System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZE INFORMACJE ODNOŚNIE PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE
Kolejny etap Sikorskiego rusza od soboty (23 czerwca)
20 Czerwiec 2018

Wykonawca przebudowy ul. Sikorskiego planuje w dniu 23 czerwca (sobota) w godzinach porannych wprowadzenie kolejnego etapu przebudowy ul. Sikorskiego. W ramach powyższego planowane są prace związane z remontem torowiska na ul. Sikorskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Jancarza i ul. Estkowskiego.

W związku z powyższym planowane są następujące zmiany w organizacji ruchu:

  • Nastąpi częściowe zamknięcie skrzyżowania ul. Sikorskiego, Estkowskiego i Jancarza
  • Na północnej jezdni ul. Sikorskiego na odcinku od Estkowskiego do ul. Żelaznej ruch pojazdów będzie odbywał się w dwóch kierunkach. Ułatwi to dojazd od Al. 11 Listopada do ul. Estkowskiego.
  • Południową jezdnią ul. Sikorskiego od ul. Żelaznej będzie można dojechać wyłącznie do ul. Jancarza i następnie do ul. Dworcowej lub Składowej.
  • Na ul. Jancarza (jadąc od strony al. 11 Listopada) będzie można również nawrócić na wysokości zjazdu do PKS i następnie skręcić w ul. Sikorskiego. Taką możliwość będą miały jedynie pojazdy osobowe.
  • Nie będzie możliwości bezpośredniego wjazdu z ul. Jancarza w kierunku Al. 11 Listopada oraz w ul. Estkowskiego
  • Sikorskiego na odcinku od ul. Jancarza do ul. Dworcowej będzie dwukierunkowa jednak bez możliwości przejazdu od ul. Dworcowej w ul. Jancarza (na tym odcinku będzie „ślepa”)
  • Dojazd od Al. Konstytucji 3 Maja i Estkowskiego do ul. Jancarza będzie możliwy ul. Dworcową lub ul. Sikorskiego i Al. 11 Listopada, gdzie kierowcy będą mogli zawrócić na pierwszym przejeździe przez torowisko zlokalizowanym 230 m od skrzyżowania z ul. Żelazną.
  • Dojazd od ul. Składowej do Al. 11 Listopada będzie kierowany poprzez dwukierunkową ul. Dworcową, Al. Konstytucji 3 Maja, ul. Estkowskiego i Sikorskiego
  • W związku z ograniczeniami w ruchu, zawężeniami jezdni, mniejszym ruchem pojazdów (z uwagi na zamknięcie ul. Kostrzyńskiej) nastąpi wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego, Estkowskiego i Jancarza

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót korzystanie z wyznaczonych objazdów. Wykonawca deklaruje, że prace potrwają maksymalnie 14 dni.

oprac. Krzysztof Kropiński

Mapka objazdu – PDF

Sikorskiego_Jancarza

 

RODO - aktualizacja danych newslettera
28 Maj 2018

Szanowni Państwo,

dziękujemy, że subskrybują Państwo newsletter Jednostki Realizującej Projekt „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim” związany z promocją i informacją na ww. projektu.

Aby móc wysyłać kolejne wiadomości dotyczące projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim”, musimy prosić o aktualizację zgody na przetwarzanie danych. Newsletter będzie przesyłany jak do tej pory – w postaci wiadomości e-mail.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do informowania Państwa o naszych działaniach.

Dlaczego prosimy o aktualizację zgody?
Wchodzące w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) nakłada na nas dodatkowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Jednym z nich jest otrzymanie Państwa zgody, która będzie precyzyjnie określać zakres i sposób przetwarzania. Dlatego prosimy o aktualizację – w przeciwnym wypadku będziemy musieli usunąć Państwa z listy subskrybentów newslettera.

Kto przetwarza dane?
Administratorem danych jest Miasto Gorzów Wielkopolski – Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski.


Zmiana ustawień

Aby zaktualizować zgodę na przetwarzanie danych i jednocześnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu prosimy o odesłanie odpowiedzi zwrotnej na niniejszą wiadomość pod adres mailowy: plan.transportowy@um.gorzow.pl wpisując jedynie w temacie lub treści: AKCEPTUJĘ – ZGADZAM SIĘ.

 

!BRAK PRZESŁANEJ AKCEPTACJI OZNACZA JEDNOCZESNĄ REZYGNACJĘ Z NEWSLETTERA!


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
– Administratorem danych jest Miasto Gorzów Wielkopolski – Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski (http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/).
– Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): IOD@miir.gov.pl
– Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
– Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
– Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie w tym celu prosimy o kontakt z administratorem adres e-mail: plan.transportowy@um.gorzow.pl

– Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności (http://transport.gorzow.pl/polityka-prywatnosci/) i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Remont Kostrzyńskiej rozpoczęty - demontaż kostki brukowej na zamkniętym odcinku zakończony. Zmiany w przejeździe ulicami: Tartaczną, Zwiadowców, Nad Wartą.
25 Maj 2018

Ulica Kostrzyńska od 21 maja została wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Tartacznej do wjazdu na teren Miejskiego Zakładu Komunikacji. Na zamkniętym odcinku wykonawca – firma Budimex, zakończył właśnie demontaż kostki brukowej. W związku z zamknięciem danego odcinka zaczęły się tworzyć „dzikie” objazdy, niewyznaczone przez wykonawcę i Miejskiego Inżyniera Ruchu.

Pryzma piasku na ulicy Zwiadowców wyeliminowała „dziki” objazd w ciągu ulic Tartacznej – Zwiadowców – Nad Wartą, przez kierowców chcących ominąć zamknięty odcinek ul. Kostrzyńskiej.

Od ul. Dobrej wjazd możliwy będzie wyłącznie do ul. Nad Wartą. Natomiast dojazd do ul. Zwiadowców, Piechoty, Rycerskiej, Tartacznej i przyległych możliwy będzie wyłącznie od strony Al. 11 Listopada i ul. Kostrzyńskiej.

Od piątku mieszkańcy ul. Nad Wartą, Dobrej i przyległych do centrum miasta dojadą wyłącznie przez ul. Myśliborską i Konstytucji 3 Maja. Natomiast mieszkańcy ul. Tartacznej, Zwiadowców i przyległych ulic w kierunku Szczecina dojadą przez ul. Kostrzyńską – 11 Listopada – Olimpijską – Myśliborską.

Urzędnicy miejscy taką decyzję podjęli po konsultacji w czwartek z mieszkańcami tej części miasta – po zamknięciu Kostrzyńskiej nadmierny ruch powodował dla nich duże uciążliwości. Kierowcy pomimo ustawionych znaków drogowych nie stosowali się do wskazanych tras objazdów oraz zakazów dotyczących ograniczeń w tonażu i prędkości.

Wydział Promocji i Informacji
Miejski Inżynier Ruchu

Mapka – blokada przejazdu

Rusza Kostrzyńska

fot. Bartłomiej Nowosielski

O PLANIE

HISTORIA PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE

Historia projektu

W październiku 2013 r. została przygotowana „Koncepcja rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim”. Głównym celem opracowania było określenie strategicznych kierunków rozwoju podsystemu tramwajowego w mieście. Przyjęte kierunki rozwoju mają doprowadzić do zintegrowania podsystemu tramwajowego z podsystemem autobusowym oraz innymi rodzajami transportu na terenie obszaru miasta Gorzowa Wielkopolskiego – w celu poprawy jakości systemu publicznego transportu zbiorowego jako całości.

Założenia projektu

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” został podzielony na dwa projekty. Beneficjentem pierwszego z nich jest Miasto Gorzów Wielkopolski. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej trasy tramwajowej, modernizację istniejących tras, budowę punktu przesiadkowego oraz zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu. Natomiast drugi projekt realizowany jest przez MZK Sp. z o.o. – swoim zakresem obejmuje m.in. zakup 14 nowych wagonów tramwajowych, modernizację hali tramwajowej i stacji obsługi, system monitoringu torów odstawczych.


Dokumenty do pobrania:

TRANSPORT PUBLICZNY W GORZOWIE

CZYLI JAK BYLO DOTĄD I JAK BEDZIE

Jak było dotąd?

W kwietniu i maju 2016 roku zostało przeprowadzone badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gorzowa. Badanie wykonane zostało wśród mieszkańców Gorzowa dobranych w sposób warstwowolosowy. W badaniu uczestniczyły osoby w wieku od 16 do 75 lat obu płci. Ogółem w badaniu udział wzięło 909 osób. Komunikacja tramwajowa w mieście została oceniona dobrze (40,5%). W dalszej kolejności respondenci nie byli w stanie jej ocenić (32,8%) oraz ocenili ją w stopniu dostatecznym (15,8%).

Jak będzie?

Planowana sieć komunikacyjna w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego obejmuje obszar miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin ościennych, z którymi miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, tj. gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Filarem kompleksowych zmian w planowanej sieci miejskiego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp. (w segmencie przewozów użyteczności publicznej) jest projekt modernizacji sieci komunikacji tramwajowej.

Tramwaje

Nowoczesne niskopodłogowe i ciche wozy tramwajowe, poruszające się po nowym i zmodernizowanym torowisku niemal bez drgań i kołysań, do tego kursujące z wysoką częstotliwością, będą atrakcyjnym sposobem realizacji podróży do centrum miasta. Nowe torowisko tramwajowe poprowadzone będzie pomiędzy jezdniami na obszarze stanowiącym rezerwę terenu właśnie pod rozbudowę podsystemu tramwajowego oraz przez teren niezabudowany, ograniczając do minimum utrudnienia związane z realizacją inwestycji.

Autobusy

W celu poprawy warunków ruchu dla komunikacji autobusowej, równolegle z modernizacją komunikacji tramwajowej, planuje się utworzenie wybranych korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej z priorytetem dla transportu zbiorowego. Komunikacja miejska, oferta przewozowa i układ linii w ramach obszarów gminnych, będą rozwijane w ścisłym porozumieniu z władzami gmin i społecznościami lokalnymi. Rozszerzenia oferty przewozowej wymagają także rejony rozbudowujących się gorzowskich osiedli, w szczególności osiedla Słonecznego – na terenach powojskowych oraz północnej części osiedla Piaski.

KONTAKT

MASZ PYTANIA? Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wyślij nam wiadomość poprzez poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe i odpowiemy na wszystkie pytania.

GÓRCZYN