System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

Kto nam wyremontuje Kostrzyńską?

Trzy firmy stanęły do przetargu na przebudowę i modernizację ulicy Kostrzyńskiej. Chętne do przeprowadzenia inwestycji są: Strabag Sp. z.o.o, Zue S.A oraz Budimex S.A .

Urząd Miasta ogłosił drugi przetarg na przebudowę ulicy Kostrzyńskiej pod koniec ubiegłego roku. W poniedziałek, 15 stycznia br., otwarto oferty przetargowe. Trzy firmy są zainteresowane realizacją przedsięwzięcia. Zue S.A jest gotowa przeprowadzić inwestycję za 72 847 350, 99 zł, Budimex S.A. zaoferował 65 222 146,74 zł, a konsorcjum Strabag przedstawił ofertę za 89 447 685, 11 zł.

Miasto przeznaczyło na ten cel około 59 milionów złotych. Natomiast najniższa oferta opiewa na kwotę 65 222 146,74 zł. – Będziemy szukać brakujących środków w budżecie miasta i na najbliższej sesji rozmawiać na ren temat z radnymi – informuje prezydent Jacek Wójcicki.

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi o długości ponad 3 km na odcinku od placu Słonecznego do węzła S3. Rozbudowa będzie polegała na wykonaniu nowej konstrukcji drogi wraz z budową infrastruktury (przebudowa skrzyżowania ulic Kostrzyńska-Dobra-Warzywna, budowa nowego torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej na odcinku o długości około 2 km wraz z pętlą przy ul. Warzywnej o parametrach technicznych dostosowanych dla nowych tramwajów, budowa peronów i przystanków tramwajowych, rozbiórka istniejącego wiaduktu drogowego i budowa nowego, budowa chodników oraz budowa ścieżek rowerowych).

Przedsięwzięcie zakłada budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oraz budowę wylotów kanalizacji do rzeki Warty wraz z separatorami. W ramach przebudowy i rozbudowy układu drogowego wybudowane zostanie oświetlenie drogowe wzdłuż drogi z doświetleniem przejść dla pieszych. Nowe latarnie oświetleniowe w technologii energooszczędnej LED zasilane będą z istniejących obwodów oświetlenia drogowego.

Zadanie jest dofinansowywane z dwóch źródeł:

– przebudowa drogi wraz z infrastruktura podziemną i nowym wiaduktem w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 5 Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.2 Transport drogowy – ZIT Gorzów Wlkp.

– przebudowa torowiska i sieci trakcyjnej w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Roboty w zakresie budowy drogi, uzbrojenia podziemnego i wiaduktu mają zakończyć się 17 miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą robót, a w zakresie budowy torowiska i sieci trakcyjnej – po roku od zawarcia umowy.

Od października ubiegłego roku, Miejski Zakład Komunikacji na podstawie umowy in-house realizuje na zlecenie Miasta prace przy torowisku w Al. 11 Listopada na odcinku od wiaduktu przy placu Słonecznym do skrzyżowania z ul. Jancarza (bez przejazdów). Na prace składają się następujące elementy:

– odkrycie całego torowiska,
– wymiana 252 metrów szyn rowkowych (głównie na odcinku Jancarza-Żelazna),
– wymiana 2 kompletów styków dylatacyjnych,
– wymiana 48 sztuk podkładów (głównie w okolicach przy dawnym Budomarkecie),
– wymiana 4.000 sztuk podkładek żebrowych PT-180 (ponad 50% podkładek do wymiany),
– całkowita wymiana osprzętu mocującego,
– zasypanie torowiska.

Zadania realizowane przez Miejski Zakład Komunikacji pozwolą w przyszłości zaoszczędzić czas i znacznie przyspieszyć prace.

Wydział Inwestycji i Remontów Dróg
Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim

umowa Chrobrego

Fot. Daniel Adamski

POWRÓT
GÓRCZYN