System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZE INFORMACJE ODNOŚNIE PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE
Portal Pasażera uruchomiony
12 Styczeń 2022

W ramach projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim” uruchomione zostało narzędzie – Portal Pasażera, stanowiące element Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. To platforma, która umożliwia podgląd bieżącego rozkładu taboru komunikacji miejskiej w czasie rzeczywistym. Co to oznacza dla pasażera? To duże ułatwienie umożliwiające zlokalizowanie na mapie oczekiwanego autobusu/tramwaju wraz z realnym (wymierzonym co do minuty) czasem przyjazdu/odjazdu. Czas rzeczywisty uwzględnia bieżące warunki drogowe jak pogoda, awarie pojazdów i inne czynniki mogące wpływać na opóźnienia, jak chociażby korki.
Portal Pasażera to także planer podróży, umożliwiający zaplanowanie przemieszczania się po mieście z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na drogach. By zaplanować przejazd należy wprowadzić nazwę lub numer przystanku, następnie wybrać przystanek z listy. Można również wybrać przystanek z mapy (korzystając z przycisków myszy). Kolejno odjeżdżające autobusy/tramwaje z tego przystanku zostaną wyświetlone w tabeli. Istnieje możliwość sprawdzenia późniejszych i wcześniejszych odjazdów dla wybranego przystanku. Korzystając z Portalu Pasażera poprzez telefon, funkcja udostępniania lokalizacji umożliwia odnalezienie najbliższego przystanku komunikacji miejskiej i zaplanowanie podróży od wskazanego przystanku. Jednocześnie Portal Pasażera pokaże kolejne czasy odjazdu, te same, które dodatkowo wyświetlane są na tablicach SDIP na przystanku (o ile przystanek taką tablicę posiada).

Portal Pasażera jednocześnie realizuje ponadto funkcję bieżącego pomiaru jakości powietrza. Zarówno w wersji desktopowej jak i na telefon, portal zbiera i pokazuje w czasie rzeczywistym odczyty mierników pyłu PM 10. Dane pomiarowe ze stacji umieszczonych w tablicach SDIP są poglądowe, a informacja prezentowana ze stacji GIOŚ jest nadrzędna (na mapie odczyt GIOŚ jest zaznaczony dużym okręgiem, stacje SDIP są zaznaczone mniejszymi okręgami). Bieżące odczyty pozwalają monitorować stan powietrza w całym mieście, wszędzie tam gdzie zainstalowane zostały tablice SDIP (Ustronie, Manhattan, Górczyn, Dolinki, os. Staszica, os. Piaski, wlot na os. Europejskie, os. Słoneczne, Wieprzyce, a także Centrum i Zawarcie). Pozwala to na ocenę jakości powietrza w danych częściach miasta i obserwację aktualnego zanieczyszczenia powietrza.

Portal Pasażera funkcjonuje pod adresem: komunikacja.um.gorzow.pl

Jednostka Realizująca Projekt

Tablice Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej badają jakość powietrza.
3 Styczeń 2022

Jak informowaliśmy w poprzednim wpisie trwa odbiór tablic SDIP i monitoringu – inwestycji realizowanej w ramach projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim”. Jeszcze 30 grudnia 2021 r. w tablicach uruchomiona została funkcja wyświetlania komunikatu o stanie powietrza na podstawie analizy stężenia pyłów. Analizowane jest powietrze i uśredniania wartość dla stężenia pyłów PM 2,5 i PM 10. Zastosowane są 4 kryteria oceny stężenia:
<11 Jakość dobra – na ekranie tablicy wartość rzeczywista odczytu wyświetlona kolorem zielonym
26-45 jakość średnia/umiarkowana – na ekranie tablicy wartość rzeczywista odczytu wyświetlona kolorem żółtym
46-75 jakość zła – na ekranie tablicy wartość rzeczywista odczytu wyświetlona kolorem jasnym czerwonym
>75 jakość bardzo zła – na ekranie tablicy wartość rzeczywista odczytu wyświetlona kolorem ciemnym czerwonym.

Jednostka Realizująca Projekt
fot. Bartłomiej Nowosielski

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - trwają odbiory
27 Grudzień 2021

Zadanie „Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz rozbudowa z przebudową Systemu Monitoringu Miejskiego” zostało zrealizowane. Nadzór Inwestorski nad inwestycją zlecony został konsorcjum firm: SAFEGE S.A.S. 15/27 Rue du port Parc de l’ile F-92000 Nanterre – Francja SAFEGE ODDZIAŁ W POLSCE Al. Jerozolimskie 134 – 02-305 Warszawa (lider) wraz z partnerem – firmą KOMPLET INWEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Małorolnych 24 z Gorzowa Wielkopolskiego. Wykonawcą inwestycji jest firma Konwerga Sp. z o.o. z Poznania, natomiast projektantem – firma PULSAR Systemy elektroniczne z Gdyni.

Wartość odebranych dostaw i robót budowlanych: 8 643 502,95 zł brutto.

Realizacja zadania jest dofinansowana w wysokości 69,5% kosztów kwalifikowanych w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0046/16-00.

W ramach zadania zainstalowano:
• specjalistyczne oprogramowania obsługujące system dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP) oraz oprogramowanie obsługujące system monitoringu wizyjnego,
• wykonano aplikację wspomagającą dla systemów: portal www dla pasażera, aplikację mobilną, oprogramowanie serwisowe.

W ramach systemu monitoringu wizyjnego:
• utworzono i wyposażono serwerownię w budynku Urzędu Miasta przy ul. Łokietka,
• wyposażono Centrum Monitoringu Wizyjnego w Komendzie Miejskiej Policji przy ul. Wyszyńskiego w ścianę wizyjną i komputery,
• utworzono i wyposażono w komputer stanowisko wyniesione w Komendzie Wojewódzkiej Policji przy ul. Kwiatowej,
• zamontowano 33 szt. cyfrowych kamer monitoringu w obrębie przystanków tramwajowych i autobusowych.

W ramach systemu dynamicznej informacji pasażerskiej:
• zamontowano 34 szt. wielokolorowych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej (wykonanych w technologii LED) na przystankach autobusowych i tramwajowych, na których wyświetlane są w czasie rzeczywistym godziny odjazdów pojazdów komunikacji miejskiej. Dodatkowo tablice informacji pasażerskiej wyposażone są w przycisk dla osób niedowidzących, który po naciśnięciu uruchamia zapowiedzi głosowe o odjazdach pojazdów komunikacji miejskiej z danego przystanku. Na tablicach będą wyświetlane również informacje o ilości pyłów – zanieczyszczeń w powietrzu w danej lokalizacji, ponieważ tablice wyposażone są w czujniki zanieczyszczeń powietrza.

Aktualnie trwa kalibracja systemu obsługującego nowe pojazdy z systemem SDIP. Stąd w dalszym ciągu wyświetlana jest informacja na tablicach SDIP o testowaniu systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Trwa także odbiór samych tablic i ich funkcjonalności. Po dokonaniu odbioru zostanie uruchomiona dodatkowa opcja w oprogramowaniu, dzięki której na portalu pasażera będzie również wyświetlana informacja o zanieczyszczeniach, po jej odbiorze odczyty o zanieczyszczeniach będą również widoczne również na tablicach SDIP.

W ramach zadania planowane jest postawienie kolejnych 13 szt. tablic SDIP
w następujących lokalizacjach:
– przy ul. Chrobrego: 6 szt.,
– przy Rondzie Górczyńskim: 1 szt.,
– przy węźle przesiadkowym: 6 szt.

Jednostka Realizująca Projekt
fot. Bartłomiej Nowosielski

O PLANIE

HISTORIA PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE

Historia projektu

W październiku 2013 r. została przygotowana „Koncepcja rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim”. Głównym celem opracowania było określenie strategicznych kierunków rozwoju podsystemu tramwajowego w mieście. Przyjęte kierunki rozwoju mają doprowadzić do zintegrowania podsystemu tramwajowego z podsystemem autobusowym oraz innymi rodzajami transportu na terenie obszaru miasta Gorzowa Wielkopolskiego – w celu poprawy jakości systemu publicznego transportu zbiorowego jako całości.

Założenia projektu

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” został podzielony na dwa projekty. Beneficjentem pierwszego z nich jest Miasto Gorzów Wielkopolski. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej trasy tramwajowej, modernizację istniejących tras, budowę punktu przesiadkowego oraz zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu. Natomiast drugi projekt realizowany jest przez MZK Sp. z o.o. – swoim zakresem obejmuje m.in. zakup 14 nowych wagonów tramwajowych, modernizację hali tramwajowej i stacji obsługi, system monitoringu torów odstawczych.


Dokumenty do pobrania:

TRANSPORT PUBLICZNY W GORZOWIE

CZYLI JAK BYLO DOTĄD I JAK BEDZIE

Jak było dotąd?

W kwietniu i maju 2016 roku zostało przeprowadzone badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gorzowa. Badanie wykonane zostało wśród mieszkańców Gorzowa dobranych w sposób warstwowolosowy. W badaniu uczestniczyły osoby w wieku od 16 do 75 lat obu płci. Ogółem w badaniu udział wzięło 909 osób. Komunikacja tramwajowa w mieście została oceniona dobrze (40,5%). W dalszej kolejności respondenci nie byli w stanie jej ocenić (32,8%) oraz ocenili ją w stopniu dostatecznym (15,8%).

Jak będzie?

Planowana sieć komunikacyjna w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego obejmuje obszar miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin ościennych, z którymi miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, tj. gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Filarem kompleksowych zmian w planowanej sieci miejskiego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp. (w segmencie przewozów użyteczności publicznej) jest projekt modernizacji sieci komunikacji tramwajowej.

Tramwaje

Nowoczesne niskopodłogowe i ciche wozy tramwajowe, poruszające się po nowym i zmodernizowanym torowisku niemal bez drgań i kołysań, do tego kursujące z wysoką częstotliwością, będą atrakcyjnym sposobem realizacji podróży do centrum miasta. Nowe torowisko tramwajowe poprowadzone będzie pomiędzy jezdniami na obszarze stanowiącym rezerwę terenu właśnie pod rozbudowę podsystemu tramwajowego oraz przez teren niezabudowany, ograniczając do minimum utrudnienia związane z realizacją inwestycji.

Autobusy

W celu poprawy warunków ruchu dla komunikacji autobusowej, równolegle z modernizacją komunikacji tramwajowej, planuje się utworzenie wybranych korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej z priorytetem dla transportu zbiorowego. Komunikacja miejska, oferta przewozowa i układ linii w ramach obszarów gminnych, będą rozwijane w ścisłym porozumieniu z władzami gmin i społecznościami lokalnymi. Rozszerzenia oferty przewozowej wymagają także rejony rozbudowujących się gorzowskich osiedli, w szczególności osiedla Słonecznego – na terenach powojskowych oraz północnej części osiedla Piaski.

KONTAKT

MASZ PYTANIA? Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wyślij nam wiadomość poprzez poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe i odpowiemy na wszystkie pytania.

[recaptcha]
GÓRCZYN