System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZE INFORMACJE ODNOŚNIE PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE
Przebudowa sieci tramwajowej – ul. Walczaka
20 Luty 2017

Obecnie inwestycja jest na etapie procedury uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę. W marcu wystawiony zostanie przetarg na roboty budowlane, które planowo powinny rozpocząć się w czerwcu. Inwestycja potrwa do końca 2017 r.

Przebudowa ul. Walczaka obejmuje:

 • przebudowa torowiska tramwajowego o długości 1809,122 mpt na odcinku od Stacji Shell przebudowa torowiska tramwajowego o długości 1809,122 mpt na odcinku od Stacji Shell (ul. Walczaka 25B) do ul. Dowgielewiczowej oraz remont torowiska o długości 352,89 mtp na odcinku od ul. Dowgielewiczowej do Ronda Gdańskiego,
 • budowa nowych peronów tramwajowych w nowych lokalizacjach,
 • budowa zjazdów oraz przebudowę skrzyżowania ulic Walczaka i Dowgielewiczowej,
 • przebudowa trakcji tramwajowej,
 • przebudowa oświetlenia i odwodnienia torów,
 • usunięcie kolizji telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych oraz wodociągowych.

rys-2 rys-1

Projekt nowej linii tramwajowej
20 Luty 2017

Za kilka lat będziemy jeździć po Gorzowie nie tylko nowoczesnymi tramwajami, ale również nowymi trasami – a to dzięki budowie nowej linii tramwajowej.

Wizja transportu publicznego w Gorzowie Wielkopolskim zakłada funkcjonowanie oraz rozwój nowoczesnego i proekologicznego transportu zbiorowego, spełniającego oczekiwania pasażerów – w sposób tworzący z tego transportu realną alternatywę dla podróży realizowanych własnym samochodem osobowym.

Celem projektu jest zwiększenie jakości usług publicznego transportu zbiorowego poprzez zintegrowanie go w jeden spójny, metropolitarny system transportowy. Cele projektu zakładają rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego i integracje systemów publicznego transportu zbiorowego. Dzięki podejmowanym działaniom nastąpi zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w mieście, poprawa płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.

Cele szczegółowe projektu to m.in.:

 • rozwój społeczno-gospodarczy regionu i zwiększenie jego atrakcyjności m.in. dla potencjalnych inwestorów,
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej, zwiększenie integracji różnych środków transportu (dzięki czemu multimodalne podróże staną się łatwiejsze dla użytkowników)
 • stworzenie alternatywy dla komunikacji indywidualnej, a zarazem zwiększenie udziału komunikacji zbiorowej (zwłaszcza tramwajowej) oraz zmniejszenie obciążenia sieci ruchem samochodów,
 • skrócenie czasu przejazdu,
 • wzrost liczby pasażerów tramwajów,
 • ochrona środowiska poprzez wsparcie transportu niskoemisyjnego oraz zmniejszenie całościowego oddziaływania systemu transportowego na środowisko i klimat,
 • poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących,
 • poprawa i zwiększenie dostępności komunikacji tramwajowej dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej tymczasowej lub stałej.

Osiągniecie celów związanych z modernizacją podsystemu tramwajowego pozwoli na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta i poprawy warunków życia jego mieszkańców. Głównym miernikiem poprawy warunków życia mieszkańców w warunkach oddziaływania projektu są oszczędności czasu podróżowania transportem w mieście oraz zmniejszenie obciążenia sieci ruchem samochodów. Innymi oczekiwanymi efektami budowy nowych tras tramwajowych są:

 • zwiększenie liczby pasażerów podróżujących komunikacją tramwajową,
 • przeniesienie części przewozów z linii autobusowych na tramwajowe,
 • zmniejszenie liczby wypadków drogowych,
 • zwiększenie płynności ruchu pojazdów transportu publicznego i zlikwidowanie przeszkód w ruchu,
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska i poprawę jakości powietrza,
 • zmniejszenie hałasu emitowanego do środowiska,
 • poprawa estetyki ulic.

W ramach projektu zrealizowana będzie inwestycja pn. Budowa nowej linii tramwajowej.

Obecnie została stworzona koncepcja budowy nowej linii tramwajowej. Koncepcję stworzono dla pięciu odcinków. Analiza wykazała, że najbardziej pożądana jest budowa linii tramwajowej na osiedle Górczyn – odcinek „A”. Odcinek A obejmuje budowę linii tramwajowej na następującej trasie: od ronda Ofiar Katynia przez aleje Ruchu Młodzieży Niezależnej, J. Piłsudskiego, Górczyńska, L. Okulickiego do ul. Szarych Szeregów. Dodatkowo zostały uwzględnione przejścia podziemne w ulicy Piłsudskiego.

Przetarg na dokumentację projektową zostanie ogłoszony w III kwartale 2017 r. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na II kwartał 2019 r. i potrwa do końca 2021 roku.

Przebudowa sieci tramwajowej – CHROBREGO I MIESZKA I
20 Luty 2017

Inwestycja dotyczy kompleksowej przebudowy ul. Chrobrego i Mieszka I wraz z torowiskiem na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Roosevelta.

Dla odcinka obejmującego deptak miejski (ulica Chrobrego od ul. Jagiełły do ul. Borowskiego) sporządzona została koncepcja programowo-przestrzenna. Dla całego odcinka ul. Chrobrego i Mieszka I sporządzona zostanie w roku 2017 r. dokumentacja projektowa uwzględniająca sporządzoną koncepcję i zgłoszone do niej uwagi. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na wybór Wykonawcy projektu. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na II kwartał 2018 r.

DEPTAK_02_v2-kopia DEPTAK_01_v2-kopia

O PLANIE

HISTORIA PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE

Historia projektu

W październiku 2013 r. została przygotowana „Koncepcja rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim”. Głównym celem opracowania było określenie strategicznych kierunków rozwoju podsystemu tramwajowego w mieście. Przyjęte kierunki rozwoju mają doprowadzić do zintegrowania podsystemu tramwajowego z podsystemem autobusowym oraz innymi rodzajami transportu na terenie obszaru miasta Gorzowa Wielkopolskiego – w celu poprawy jakości systemu publicznego transportu zbiorowego jako całości.

Założenia projektu

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” został podzielony na dwa projekty. Beneficjentem pierwszego z nich jest Miasto Gorzów Wielkopolski. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej trasy tramwajowej, modernizację istniejących tras, budowę punktu przesiadkowego oraz zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu. Natomiast drugi projekt realizowany jest przez MZK Sp. z o.o. – swoim zakresem obejmuje m.in. zakup 14 nowych wagonów tramwajowych, modernizację hali tramwajowej i stacji obsługi, system monitoringu torów odstawczych.


Dokumenty do pobrania:

TRANSPORT PUBLICZNY W GORZOWIE

CZYLI JAK BYLO DOTĄD I JAK BEDZIE

Jak było dotąd?

W kwietniu i maju 2016 roku zostało przeprowadzone badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gorzowa. Badanie wykonane zostało wśród mieszkańców Gorzowa dobranych w sposób warstwowolosowy. W badaniu uczestniczyły osoby w wieku od 16 do 75 lat obu płci. Ogółem w badaniu udział wzięło 909 osób. Komunikacja tramwajowa w mieście została oceniona dobrze (40,5%). W dalszej kolejności respondenci nie byli w stanie jej ocenić (32,8%) oraz ocenili ją w stopniu dostatecznym (15,8%).

Jak będzie?

Planowana sieć komunikacyjna w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego obejmuje obszar miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin ościennych, z którymi miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, tj. gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Filarem kompleksowych zmian w planowanej sieci miejskiego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp. (w segmencie przewozów użyteczności publicznej) jest projekt modernizacji sieci komunikacji tramwajowej.

Tramwaje

Nowoczesne niskopodłogowe i ciche wozy tramwajowe, poruszające się po nowym i zmodernizowanym torowisku niemal bez drgań i kołysań, do tego kursujące z wysoką częstotliwością, będą atrakcyjnym sposobem realizacji podróży do centrum miasta. Nowe torowisko tramwajowe poprowadzone będzie pomiędzy jezdniami na obszarze stanowiącym rezerwę terenu właśnie pod rozbudowę podsystemu tramwajowego oraz przez teren niezabudowany, ograniczając do minimum utrudnienia związane z realizacją inwestycji.

Autobusy

W celu poprawy warunków ruchu dla komunikacji autobusowej, równolegle z modernizacją komunikacji tramwajowej, planuje się utworzenie wybranych korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej z priorytetem dla transportu zbiorowego. Komunikacja miejska, oferta przewozowa i układ linii w ramach obszarów gminnych, będą rozwijane w ścisłym porozumieniu z władzami gmin i społecznościami lokalnymi. Rozszerzenia oferty przewozowej wymagają także rejony rozbudowujących się gorzowskich osiedli, w szczególności osiedla Słonecznego – na terenach powojskowych oraz północnej części osiedla Piaski.

KONTAKT

MASZ PYTANIA? Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wyślij nam wiadomość poprzez poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe i odpowiemy na wszystkie pytania.

GÓRCZYN