System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZE INFORMACJE ODNOŚNIE PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE
Węzeł Przesiadkowy przy stacji PKP
11 Kwiecień 2017

Miasto Gorzów Wlkp. przygotowało projekt porozumienia z firmą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na mocy którego zostanie opracowana wspólna koncepcja budowy centrum komunikacyjnego.

Nowe centrum komunikacyjne będzie obejmowało dworzec PKP i plac przed dworcem, ulicę Dworcową oraz węzeł przesiadkowy. Miasto sporządziło i przekazało wytyczne w zakresie swojej części.

Wypracowanie wspólnej koncepcji dla powyższych elementów pozwoli zachować ich jednorodność architektoniczną i zagwarantuje powiązanie głównych obiektów transportu publicznego w sposób systemowy, zapewniający sprawną i bezpieczną obsługę pasażerów.

Po wykonaniu wspólnej koncepcji możliwe będzie rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy Dworcowej. Ten zakres jest realizowany w ramach projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”.

JRP

System Informacji Pasażerskiej
11 Kwiecień 2017

27 marca br. Miasto Gorzów Wlkp. podpisało umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i Monitoringu Komunikacji Miejskiej (SDIPiMKM).

W ramach umowy firma PULSAR Systemy Elektroniczne – Piotr Partyka z Gdyni opracuje projekt systemu elektronicznych tablic LED dynamicznej informacji pasażerskiej, w sumie 38 tablic z systemem zapowiedzi głosowej na przystankach tramwajowych i autobusowych. W pojazdach komunikacji miejskiej zaprojektowane będą z kolei zestawy urządzeń służących do sterowania informacją pasażerską, system zapowiedzi głosowych oraz system monitoringu wizyjnego.

Dzięki projektowi ma szansę pojawić się także 15 kamer włączonych do nowo zaprojektowanego Centrum Monitoringu Wizyjnego. Nowością w naszym mieście będzie również system dwukierunkowej komunikacji alarmowej wideo i audio z kasety/kolumny SOS. System ten pozwala błyskawicznie wezwać pomoc, przez co zwiększa bezpieczeństwo w miejscu, gdzie jest zamontowany.

System pojawi się na przystankach:

  • „Jagiełły” w kierunku Staszica
  • „Jagiełły” w kierunku Górczyna
  • „AWF” w kierunku Staszica (przy Askanie)
  • „Zakład Energetycznt” w kierunku Piaski
  • „Piaski” (przystanek początkowy)
  • „Wieprzyce” (przystanek początkowy)
  • „Kwiatowa” w kierunku centrum
  • „Fieldorfa-Nila” (przystanek końcowy)
  • „GLS” w kierunku centrum

Opracowanie techniczne ma powstać do 13 sierpnia br.

JRP

Przetarg na opracowanie Informacji Pasażerskiej i Monitoringu rozstrzygnięty
21 Marzec 2017

17 marca został rozstrzygnięty przetarg na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i Monitoringu Komunikacji Miejskiej w Gorzowie”.

Wybrano ofertę złożoną przez firmę PULSAR Systemy Elektroniczne – Piotr Partyka z Gdyni. Wartość oferty to 205 410,00 zł brutto. Wykonawca zaoferował najniższą cenę oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia o 14 dni.

Wydział Administracyjny – Referat Zamówień Publicznych

DSC_6672

O PLANIE

HISTORIA PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE

Historia projektu

W październiku 2013 r. została przygotowana „Koncepcja rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim”. Głównym celem opracowania było określenie strategicznych kierunków rozwoju podsystemu tramwajowego w mieście. Przyjęte kierunki rozwoju mają doprowadzić do zintegrowania podsystemu tramwajowego z podsystemem autobusowym oraz innymi rodzajami transportu na terenie obszaru miasta Gorzowa Wielkopolskiego – w celu poprawy jakości systemu publicznego transportu zbiorowego jako całości.

Założenia projektu

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” został podzielony na dwa projekty. Beneficjentem pierwszego z nich jest Miasto Gorzów Wielkopolski. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej trasy tramwajowej, modernizację istniejących tras, budowę punktu przesiadkowego oraz zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu. Natomiast drugi projekt realizowany jest przez MZK Sp. z o.o. – swoim zakresem obejmuje m.in. zakup 14 nowych wagonów tramwajowych, modernizację hali tramwajowej i stacji obsługi, system monitoringu torów odstawczych.


Dokumenty do pobrania:

TRANSPORT PUBLICZNY W GORZOWIE

CZYLI JAK BYLO DOTĄD I JAK BEDZIE

Jak było dotąd?

W kwietniu i maju 2016 roku zostało przeprowadzone badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gorzowa. Badanie wykonane zostało wśród mieszkańców Gorzowa dobranych w sposób warstwowolosowy. W badaniu uczestniczyły osoby w wieku od 16 do 75 lat obu płci. Ogółem w badaniu udział wzięło 909 osób. Komunikacja tramwajowa w mieście została oceniona dobrze (40,5%). W dalszej kolejności respondenci nie byli w stanie jej ocenić (32,8%) oraz ocenili ją w stopniu dostatecznym (15,8%).

Jak będzie?

Planowana sieć komunikacyjna w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego obejmuje obszar miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin ościennych, z którymi miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, tj. gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Filarem kompleksowych zmian w planowanej sieci miejskiego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp. (w segmencie przewozów użyteczności publicznej) jest projekt modernizacji sieci komunikacji tramwajowej.

Tramwaje

Nowoczesne niskopodłogowe i ciche wozy tramwajowe, poruszające się po nowym i zmodernizowanym torowisku niemal bez drgań i kołysań, do tego kursujące z wysoką częstotliwością, będą atrakcyjnym sposobem realizacji podróży do centrum miasta. Nowe torowisko tramwajowe poprowadzone będzie pomiędzy jezdniami na obszarze stanowiącym rezerwę terenu właśnie pod rozbudowę podsystemu tramwajowego oraz przez teren niezabudowany, ograniczając do minimum utrudnienia związane z realizacją inwestycji.

Autobusy

W celu poprawy warunków ruchu dla komunikacji autobusowej, równolegle z modernizacją komunikacji tramwajowej, planuje się utworzenie wybranych korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej z priorytetem dla transportu zbiorowego. Komunikacja miejska, oferta przewozowa i układ linii w ramach obszarów gminnych, będą rozwijane w ścisłym porozumieniu z władzami gmin i społecznościami lokalnymi. Rozszerzenia oferty przewozowej wymagają także rejony rozbudowujących się gorzowskich osiedli, w szczególności osiedla Słonecznego – na terenach powojskowych oraz północnej części osiedla Piaski.

KONTAKT

MASZ PYTANIA? Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wyślij nam wiadomość poprzez poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe i odpowiemy na wszystkie pytania.

GÓRCZYN