System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

Plany robót na ul. Kostrzyńskiej – wrzesień / październik 2018

BUDIMEX S.A. – wykonawca przebudowy ul. Kostrzyńskiej przedstawił plany robót na najbliższe dwa miesiące. Realizacja zadań rozpisanym na poszczególne miesiące z uwzględnieniem terminów poszczególnych robót wygląda następująco:

Wrzesień

Odcinek Ul. Dobra – MZK
Rodzaj robót:
– budowa kanalizacji deszczowej śr. 800 – 1200.
– rozbiórka nawierzchni bitumicznej
– prace ziemne – nasypy, korytowanie,
– wykonanie chodników,
– wykonanie stabilizacji i podbudów mineralnych,
– wykonanie krawężników,
– wykonywanie torowiska tramwajowego wraz z pętlą,
– usuwanie kolizji teletechnicznych i energetycznych.

Odcinek od Cerkwi od ul. 11 Listopada:
Rodzaj robót:
– budowa kanalizacji deszczowej śr. 300 – 500.
– rozbiórka nawierzchni chodników
– prace ziemne – nasypy, korytowanie,
– wykonywanie chodników,
– wykonywanie stabilizacji i podbudów mineralnych,
– wykonywanie krawężników,
– usuwanie kolizji teletechnicznych i energetycznych.

Październik

Odcinek Ul. Dobra – MZK
Rodzaj robót:
– wykonanie nasypów pod ścieżkę rowerową
– wykonanie chodników,
– wykonanie stabilizacji i podbudów mineralnych,
– wykonanie krawężników,
– wykonywanie torowiska tramwajowego wraz z pętlą,
– prace bitumiczne.

Odcinek od Cerkwi od ul. 11 Listopada
Rodzaj robót:
– prace ziemne – nasypy, korytowanie,
– wykonywanie chodników, parkingów,
– wykonywanie stabilizacji i podbudów mineralnych,
– wykonywanie krawężników,
– prace bitumiczne.
– przełożenie ruchu na jezdnię północną zamknięcie części jezdni południowej

Odcinek Zatorze – Żeglarska:
Rodzaj robót:
– Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.
– rozebranie nawierzchni na ul. Żeglarskiej
– prace ziemne – rozbiórka nasypów
– prace wyburzeniowe murów oporowych,
– wykonanie ław i rozpoczęcie stawiania murów.

Odcinek mostowy:
Rodzaj robót:
– rozpoczęcie prac związanych z budową nowego mostu na linią kolejową.

Postęp prac na 10 września prezentuje wygląda następująco:


fot. Bartłomiej Nowosielski

POWRÓT
GÓRCZYN