System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

Obniżka stawek czynszu dla najemców lokali miejskich na remontowanej ulicy Sikorskiego

Szanowni Państwo,

dopuszcza się możliwość okresowego obniżenia stawki czynszu przez wynajmującego do wysokości kosztów eksploatacyjnych przypadających na 1m2 lokalu w sytuacji gdy:
1) remontowana lub przebudowywana jest droga:
– roboty trwają dłużej niż 14 dni,
– roboty obejmują odcinek pasa przyległego do bydunku, o dł. ponad 30 m
– w wyniku prowadzonych robót wstrzymano ruch pojazdów lub ruch pieszych.
Te przesłanki w przypadku remontowanej ul. Sikorskiego są spełnione.

Wymagany wniosek o obniżenie stawki czynszu składa się w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej (sekretariat) ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp. lubdrogą pocztową na adres ZGM.

Opłat za złożenie wniosku nie pobiera się. Po wpłynięciu wniosku przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające i po jego zakończeniu wnioskodawca może zostać wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień, dokumentów. Decyzję podejmuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Najemca w tym samym czasie może korzystać tylko z jednej z form okresowego obniżenia stawki czynszu.

Jak załatwić sprawę – czytaj tutaj: Karta Sprawy

zniżki w czynszu

POWRÓT
GÓRCZYN