System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZE INFORMACJE ODNOŚNIE PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE
Oferty na przebudowę torowiska na Chrobrego i Mieszka I
2 Grudzień 2019

29 listopada br. minął termin składania ofert na przebudowę 1,5-kilometrowego odcinka trasy tramwajowej w ciągu Chrobrego i Mieszka I. Do Urzędu Miasta wpłynęły 3 oferty.

Przedmiotem przetargu, ogłoszonego pod koniec września, jest przebudowa drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I na odcinku od Pocztowej do Roosevelta. W ramach inwestycji przebudowane mają zostać też deptak, skrzyżowania, obiekt mostowy.

Na odcinku od Roosevelta do Borowskiego torowisko przeprowadzono środkiem jezdni. Przy skrzyżowaniu powstaną dodatkowe pasy do skrętu. Przystanki będą miały formę antyzatok. Na odcinku od Borowskiego do Wybickiego zaplanowano deptak miejski – bez wyniesionych krawężników. Pojawią się nowe nasadzenia drzew. W ul. Mieszka I i Chrobrego na odcinku deptaka przewidziano torowisko na podbudowie betonowej w technologii podlewu ciągłego. Na pozostałym odcinku Chrobrego zaplanowano torowisko na prefabrykowanych żelbetowych płytach. Na moście nad Kłodawką zostanie zastosowana konstrukcja typu węgierskiego. Sieć trakcyjna zostanie zawieszona na nowych słupach trakcyjno-oświetleniowych.

Wszystkie oferty przekraczają budżet, określony na 59 mln 944 tys. zł brutto. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm ZUE S.A. i FDO, która zaoferowała realizację prac za 69 mln 27 tys. zł brutto. Konsorcjum Aldesa Construcciones i Coalvi jest w stanie wykonać prace za 73 mln 911 tys. zł brutto, a Budimex S.A. – za 83 mln 534 tys. zł brutto.

Aktualnie oferty są sprawdzane pod względem formalnym. Jeżeli wszystkie warunki przetargu będą spełnione i nie będą stwierdzone braki w dokumentach, wówczas będzie można ogłosić rozstrzygnięcie przetargu, najprawdopodobniej na korzyść najkorzystniejszej cenowo oferty.

Należy dodać, że najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm, które realizowały już inwestycję w ramach projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”, a mianowicie remont torowiska na ul. Walczaka.

Wydział Informacji i Promocji
grafika: Kreatiff

Postęp prac na ul. Sikorskiego - listopad 2019
22 Listopad 2019

Wykonawca remontu ul. Sikorskiego – firma Trakcja PRKiI S.A. od dnia wczorajszego 21.11.2019 realizuje prace na nowym odcinku ul. Sikorskiego. Wprowadzona została nowa organizacja ruchu, w wyniku której skrzyżowanie ul. Młyńskiej i Strzeleckiej straciło dotychczasową przejezdność. Niemniej został oddany dwukierunkowo do ruchu odcinek ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Chrobrego do ul. Pocztowej.

Największa kumulacja prac występuje na etapach: Pionierów-Chrobrego, skrzyżowania z ul. Chrobrego, skrzyżowania Młyńska/Strzelecka, skrzyżowania Kos. Gdyńskich, Al. Konstytucji 3 Maja. Tam realizowane są zarówno prace podziemne jak i naziemne (głównie wykończeniowe brukarskie). Finalizowany jest także montaż lamp przy przejściach dla pieszych na wszystkich etapach inwestycji.

Torowisko jest prawie całościowo połączone (na całej długości inwestycji). Zostają do uzupełnienia niewielkie fragmenty w okolicach Zakładów Energetycznych, skrzyżowania z ul. Garbary, skrzyżowania Młyńska/Strzelecka. Torowisko na fragmencie deptakowym jest całe połączone. Uruchomione zostały oba przejścia dla pieszych wraz z funkcjonującą sygnalizacją świetlną przez ul. Chrobrego. Niebawem dokończona będzie także budowa separatora w okolicach ul. Garbary, która wstrzymała prace na tym etapie. Realizowany także będzie montaż trakcji nad częścią deptakową. Zepnie to całą sieć trakcyjną.

Podczas prac na skrzyżowaniu Młyńska/Strzelecka przewiduje się utrudnienia archeologiczne ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia pozostałości Bramy Młyńskiej.

Bieżący postęp prac można śledzić w poniższej fotorelacji
Wydział Promocji i Informacji
fot. Bartłomiej Nowosielski

[rl_gallery id="4352"]
Ul. Kostrzyńska dwukierunkowo przejezdna, ul. Sikorskiego z kolejnym etapem.
15 Listopad 2019

W przyszłym tygodniu szykują się zmiany w organizacji ruchu na dwóch największych inwestycjach drogowych w mieście.

Co na ul. Kostrzyńskiej

W poniedziałek (18 listopada) nastąpi zmiana organizacji ruchu na przebudowywanej ulicy Kostrzyńskiej. Wykonawca planuje dopuszczenie ruch dwukierunkowego na odcinku między ulicą Dobrą i al. 11. listopada.
Odcinek ten nadal będzie placem budowy i należy liczyć się z utrudnieniami (brak warstwy ścieralnej, wystające urządzenia np. studnie, uskoki poprzeczne na łączeniach warstw).

Na omawianym odcinku obowiązywać będzie zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 30 lub 40 km/h. Nie będzie natomiast wprowadzonego kompleksowo oznakowania poziomego.
Także w poniedziałek (18 listopada) zamknięty zostanie odcinek południowej jezdni al. 11. Listopada; od przejazdu przez torowisko na wysokości osiedla Słonecznego do przejazd przy Agromie.

Zamknięcie tego odcinka wynikać będzie z dwóch realizowanych inwestycji: przebudowy ulicy Kostrzyńskiej (zadanie realizowane przez firmę Budimex) oraz przebudowa nawierzchni al. 11 listopada (zadanie realizowane przez firmę Eurovia). Termin prac został skoordynowany tak, by zmniejszyć utrudnienia w ruchu dla kierowców i zapewnić maksymalny front robót dla dwóch zadań.

W związku z zamknięciem jezdni południowej, niezbędne jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. Zmiany polegać będą na wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego na jezdni północnej al. 11 listopada. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie przez około miesiąc, na odcinku od cerkwi do przejazdu przy Agromie, gdzie nastąpi przekierowanie pojazdów jadących od ulicy Olimpijskiej i Wieprzyc na jezdnię południową.

W trakcie zmiany organizacji ruchu niezbędne jest wyłączenie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy przystanku „Os. Słoneczne” oraz wprowadzenie zakazu wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 40 km/h dla obu kierunków ruchu. Do wygrodzenia pasów ruchu zastosowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W trakcie realizacji prac skrzyżowanie z ulicą Olimpijską będzie przejezdne, jedynie na ulicy Olimpijskiej wprowadzony zostanie zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych od strony al. 11. listopada.

Przypominamy, że wzdłuż al. 11. listopada odbywają się jazdy testowe i szkoleniowe tramwajów. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie przejeżdżania przez torowisko tramwajowe.

Co na ul. Sikorskiego

Wykonawca przebudowy ul. Sikorskiego planuje w nocy z 20 na 21 listopada wprowadzenie kolejnego etapu przebudowy ul. Sikorskiego. Prace obejmą skrzyżowanie ul. Sikorskiego z ul. Młyńską i Strzelecką. Jednocześnie oddana zostanie do użytku część jezdni ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Chrobrego do Pocztowej.

W związku z kolejnym etapem przebudowy:
• Udostępniony zostanie wjazd na ul. Sikorskiego (w kierunku zachodnim) z ul. Chrobrego zarówno od strony południowej jak i północnej. Ul. Sikorskiego będzie można dojechać wyłącznie do ul. Pocztowej.
• Udostępniony zostanie wjazd i wyjazd z ul. Pocztowej w ul. Sikorskiego
• Z ul. Sikorskiego będzie można wyjechać w ul. Chrobrego zarówno w prawo jak i w lewo. Ruch na powyższym skrzyżowaniu na wszystkich dostępnych wlotach będzie sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.
• Ul. Młyńska oraz Strzelecka będą drogami bez przejazdu
• Dojazd do ul. Młyńskiej będzie możliwy wyłącznie od ul. Spichrzowej
• Dojazd do ul. Strzeleckiej od strony północnej będzie możliwy z ul. Chrobrego poprzez ul. Pocztową i Starą (alternatywnie poprzez ul. Sikorskiego, Pocztową i Starą). Od strony południowej od ul. Chrobrego poprzez ul. Sikorskiego, Pocztową i Starą.

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na znaki regulujące pierwszeństwo przejazdu na poszczególnych skrzyżowaniach oraz sygnały wyświetlane przez sygnalizację świetlną.

Rafał Krajczyński / Krzysztof Kropiński
Wydział Dróg

O PLANIE

HISTORIA PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE

Historia projektu

W październiku 2013 r. została przygotowana „Koncepcja rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim”. Głównym celem opracowania było określenie strategicznych kierunków rozwoju podsystemu tramwajowego w mieście. Przyjęte kierunki rozwoju mają doprowadzić do zintegrowania podsystemu tramwajowego z podsystemem autobusowym oraz innymi rodzajami transportu na terenie obszaru miasta Gorzowa Wielkopolskiego – w celu poprawy jakości systemu publicznego transportu zbiorowego jako całości.

Założenia projektu

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” został podzielony na dwa projekty. Beneficjentem pierwszego z nich jest Miasto Gorzów Wielkopolski. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej trasy tramwajowej, modernizację istniejących tras, budowę punktu przesiadkowego oraz zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu. Natomiast drugi projekt realizowany jest przez MZK Sp. z o.o. – swoim zakresem obejmuje m.in. zakup 14 nowych wagonów tramwajowych, modernizację hali tramwajowej i stacji obsługi, system monitoringu torów odstawczych.


Dokumenty do pobrania:

TRANSPORT PUBLICZNY W GORZOWIE

CZYLI JAK BYLO DOTĄD I JAK BEDZIE

Jak było dotąd?

W kwietniu i maju 2016 roku zostało przeprowadzone badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gorzowa. Badanie wykonane zostało wśród mieszkańców Gorzowa dobranych w sposób warstwowolosowy. W badaniu uczestniczyły osoby w wieku od 16 do 75 lat obu płci. Ogółem w badaniu udział wzięło 909 osób. Komunikacja tramwajowa w mieście została oceniona dobrze (40,5%). W dalszej kolejności respondenci nie byli w stanie jej ocenić (32,8%) oraz ocenili ją w stopniu dostatecznym (15,8%).

Jak będzie?

Planowana sieć komunikacyjna w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego obejmuje obszar miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin ościennych, z którymi miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, tj. gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Filarem kompleksowych zmian w planowanej sieci miejskiego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp. (w segmencie przewozów użyteczności publicznej) jest projekt modernizacji sieci komunikacji tramwajowej.

Tramwaje

Nowoczesne niskopodłogowe i ciche wozy tramwajowe, poruszające się po nowym i zmodernizowanym torowisku niemal bez drgań i kołysań, do tego kursujące z wysoką częstotliwością, będą atrakcyjnym sposobem realizacji podróży do centrum miasta. Nowe torowisko tramwajowe poprowadzone będzie pomiędzy jezdniami na obszarze stanowiącym rezerwę terenu właśnie pod rozbudowę podsystemu tramwajowego oraz przez teren niezabudowany, ograniczając do minimum utrudnienia związane z realizacją inwestycji.

Autobusy

W celu poprawy warunków ruchu dla komunikacji autobusowej, równolegle z modernizacją komunikacji tramwajowej, planuje się utworzenie wybranych korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej z priorytetem dla transportu zbiorowego. Komunikacja miejska, oferta przewozowa i układ linii w ramach obszarów gminnych, będą rozwijane w ścisłym porozumieniu z władzami gmin i społecznościami lokalnymi. Rozszerzenia oferty przewozowej wymagają także rejony rozbudowujących się gorzowskich osiedli, w szczególności osiedla Słonecznego – na terenach powojskowych oraz północnej części osiedla Piaski.

KONTAKT

MASZ PYTANIA? Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wyślij nam wiadomość poprzez poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe i odpowiemy na wszystkie pytania.

[recaptcha]
GÓRCZYN