System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZE INFORMACJE ODNOŚNIE PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE
Pozostałości murów obronnych i fosy odkryte na ul. Chrobrego
21 Czerwiec 2021

Kolejne ślady historii odkryte zostały na remontowanej ul. Chrobrego. Po wykopaliskach i odkryciach fragmentów ceramicznych z kultury pucharów lejkowatych, starej słodowni, szwedzkiej twierdzy obronnej, czy piwnicach poniemieckich kamienic, archeolodzy z pracowni SG2 nadal pracują i nadal odkrywają. Prawdopodobnie to już ostatnie odkrywki na tym terenie. Nadzór archeologiczny został zlecony i prowadzony jest w ramach inwestycji „Przebudowa ul. Chrobrego i Mieszka I” w ramach projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim”.

Najnowsze doniesienia pracowni architektonicznej SG2 świadczą o tym, że na wysokości Arsenału odkryte zostały pozostałości murów miejskich z XIV wieku oraz otaczająca mury fosa. Pozostałości murów przecinają ul. Chrobrego w linii prostej mniej więcej na wysokości od kiosku przy Arsenale do kiosku z pieczywem po drugiej stronie ulicy (tuż obok pomnika Edwarda Jancarza).

Polecamy galerię z fotografiami z drona, które dają pełny pogląd na działania nadzoru archeologicznego na tym terenie.

[rl_gallery id="8546"]

Jednostka Realizująca Projekt
fot. Bartłomiej Nowosielski

Centrum Monitoringu Wizyjnego gotowe!
16 Czerwiec 2021

Konsorcjum firm: BLR Sp. z o.o. oraz Selektor wykonał w ramach zadania „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” adaptację pomieszczeń Policji na potrzeby Centrum Monitoringu Wizyjnego. Zamówienie zostało zrealizowane za kwotę brutto: 289399,48 zł w ramach przetargu nieograniczonego.

Wykonawca zakończył prace wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych oraz wykonał roboty instalacyjne elektryczne związane z adaptacją pomieszczeń w budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wyszyńskiego. Po komisyjnym odbiorze pomieszczeń firma KONWERGA – wykonawca Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz Monitoringu dla Miasta Gorzowa, przystąpiła do montażu sprzętu i urządzeń m.in. ściany wizyjnej, na której będzie wyświetlany obraz z poszczególnych kamer monitoringu miejskiego.

Projektowana ściana wizyjna zbudowana została z 6 monitorów 55″ w konfiguracji 3×2. Monitory zostały zainstalowane na dedykowanych i dobranych do wybranej wielkości stelażach, przy czym wyposażone zostały w cienkie ramki umożliwiające ich zastosowanie w ścianie wizyjnej z minimalizacją widocznych krawędzi monitorów. Monitory mają dedykowaną rozdzielczość 4K, z jasnością 500 cd/m2 i kontrastem 1100:1.

System zarządzania video (VMS) będzie dawał możliwość tworzenia wielomonitorowych centrów nadzoru z możliwością wyświetlania nieograniczonej ilości kamer oraz możliwości elastycznego podziału pracy przez operatorów wraz z opcją przejęcia pełnego sterowania wszystkimi stacjami, monitorami, kamerami przez jednego operatora z poziomu dowolnie wybranej stacji operatorskiej.

System wyposażony będzie w możliwość rozszerzenia bezpieczeństwa monitorowanych obiektów poprzez implementację algorytmów inteligentnej analizy obrazu. Jedna kamera będzie zdolna do wykonywania minimum 4 różnych typów analiz jednocześnie, w tym chociażby analizę tablic rejestracyjnych oraz analizę obiektów poprzez rozpoznawanie reguł ruchu, detekcję twarzy, a nawet detekcję koloru.

Już wkrótce, po wykonaniu pełnej instalacji kamer na terenie miasta i implementacji systemu monitoringu, Gorzów dysponować będzie najnowocześniejszym spójnym systemem monitoringu miejskiego w swojej historii.

Jednostka Realizująca Projekt
fot. Bartłomiej Nowosielski
[rl_gallery id="8510"]

Postęp prac na ul. Chrobrego i Mieszka I – czerwiec 2021
9 Czerwiec 2021

Przebudowę 1,5-kilometrowego odcinka drogi wraz z torowiskiem i ciągiem pieszym na ulicach Chrobrego i Mieszka I, na odcinku od Pocztowej do Roosevelta, realizuje konsorcjum firm ZUE i FDO. Prace realizowane są na całym zakresie inwestycji – od ul. Pocztowej do ul. Roosevelta.

Od ul. Pocztowej wzdłuż Arsenału do okolic „Letniej” trwają prace archeologiczne. Poza odkryciami fragmentów ceramiki z kultury pucharów lejkowatych oraz osady z okresu neolitycznego, odkryte też zostały fundamenty starej słodowni oraz fragmenty twierdzy obronnej z XVII wieku. Twierdza to bastion wzniesiony najprawdopodobniej przez Szwedów, z tej budowli pozostały jedynie relikty. Natomiast w przypadku starej słodowni zachowały się fundamenty i to w dobrej kondycji archeologicznej. Zostały zinwentaryzowane i zasypane. Prace archeologiczne prowadzone są przez pracownię SG2.

Na odcinku ul. Wybickiego – ul. Łokietka wylana została betonowa podbudowa pod torowisko. Cały odcinek od ul. Łokietka do skrzyżowania ul. Mieszka I z ul. Krasińskiego praktycznie posiada umocowane już tory tramwajowe. Poza odcinkiem początkowym (przy „Letniej”) i końcowym (przy Sądzie) torowisko jest praktycznie kompletne. Trwa brukowanie odcinków:
ul. Łokietka – ul. 30 Stycznia,
ul. Krzywoustego – ul. Borowskiego,
ul. Borowskiego – ul. Jagiellończyka.

Na całości inwestycji (poza końcowym odcinkiem ul. Krasińskiego – ul. Roosevelta) zamontowane już zostały słupy trakcyjno-oświetleniowe. Od ul. Wybickiego do ul. Borowskiego są stylizowane, nawiązujące do stylistyki otaczających pierzei kamienic Nowego Miasta.

Ruch samochodowy przecinający ul. Chrobrego i Mieszka I odbywa się ul. Łokietka oraz ul. Borowskiego. Przywrócone zostały także przejazdy ul. Krzywoustego oraz Jagiellończyka.

Jednostka Realizująca Projekt
fot. Bartłomiej Nowosielski

Bieżący postęp prac możecie śledzić w poniższej galerii:
[rl_gallery id="8443"]

O PLANIE

HISTORIA PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE

Historia projektu

W październiku 2013 r. została przygotowana „Koncepcja rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim”. Głównym celem opracowania było określenie strategicznych kierunków rozwoju podsystemu tramwajowego w mieście. Przyjęte kierunki rozwoju mają doprowadzić do zintegrowania podsystemu tramwajowego z podsystemem autobusowym oraz innymi rodzajami transportu na terenie obszaru miasta Gorzowa Wielkopolskiego – w celu poprawy jakości systemu publicznego transportu zbiorowego jako całości.

Założenia projektu

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” został podzielony na dwa projekty. Beneficjentem pierwszego z nich jest Miasto Gorzów Wielkopolski. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej trasy tramwajowej, modernizację istniejących tras, budowę punktu przesiadkowego oraz zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu. Natomiast drugi projekt realizowany jest przez MZK Sp. z o.o. – swoim zakresem obejmuje m.in. zakup 14 nowych wagonów tramwajowych, modernizację hali tramwajowej i stacji obsługi, system monitoringu torów odstawczych.


Dokumenty do pobrania:

TRANSPORT PUBLICZNY W GORZOWIE

CZYLI JAK BYLO DOTĄD I JAK BEDZIE

Jak było dotąd?

W kwietniu i maju 2016 roku zostało przeprowadzone badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gorzowa. Badanie wykonane zostało wśród mieszkańców Gorzowa dobranych w sposób warstwowolosowy. W badaniu uczestniczyły osoby w wieku od 16 do 75 lat obu płci. Ogółem w badaniu udział wzięło 909 osób. Komunikacja tramwajowa w mieście została oceniona dobrze (40,5%). W dalszej kolejności respondenci nie byli w stanie jej ocenić (32,8%) oraz ocenili ją w stopniu dostatecznym (15,8%).

Jak będzie?

Planowana sieć komunikacyjna w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego obejmuje obszar miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin ościennych, z którymi miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, tj. gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Filarem kompleksowych zmian w planowanej sieci miejskiego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp. (w segmencie przewozów użyteczności publicznej) jest projekt modernizacji sieci komunikacji tramwajowej.

Tramwaje

Nowoczesne niskopodłogowe i ciche wozy tramwajowe, poruszające się po nowym i zmodernizowanym torowisku niemal bez drgań i kołysań, do tego kursujące z wysoką częstotliwością, będą atrakcyjnym sposobem realizacji podróży do centrum miasta. Nowe torowisko tramwajowe poprowadzone będzie pomiędzy jezdniami na obszarze stanowiącym rezerwę terenu właśnie pod rozbudowę podsystemu tramwajowego oraz przez teren niezabudowany, ograniczając do minimum utrudnienia związane z realizacją inwestycji.

Autobusy

W celu poprawy warunków ruchu dla komunikacji autobusowej, równolegle z modernizacją komunikacji tramwajowej, planuje się utworzenie wybranych korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej z priorytetem dla transportu zbiorowego. Komunikacja miejska, oferta przewozowa i układ linii w ramach obszarów gminnych, będą rozwijane w ścisłym porozumieniu z władzami gmin i społecznościami lokalnymi. Rozszerzenia oferty przewozowej wymagają także rejony rozbudowujących się gorzowskich osiedli, w szczególności osiedla Słonecznego – na terenach powojskowych oraz północnej części osiedla Piaski.

KONTAKT

MASZ PYTANIA? Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wyślij nam wiadomość poprzez poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe i odpowiemy na wszystkie pytania.

[recaptcha]
GÓRCZYN