System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZE INFORMACJE ODNOŚNIE PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE
Miliony na modernizację transportu miejskiego
28 Czerwiec 2017

W środę 28 czerwca w Ministerstwie Rozwoju zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów w ramach systemu zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Dotacja dla Gorzowa na ekologiczny i nowoczesny transport miejski wynosi prawie 159 mln zł.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w ciągu najbliższych kilku lat zostanie zbudowana nowa trasa tramwajowa, która skomunikuje osiedle Górczyn z centrum miasta – powiedział prezydent Jacek Wójcicki. – Zakupimy nowe tramwaje, zmodernizujemy torowiska, wprowadzimy system informacji pasażerskiej i monitoringu – dodał prezes MZK Roman Maksymiak.

Dwie umowy

Program „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim” ma wartość 199 276 871 zł. Dzięki dotacji z Unii Europejskiej, a umowę w tej sprawie podpisali w środę w Warszawie prezydent Jacek Wójcicki i p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol, dofinansowanie wyniesie 84 374 394 zł.

W ramach tego programu na zakup tramwajów i infrastruktury technicznej potrzeba 122 475 966 zł. Dotacja z UE wyniesie 74 624 518 zł. Umowę w tej sprawie podpisali prezes gorzowskiego MZK Roman Maksymiak i dyrektor CUPT Przemysław Gorgol.

Gorzów na wprowadzenie nowoczesnego transportu miejskiego potrzebuje 321 752 837. Dofinansowanie unijne, dzięki podpisanym w środę umowom, wynosi 158 998 912 zł.

Nowa linia, nowe tramwaje

To bardzo ważny dzień dla gorzowskiego transportu publicznego. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w ciągu najbliższych kilku lat zostanie zbudowana nowa trasa tramwajowa, która skomunikuje osiedle Górczyn z centrum miasta – powiedział prezydent Gorzowa.

Nowa linia tramwajowa będzie biegła ulicami: Piłsudskiego, Górczyńską oraz Okulickiego do skrzyżowania z Szarych Szeregów.

Zostaną zmodernizowane istniejące torowiska wraz z przebudową dróg na ulicach: Kostrzyńskiej, Sikorskiego, Dworcowej, Warszawskiej, Walczaka i Chrobrego. Ponadto zostanie zakupiony i wdrożony system informacji pasażerskiej i monitoringu.

Konferencja prasowa

Więcej informacji przekażemy podczas konferencji prasowej w poniedziałek, 3 lipca br. o godzinie 13.00 na terenie zajezdni tramwajowej MZK, przy ul. Kostrzyńskiej 46. W konferencji wezmą udział: prezydent miasta Jacek Wójcicki, prezes MZK Roman Maksymiak, wojewoda lubuski Władysław Dajczak i przewodniczący Rady Miasta Sebastian Pieńkowski.

Emilia Cepa, Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji

Wykonawca na przebudowę Kostrzyńskiej wybrany
14 Czerwiec 2017

13 czerwca został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ulicy Kostrzyńskiej. Wybrano konsorcjum Balzola Polska Sp. z o.o. oraz Construcciones y Promociones Balzola S.A.

Teraz pozostałe firmy, które przystąpiły do przetargu, mają 10 dni na złożenie odwołania na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty. Następnie postępowanie będzie poddane kontroli przez Urząd Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy żadna firma nie złoży odwołania, a postępowanie przejdzie pomyślnie kontrolę, podpisanie umowy z wybranym wykonawcą będzie możliwe pod koniec lipca.

Przypomnijmy, 9 maja w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. otwarto oferty firm zainteresowanych przebudową ulicy Kostrzyńskiej. Wpłynęły trzy oferty, różnica w kosztach wykonania inwestycji wyniosła 10 mln zł. Wszyscy oferenci zadeklarowali wykonanie torowiska w ciągu dziewięciu miesięcy i dali 5-letnią gwarancję. Kwota przeznaczona na realizację inwestycji to 58 milionów złotych. 44 miliony to koszt realizacji modernizacji ul. Kostrzyńskiej ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. Natomiast 14 milionów to koszt modernizacji i budowy torowiska tramwajowego, finansowanego z programu System Zrównoważonego Transportu Miejskiego.

wpi
fot. www.balzola.com

Ogłoszono przetarg na przebudowę torowiska na Walczaka
9 Czerwiec 2017

9 czerwca Miasto Gorzów Wlkp. ogłosiło przetarg na przebudowę torowiska tramwajowego na ulicy Walczaka – od stacji Shell do ronda Gdańskiego.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa odcinki: od ul. Walczaka 25B (Shell) do skrzyżowania z ul. Dowgielewiczowej oraz od ul. Dowgielewiczowej do ronda Gdańskiego. W planowany zakres robót wchodzi m.in. przebudowa skrzyżowania ulic Walczaka i Dowgielewiczowej, budowa nowych peronów w nowych lokalizacjach, budowa chodnika, odwodnienie torowiska wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci trakcyjnej i oświetlenia.

Oferty można składać do 18 lipca br. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12.30. Przewidywany termin zakończenia robót to 28 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje o przetargu znajdują się TUTAJ.

Przebudowa torowiska będzie finansowana z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach „Systemu zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”

wad, wpi

fot. pl.wikipedia.org

O PLANIE

HISTORIA PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE

Historia projektu

W październiku 2013 r. została przygotowana „Koncepcja rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim”. Głównym celem opracowania było określenie strategicznych kierunków rozwoju podsystemu tramwajowego w mieście. Przyjęte kierunki rozwoju mają doprowadzić do zintegrowania podsystemu tramwajowego z podsystemem autobusowym oraz innymi rodzajami transportu na terenie obszaru miasta Gorzowa Wielkopolskiego – w celu poprawy jakości systemu publicznego transportu zbiorowego jako całości.

Założenia projektu

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” został podzielony na dwa projekty. Beneficjentem pierwszego z nich jest Miasto Gorzów Wielkopolski. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej trasy tramwajowej, modernizację istniejących tras, budowę punktu przesiadkowego oraz zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu. Natomiast drugi projekt realizowany jest przez MZK Sp. z o.o. – swoim zakresem obejmuje m.in. zakup 14 nowych wagonów tramwajowych, modernizację hali tramwajowej i stacji obsługi, system monitoringu torów odstawczych.


Dokumenty do pobrania:

TRANSPORT PUBLICZNY W GORZOWIE

CZYLI JAK BYLO DOTĄD I JAK BEDZIE

Jak było dotąd?

W kwietniu i maju 2016 roku zostało przeprowadzone badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gorzowa. Badanie wykonane zostało wśród mieszkańców Gorzowa dobranych w sposób warstwowolosowy. W badaniu uczestniczyły osoby w wieku od 16 do 75 lat obu płci. Ogółem w badaniu udział wzięło 909 osób. Komunikacja tramwajowa w mieście została oceniona dobrze (40,5%). W dalszej kolejności respondenci nie byli w stanie jej ocenić (32,8%) oraz ocenili ją w stopniu dostatecznym (15,8%).

Jak będzie?

Planowana sieć komunikacyjna w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego obejmuje obszar miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin ościennych, z którymi miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, tj. gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Filarem kompleksowych zmian w planowanej sieci miejskiego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp. (w segmencie przewozów użyteczności publicznej) jest projekt modernizacji sieci komunikacji tramwajowej.

Tramwaje

Nowoczesne niskopodłogowe i ciche wozy tramwajowe, poruszające się po nowym i zmodernizowanym torowisku niemal bez drgań i kołysań, do tego kursujące z wysoką częstotliwością, będą atrakcyjnym sposobem realizacji podróży do centrum miasta. Nowe torowisko tramwajowe poprowadzone będzie pomiędzy jezdniami na obszarze stanowiącym rezerwę terenu właśnie pod rozbudowę podsystemu tramwajowego oraz przez teren niezabudowany, ograniczając do minimum utrudnienia związane z realizacją inwestycji.

Autobusy

W celu poprawy warunków ruchu dla komunikacji autobusowej, równolegle z modernizacją komunikacji tramwajowej, planuje się utworzenie wybranych korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej z priorytetem dla transportu zbiorowego. Komunikacja miejska, oferta przewozowa i układ linii w ramach obszarów gminnych, będą rozwijane w ścisłym porozumieniu z władzami gmin i społecznościami lokalnymi. Rozszerzenia oferty przewozowej wymagają także rejony rozbudowujących się gorzowskich osiedli, w szczególności osiedla Słonecznego – na terenach powojskowych oraz północnej części osiedla Piaski.

KONTAKT

MASZ PYTANIA? Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wyślij nam wiadomość poprzez poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe i odpowiemy na wszystkie pytania.

GÓRCZYN