System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZE INFORMACJE ODNOŚNIE PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE
Remont Kostrzyńskiej rozpoczęty - demontaż kostki brukowej na zamkniętym odcinku zakończony. Zmiany w przejeździe ulicami: Tartaczną, Zwiadowców, Nad Wartą.
25 Maj 2018

Ulica Kostrzyńska od 21 maja została wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Tartacznej do wjazdu na teren Miejskiego Zakładu Komunikacji. Na zamkniętym odcinku wykonawca – firma Budimex, zakończył właśnie demontaż kostki brukowej. W związku z zamknięciem danego odcinka zaczęły się tworzyć „dzikie” objazdy, niewyznaczone przez wykonawcę i Miejskiego Inżyniera Ruchu.

Pryzma piasku na ulicy Zwiadowców wyeliminowała „dziki” objazd w ciągu ulic Tartacznej – Zwiadowców – Nad Wartą, przez kierowców chcących ominąć zamknięty odcinek ul. Kostrzyńskiej.

Od ul. Dobrej wjazd możliwy będzie wyłącznie do ul. Nad Wartą. Natomiast dojazd do ul. Zwiadowców, Piechoty, Rycerskiej, Tartacznej i przyległych możliwy będzie wyłącznie od strony Al. 11 Listopada i ul. Kostrzyńskiej.

Od piątku mieszkańcy ul. Nad Wartą, Dobrej i przyległych do centrum miasta dojadą wyłącznie przez ul. Myśliborską i Konstytucji 3 Maja. Natomiast mieszkańcy ul. Tartacznej, Zwiadowców i przyległych ulic w kierunku Szczecina dojadą przez ul. Kostrzyńską – 11 Listopada – Olimpijską – Myśliborską.

Urzędnicy miejscy taką decyzję podjęli po konsultacji w czwartek z mieszkańcami tej części miasta – po zamknięciu Kostrzyńskiej nadmierny ruch powodował dla nich duże uciążliwości. Kierowcy pomimo ustawionych znaków drogowych nie stosowali się do wskazanych tras objazdów oraz zakazów dotyczących ograniczeń w tonażu i prędkości.

Wydział Promocji i Informacji
Miejski Inżynier Ruchu

Mapka – blokada przejazdu

Rusza Kostrzyńska

fot. Bartłomiej Nowosielski

Zmiany w komunikacji MZK w związku z zamknięciem dla ruchu ul. Kostrzyńskiej
16 Maj 2018

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 21 maja 2018 r. (poniedziałek) w związku z zamknięciem dla ruchu ul. Kostrzyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Tartaczna do skrzyżowania z ul. Nad Wartą wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

Linia zastępcza „T1” kursować będzie na skróconej trasie Silwana – Plac Słoneczny – Silwana.

– Na trasie Orląt Lwowskich – Kostrzyńska-MZK – Orląt Lwowskich ulicami: Konstytucji 3 Maja – Myśliborska – Dobra uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa „T4”.

Linie autobusowe nr 106, 115, 119, 120 będą rozpoczynać i kończyć trasę na przystanku Kostrzyńska-MZK zamiast na pętli Wieprzyce (przy ul. Warzywnej).

Linia nocna nr 501 w kierunku pętli Ustronie kursować będzie od przystanku Kostrzyńska-MZK ulicami Kostrzyńska, Dobra, Myśliborska, Konstytucji 3 Maja i od przystanku Zakład Energetyczny powróci na stałą trasę. Z Ustronia w kierunku przystanku Kostrzyńska-MZK do przystanku AWF trasa nie ulegnie zmianie a następnie ulicami Konstytucji 3 Maja, Myśliborska, Dobra i Kostrzyńska.

Linia nocna nr 502 w kierunku pętli Zagrodowa/Strażacka kursować będzie od przystanku Kostrzyńska-MZK ulicami Kostrzyńska, Dobra, Myśliborska, Olimpijska, 11 Listopada i od przystanku Żelazna powróci na stałą trasę. Z Zawarcia w kierunku przystanku Kostrzyńska-MZK do przystanku Muza trasa bez zmiany, dalej ulicami Olimpijska, Myśliborska, Dobra i Kostrzyńska.

Linia nocna nr 504 w kierunku pętli Zagrodowa/Strażacka kursować będzie od przystanku Kostrzyńska-MZK ulicami Kostrzyńska, Dobra, Myśliborska, Olimpijska, 11 Listopada i od przystanku Pl. Słoneczny powróci na stałą trasę. Z Zawarcia w kierunku przystanku Kostrzyńska-MZK do przystanku Pl. Słoneczny trasa jazdy bez zmiany, a następnie ulicami 11 Listopada, Olimpijska, Myśliborska, Dobra i Kostrzyńska. Dla linii nr 502 i 504 jadących w kierunku pętli Zagrodowa/Strażacka zostanie uruchomiony przystanek przy ul. Olimpijska w rejonie skrzyżowania z ul. Słoneczna.

Linia nocna nr 503 w kierunku pętli Piaski od przystanku Kostrzyńska-MZK kursować będzie ulicami Kostrzyńska, Dobra, Myśliborska i na przystanku Alejki powróci na stałą trasę. Z Piasków w kierunku przystanku Kostrzyńska-MZK do przystanku Rondo Myśliborskie trasa bez zmiany, następnie ulicami Myśliborska, Dobra i Kostrzyńska. Kursy wykonywane w soboty, niedziele i święta od przystanku Orląt Lwowskich rozpoczną trasę na przystanku Jagiełły.

Linia nocna nr 505 w kierunku pętli Piaski od przystanku Kostrzyńska-MZK kursować będzie ulicami Kostrzyńska, Dobra, Myśliborska, Konstytucji 3 Maja i od przystanku AWF powróci na stałą trasę. Z Piasków w kierunku przystanku Kostrzyńska-MZK do przystanku AWF trasa bez zmiany, dalej ulicami Konstytucji 3 Maja, Myśliborska, Dobra i Kostrzyńska. Kursy wykonywane w soboty, niedziele i święta do przystanku Orląt Lwowskich od przystanku Rondo Kosynierów Gdyńskich pojadą do przystanku Jagiełły i tam zakończą trasę.

-Zawieszone zostanie kursowanie linii nr 402 i 403.

Autobusy wyżej wymienionych linii zatrzymywać się będą na wszystkich przystankach zlokalizowanych przy ich trasach.

Dodatkowo zostaną uruchomione przystanki Wieprzyce przy ul. Kostrzyńska w rejonie nieczynnej pętli tramwajowej.

Najdogodniejszym miejscem na przesiadkę z linii zastępczej T 1 na linie zastępcze T 2 i T 4 i odwrotnie jest węzeł przesiadkowy obejmujący przystanki Zakład Energetyczny i Orląt Lwowskich.

Marcin Pejski
Rzecznik prasowy MZK Gorzów Wielkopolski

Objazd Kostrzyńska

Rusza Kostrzyńska

fot. Daniel Adamski

Ruszyła budowa tymczasowego ronda na ul. Myśliborskiej
14 Maj 2018

To pierwsza realizacja w ramach przebudowy ulicy Kostrzyńskiej. Rondo będzie miało charakter ronda tymczasowego i będzie miało na celu poprawę bezpieczeństwa oraz ułatwienie wyjazdu i wjazdu w ul. Dobrą, w momencie kiedy ruszą pierwsze utrudnienia na samej Kostrzyńskiej.

Budowa tymczasowego ronda będzie realizowana w kilku etapach bez zamknięcia ul. Myśliborskiej i przy zachowaniu przejezdności. Prace nie będą kompleksowe, gdyż budowa ronda o ostatecznym kształcie, docelowo będzie realizowana w ramach przebudowy ul. Myśliborskiej. Prace będą one polegały na poszerzeniu wlotów skrzyżowania, wykonaniu pierścienia ronda oraz oznakowania poziomego i pionowego. Roboty wymagające wprowadzenie ruchu wahadłowego Wykonawca będzie zobowiązany realizować przy pomocy ręcznego sterowania ruchem oraz w godzinach poza szczytem komunikacyjnym.

fot. Bartłomiej Nowosielski

rondo Małyszyn

 

O PLANIE

HISTORIA PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE

Historia projektu

W październiku 2013 r. została przygotowana „Koncepcja rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim”. Głównym celem opracowania było określenie strategicznych kierunków rozwoju podsystemu tramwajowego w mieście. Przyjęte kierunki rozwoju mają doprowadzić do zintegrowania podsystemu tramwajowego z podsystemem autobusowym oraz innymi rodzajami transportu na terenie obszaru miasta Gorzowa Wielkopolskiego – w celu poprawy jakości systemu publicznego transportu zbiorowego jako całości.

Założenia projektu

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” został podzielony na dwa projekty. Beneficjentem pierwszego z nich jest Miasto Gorzów Wielkopolski. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej trasy tramwajowej, modernizację istniejących tras, budowę punktu przesiadkowego oraz zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu. Natomiast drugi projekt realizowany jest przez MZK Sp. z o.o. – swoim zakresem obejmuje m.in. zakup 14 nowych wagonów tramwajowych, modernizację hali tramwajowej i stacji obsługi, system monitoringu torów odstawczych.


Dokumenty do pobrania:

TRANSPORT PUBLICZNY W GORZOWIE

CZYLI JAK BYLO DOTĄD I JAK BEDZIE

Jak było dotąd?

W kwietniu i maju 2016 roku zostało przeprowadzone badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gorzowa. Badanie wykonane zostało wśród mieszkańców Gorzowa dobranych w sposób warstwowolosowy. W badaniu uczestniczyły osoby w wieku od 16 do 75 lat obu płci. Ogółem w badaniu udział wzięło 909 osób. Komunikacja tramwajowa w mieście została oceniona dobrze (40,5%). W dalszej kolejności respondenci nie byli w stanie jej ocenić (32,8%) oraz ocenili ją w stopniu dostatecznym (15,8%).

Jak będzie?

Planowana sieć komunikacyjna w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego obejmuje obszar miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin ościennych, z którymi miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, tj. gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Filarem kompleksowych zmian w planowanej sieci miejskiego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp. (w segmencie przewozów użyteczności publicznej) jest projekt modernizacji sieci komunikacji tramwajowej.

Tramwaje

Nowoczesne niskopodłogowe i ciche wozy tramwajowe, poruszające się po nowym i zmodernizowanym torowisku niemal bez drgań i kołysań, do tego kursujące z wysoką częstotliwością, będą atrakcyjnym sposobem realizacji podróży do centrum miasta. Nowe torowisko tramwajowe poprowadzone będzie pomiędzy jezdniami na obszarze stanowiącym rezerwę terenu właśnie pod rozbudowę podsystemu tramwajowego oraz przez teren niezabudowany, ograniczając do minimum utrudnienia związane z realizacją inwestycji.

Autobusy

W celu poprawy warunków ruchu dla komunikacji autobusowej, równolegle z modernizacją komunikacji tramwajowej, planuje się utworzenie wybranych korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej z priorytetem dla transportu zbiorowego. Komunikacja miejska, oferta przewozowa i układ linii w ramach obszarów gminnych, będą rozwijane w ścisłym porozumieniu z władzami gmin i społecznościami lokalnymi. Rozszerzenia oferty przewozowej wymagają także rejony rozbudowujących się gorzowskich osiedli, w szczególności osiedla Słonecznego – na terenach powojskowych oraz północnej części osiedla Piaski.

KONTAKT

MASZ PYTANIA? Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wyślij nam wiadomość poprzez poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe i odpowiemy na wszystkie pytania.

GÓRCZYN