System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZE INFORMACJE ODNOŚNIE PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE
Ruszył kolejny etap remontu Sikorskiego
12 Marzec 2018

W poniedziałek 12 marca wykonawca rozpoczął kolejny etap przebudowy ulicy Sikorskiego – na odcinku od ul. Hejmanowskiej (dawna ul. Cichońskiego) do ul. Wełniany Rynek i Pionierów (etap 1b i 2b).

Ze względu na zakres przeprowadzanych prac wprowadzony został objazd:

od ul. Chrobrego (od strony Mostu Staromiejskiego) i Sikorskiego (od strony ul. Młyńskiej) do ul. Warszawskiej przez ul. Chrobrego i Jagiełły.

Od ul. Teatralnej do ul. Sikorskiego objazd będzie poprowadzony ulicami Hejmanowskiej, Spichrzową (jednokierunkową) oraz Chrobrego.

kolejny etap Sikorskiego

Fot. Daniel Adamski

Kolejny etap przebudowy Sikorskiego rusza 12 marca
5 Marzec 2018

W poniedziałek 12 marca wykonawca planuje wprowadzenie kolejnego etapu przebudowy ulicy Sikorskiego – na odcinku od ul. Hejmanowskiej (dawna ul. Cichońskiego) do ul. Wełniany Rynek i Pionierów (etap 1b i 2b).

Ze względu na zakres przeprowadzanych prac wprowadzony zostanie objazd:
od ul. Chrobrego (od strony Mostu Staromiejskiego) i Sikorskiego (od strony ul. Młyńskiej) do ul. Warszawskiej przez ul. Chrobrego i Jagiełły.

Od ul. Teatralnej do ul. Sikorskiego objazd będzie poprowadzony ulicami Hejmanowskiej, Spichrzową (jednokierunkową) oraz Chrobrego.

Nastąpi zmiana kierunku ruchu na następujących ulicach:

– ul. Pionierów (odcinek od ul. Sikorskiego do Obotryckiej),
– ul. Obotrycka (odcinek od ul. Pionierów do Herberta),
– łącznik pomiędzy ul. Dzieci Wrzesińskich do ul. Wełniany Rynek,
– ul. Wełniany Rynek – od powyższego łącznika do ul. Sikorskiego (ulica Wełniany Rynek będzie dwukierunkowa!)

Zapewniona zostanie przejezdność przez skrzyżowanie ul. Sikorskiego z ul. Pionierów i Wełniany Rynek

Ul. Spichrzowa na odcinku od ul. Herberta do Chrobrego w związku z prowadzonymi pracami przy estakadzie kolejowej pozostaje jednokierunkowa w kierunku ul. Chrobrego.

Na ul. Pionierów i Obotryckiej zmianie ulegnie, przy pomocy poziomego oznakowania, sposób parkowania pojazdów.

Wykonawca zapewni dojście do budynków mieszkalnych oraz punktów handlowych i usługowych. Wyznaczone zostaną również przejścia poprzeczne przez przebudowywaną drogę.

kolejny etap Sikorskiego

kolejny etap Sikorskiego

oprac. Krzysztof Kropiński

Obniżka stawek czynszu dla najemców lokali miejskich na remontowanej ulicy Sikorskiego
28 Luty 2018

Szanowni Państwo,

dopuszcza się możliwość okresowego obniżenia stawki czynszu przez wynajmującego do wysokości kosztów eksploatacyjnych przypadających na 1m2 lokalu w sytuacji gdy:
1) remontowana lub przebudowywana jest droga:
– roboty trwają dłużej niż 14 dni,
– roboty obejmują odcinek pasa przyległego do bydunku, o dł. ponad 30 m
– w wyniku prowadzonych robót wstrzymano ruch pojazdów lub ruch pieszych.
Te przesłanki w przypadku remontowanej ul. Sikorskiego są spełnione.

Wymagany wniosek o obniżenie stawki czynszu składa się w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej (sekretariat) ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp. lubdrogą pocztową na adres ZGM.

Opłat za złożenie wniosku nie pobiera się. Po wpłynięciu wniosku przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające i po jego zakończeniu wnioskodawca może zostać wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień, dokumentów. Decyzję podejmuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Najemca w tym samym czasie może korzystać tylko z jednej z form okresowego obniżenia stawki czynszu.

Jak załatwić sprawę – czytaj tutaj: Karta Sprawy

zniżki w czynszu

O PLANIE

HISTORIA PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE

Historia projektu

W październiku 2013 r. została przygotowana „Koncepcja rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim”. Głównym celem opracowania było określenie strategicznych kierunków rozwoju podsystemu tramwajowego w mieście. Przyjęte kierunki rozwoju mają doprowadzić do zintegrowania podsystemu tramwajowego z podsystemem autobusowym oraz innymi rodzajami transportu na terenie obszaru miasta Gorzowa Wielkopolskiego – w celu poprawy jakości systemu publicznego transportu zbiorowego jako całości.

Założenia projektu

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” został podzielony na dwa projekty. Beneficjentem pierwszego z nich jest Miasto Gorzów Wielkopolski. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej trasy tramwajowej, modernizację istniejących tras, budowę punktu przesiadkowego oraz zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu. Natomiast drugi projekt realizowany jest przez MZK Sp. z o.o. – swoim zakresem obejmuje m.in. zakup 14 nowych wagonów tramwajowych, modernizację hali tramwajowej i stacji obsługi, system monitoringu torów odstawczych.


Dokumenty do pobrania:

TRANSPORT PUBLICZNY W GORZOWIE

CZYLI JAK BYLO DOTĄD I JAK BEDZIE

Jak było dotąd?

W kwietniu i maju 2016 roku zostało przeprowadzone badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gorzowa. Badanie wykonane zostało wśród mieszkańców Gorzowa dobranych w sposób warstwowolosowy. W badaniu uczestniczyły osoby w wieku od 16 do 75 lat obu płci. Ogółem w badaniu udział wzięło 909 osób. Komunikacja tramwajowa w mieście została oceniona dobrze (40,5%). W dalszej kolejności respondenci nie byli w stanie jej ocenić (32,8%) oraz ocenili ją w stopniu dostatecznym (15,8%).

Jak będzie?

Planowana sieć komunikacyjna w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego obejmuje obszar miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin ościennych, z którymi miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, tj. gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Filarem kompleksowych zmian w planowanej sieci miejskiego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp. (w segmencie przewozów użyteczności publicznej) jest projekt modernizacji sieci komunikacji tramwajowej.

Tramwaje

Nowoczesne niskopodłogowe i ciche wozy tramwajowe, poruszające się po nowym i zmodernizowanym torowisku niemal bez drgań i kołysań, do tego kursujące z wysoką częstotliwością, będą atrakcyjnym sposobem realizacji podróży do centrum miasta. Nowe torowisko tramwajowe poprowadzone będzie pomiędzy jezdniami na obszarze stanowiącym rezerwę terenu właśnie pod rozbudowę podsystemu tramwajowego oraz przez teren niezabudowany, ograniczając do minimum utrudnienia związane z realizacją inwestycji.

Autobusy

W celu poprawy warunków ruchu dla komunikacji autobusowej, równolegle z modernizacją komunikacji tramwajowej, planuje się utworzenie wybranych korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej z priorytetem dla transportu zbiorowego. Komunikacja miejska, oferta przewozowa i układ linii w ramach obszarów gminnych, będą rozwijane w ścisłym porozumieniu z władzami gmin i społecznościami lokalnymi. Rozszerzenia oferty przewozowej wymagają także rejony rozbudowujących się gorzowskich osiedli, w szczególności osiedla Słonecznego – na terenach powojskowych oraz północnej części osiedla Piaski.

KONTAKT

MASZ PYTANIA? Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wyślij nam wiadomość poprzez poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe i odpowiemy na wszystkie pytania.

GÓRCZYN