w obrębie torowiska oraz układanie ciepłociągu wraz z rurami osłonowymi,
• Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej w jezdniach i chodnikach,
• Demontaże kanalizacji/ zamulenie/regulacja oraz ułożenie nowej kanalizacji sanitarnej w obrębie torowiska,
• Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego,
• Ułożenie, regulacja gazociągu i przyłączy,
• Montaż słupów trakcyjnych,
6. ETAP: 1b TOR Część 2 na odcinku od Pionierów do ul. Chrobrego (deptak) połączony z Etapem 3a- brak możliwości doprecyzowania terminu rozpoczęcia robót.

7. PODETAP: 2a oraz 2c-przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną
• Zakończenie robót rozbiórkowych w obrębie torowiska,
• Wykonanie zabezpieczeń kanalizacji sanitarnej,
• Wykonanie odwodnienia torowiska,
• Ułożenie rur osłonowych pod wodociąg oraz ewentualne przejścia elektryczne i teletechniczne,
• Wykonanie podbudowy torowiska tramwajowego,
• Układanie prefabrykowanych płyt torowych,
• Montaż torów,

Październik 2018

1. ETAP: 1a TOR (bez skrzyżowania Orląt Lwowskich- Dworcowa) – wraz z demontażem trakcji dla całej inwestycji do 17.03.19 r.:
• Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża,
• Podbudowa z mieszanek niezwiązanych,
• Przebudowa kanalizacji sanitarnej,
• Przebudowa ciepłociągu,
• Przebudowa kanalizacji deszczowej,
• Zakończenie przebudowy wodociągu,
• Przebudowa kanalizacji teletechnicznej,

2. ETAP: 1b TOR część 1 na odcinku od ul. Herberta do ul. Pionierów wraz z podetapem (Skrzyżowanie z ul. Pionierów) oraz etap 2b, 02.03.18 – 21.12.18 r.:
• Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża,
• Podbudowa z mieszanek niezwiązanych,
• Roboty brukarskie,
• Przebudowa ciepłociągu,
• Przebudowa kanalizacji teletechnicznej,
• Odwodnienie torowiska,
• Roboty podtorowe i montaż torów,

3. ETAP: 2b TOR od 24.01.2018 do 02.01.2019 r.
• Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża,
• Podbudowa z mieszanek niezwiązanych,
• Roboty brukarskie,
• Przebudowa ciepłociągu,
• Przebudowa kanalizacji teletechnicznej,
• Odwodnienie torowiska,
• Roboty podtorowe i montaż torów,

4. 1 PODETAP: 1a TOR: skrzyżowanie Orląt Lwowskich -ul. Dworcowa
• Korytowanie i profilowanie koryta torowego,
• Podbudowa z ulepszonego podłoża,
• Roboty brukarskie,
• Roboty podtorowe,

5. ETAP: 1b TOR Część 2 na odcinku od Pionierów do ul. Chrobrego (deptak) połączony z Etapem 3a- brak możliwości doprecyzowania terminu rozpoczęcia robót.

6. PODETAP: 2a oraz 2c-przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną
• Zakończenie robót torowych,
• Montaże sieci trakcyjnej

Listopad 2018

1. ETAP: 1a TOR (bez skrzyżowania Orląt Lwowskich- Dworcowa) – wraz z demontażem trakcji dla całej inwestycji do 19.03.19 r.:
• Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanek związanych spoiwem,
• Nawierzchnia z płytek betonowych,
• Roboty brukarskie,
• Układanie rur osłonowych nad nowoprojektowanym ciepłociągiem,
• Demontaż i montaż oświetlenia,
• Przebudowa teletechniki,

2. ETAP: 1b TOR część 1 na odcinku od ul. Herberta do ul. Pionierów wraz z podetapem (Skrzyżowanie z ul. Pionierów) oraz etap 2b, 02.03.18 – 21.12.18 r.:
• Układanie mieszanki niezwiązanej w zakresie drogowych,
• Roboty brukarskie,
• Układanie torów i rozjazdów,
• Montaż peronów przystankowych,
• Montaż sieci trakcyjnej,
• Montaż oświetlenia,
• Przebudowa teletechniki,

3. ETAP: 2b TOR od 24.01.2018 do 02.01.2019 r.
• Układanie mieszanki niezwiązanej w zakresie drogowych,
• Roboty brukarskie,
• Układanie torów i rozjazdów,
• Montaż peronów przystankowych,
• Montaż sieci trakcyjnej,
• Montaż oświetlenia,
• Przebudowa teletechniki,

4. ETAP: 1e TOR -tor klasyczny. Etap połączono z 1f od 16.06.2018 do 27.11.2018 r.
• Układanie i spawanie rozjazdów,
• Wykonanie zasypek i podbicie rozjazdu.

5. 1 PODETAP: 1a TOR: skrzyżowanie Orląt Lwowskich -ul. Dworcowa
• Wykonanie podbudowy betonowej torowiska,
• Układanie torów i rozjazdów.

6. ETAP: 1b TOR Część 2 na odcinku od Pionierów do ul. Chrobrego (deptak) połączony z Etapem 3a- brak możliwości doprecyzowania terminu rozpoczęcia robót.

Sikorskiego-wrzesień

fot. Bartłomiej Nowosielski

Plany robót na ul. Kostrzyńskiej - wrzesień / październik 2018
10 Wrzesień 2018

BUDIMEX S.A. – wykonawca przebudowy ul. Kostrzyńskiej przedstawił plany robót na najbliższe dwa miesiące. Realizacja zadań rozpisanym na poszczególne miesiące z uwzględnieniem terminów poszczególnych robót wygląda następująco:

Wrzesień

Odcinek Ul. Dobra – MZK
Rodzaj robót:
– budowa kanalizacji deszczowej śr. 800 – 1200.
– rozbiórka nawierzchni bitumicznej
– prace ziemne – nasypy, korytowanie,
– wykonanie chodników,
– wykonanie stabilizacji i podbudów mineralnych,
– wykonanie krawężników,
– wykonywanie torowiska tramwajowego wraz z pętlą,
– usuwanie kolizji teletechnicznych i energetycznych.

Odcinek od Cerkwi od ul. 11 Listopada:
Rodzaj robót:
– budowa kanalizacji deszczowej śr. 300 – 500.
– rozbiórka nawierzchni chodników
– prace ziemne – nasypy, korytowanie,
– wykonywanie chodników,
– wykonywanie stabilizacji i podbudów mineralnych,
– wykonywanie krawężników,
– usuwanie kolizji teletechnicznych i energetycznych.

Październik

Odcinek Ul. Dobra – MZK
Rodzaj robót:
– wykonanie nasypów pod ścieżkę rowerową
– wykonanie chodników,
– wykonanie stabilizacji i podbudów mineralnych,
– wykonanie krawężników,
– wykonywanie torowiska tramwajowego wraz z pętlą,
– prace bitumiczne.

Odcinek od Cerkwi od ul. 11 Listopada
Rodzaj robót:
– prace ziemne – nasypy, korytowanie,
– wykonywanie chodników, parkingów,
– wykonywanie stabilizacji i podbudów mineralnych,
– wykonywanie krawężników,
– prace bitumiczne.
– przełożenie ruchu na jezdnię północną zamknięcie części jezdni południowej

Odcinek Zatorze – Żeglarska:
Rodzaj robót:
– Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.
– rozebranie nawierzchni na ul. Żeglarskiej
– prace ziemne – rozbiórka nasypów
– prace wyburzeniowe murów oporowych,
– wykonanie ław i rozpoczęcie stawiania murów.

Odcinek mostowy:
Rodzaj robót:
– rozpoczęcie prac związanych z budową nowego mostu na linią kolejową.

Postęp prac na 10 września prezentuje wygląda następująco:

[rl_gallery id="1788"]
fot. Bartłomiej Nowosielski

Odkrycia archeologiczne przy przebudowie ul. Sikorskiego
10 Wrzesień 2018

W trakcie prac budowlanych na ulicy Sikorskiego, w jej wschodniej części tuż przy magistracie, odkopano fragment średniowiecznych murów, prawdopodobnie reliktów Bramy Santockiej.

Realizacja drogowych inwestycji to raj dla archeologów. – W związku z tym, że Gorzów jest bardzo ubogi w zabytki, to każde takie odkrycie niesie za sobą ducha tego średniowiecznego miasta – mówi Stanisław Sinkowski, kierownik Działu Archeologii Muzeum Lubuskiego.

Brama Santocka powstała w XIV wieku. Była wejściem do średniowiecznego miasta Landsberg. – Jest to konstrukcja, która była wyjątkowo mocno rozbudowana pod względem architektonicznym. Było tak dlatego, że znajdowała się na wschodnim krańcu miasta, od której to strony mieszkańcy Landsberga obawiali się zagrożenia – mówi Stanisław Sinkowski. Nie wiadomo jeszcze jak długo potrwają prace. – W tej chwili pojawiły się całkiem nowe odkrycia, których nie przewidywaliśmy. To może spowodować, że będziemy potrzebować więcej czasu. Zdajemy sobie sprawę z aspektu uciążliwości inwestycji, ale z drugiej strony mamy świadomość, że to odkrycie powinniśmy bardzo skrupulatnie przeanalizować i udokumentować, bo przez wiele lat już nikt nie będzie miał takiej możliwości – dodaje Stanisław Sinkowski.

Pod odkrywanymi reliktami średniowiecznej zabudowy natrafiono na pradziejowe nawarstwienia kulturowe, wstępnie interpretowane jako pozostałości po osadzie kultury łużyckiej. Osada ta istniała w tej części miasta około 3. tysięcy lat temu.

Więcej na gorzow.pl

brama santocka

Fot. Daniel Adamski

O PLANIE

HISTORIA PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE

Historia projektu

W październiku 2013 r. została przygotowana „Koncepcja rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim”. Głównym celem opracowania było określenie strategicznych kierunków rozwoju podsystemu tramwajowego w mieście. Przyjęte kierunki rozwoju mają doprowadzić do zintegrowania podsystemu tramwajowego z podsystemem autobusowym oraz innymi rodzajami transportu na terenie obszaru miasta Gorzowa Wielkopolskiego – w celu poprawy jakości systemu publicznego transportu zbiorowego jako całości.

Założenia projektu

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” został podzielony na dwa projekty. Beneficjentem pierwszego z nich jest Miasto Gorzów Wielkopolski. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej trasy tramwajowej, modernizację istniejących tras, budowę punktu przesiadkowego oraz zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu. Natomiast drugi projekt realizowany jest przez MZK Sp. z o.o. – swoim zakresem obejmuje m.in. zakup 14 nowych wagonów tramwajowych, modernizację hali tramwajowej i stacji obsługi, system monitoringu torów odstawczych.


Dokumenty do pobrania:

TRANSPORT PUBLICZNY W GORZOWIE

CZYLI JAK BYLO DOTĄD I JAK BEDZIE

Jak było dotąd?

W kwietniu i maju 2016 roku zostało przeprowadzone badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gorzowa. Badanie wykonane zostało wśród mieszkańców Gorzowa dobranych w sposób warstwowolosowy. W badaniu uczestniczyły osoby w wieku od 16 do 75 lat obu płci. Ogółem w badaniu udział wzięło 909 osób. Komunikacja tramwajowa w mieście została oceniona dobrze (40,5%). W dalszej kolejności respondenci nie byli w stanie jej ocenić (32,8%) oraz ocenili ją w stopniu dostatecznym (15,8%).

Jak będzie?

Planowana sieć komunikacyjna w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego obejmuje obszar miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin ościennych, z którymi miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, tj. gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Filarem kompleksowych zmian w planowanej sieci miejskiego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp. (w segmencie przewozów użyteczności publicznej) jest projekt modernizacji sieci komunikacji tramwajowej.

Tramwaje

Nowoczesne niskopodłogowe i ciche wozy tramwajowe, poruszające się po nowym i zmodernizowanym torowisku niemal bez drgań i kołysań, do tego kursujące z wysoką częstotliwością, będą atrakcyjnym sposobem realizacji podróży do centrum miasta. Nowe torowisko tramwajowe poprowadzone będzie pomiędzy jezdniami na obszarze stanowiącym rezerwę terenu właśnie pod rozbudowę podsystemu tramwajowego oraz przez teren niezabudowany, ograniczając do minimum utrudnienia związane z realizacją inwestycji.

Autobusy

W celu poprawy warunków ruchu dla komunikacji autobusowej, równolegle z modernizacją komunikacji tramwajowej, planuje się utworzenie wybranych korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej z priorytetem dla transportu zbiorowego. Komunikacja miejska, oferta przewozowa i układ linii w ramach obszarów gminnych, będą rozwijane w ścisłym porozumieniu z władzami gmin i społecznościami lokalnymi. Rozszerzenia oferty przewozowej wymagają także rejony rozbudowujących się gorzowskich osiedli, w szczególności osiedla Słonecznego – na terenach powojskowych oraz północnej części osiedla Piaski.

KONTAKT

MASZ PYTANIA? Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wyślij nam wiadomość poprzez poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe i odpowiemy na wszystkie pytania.

GÓRCZYN