System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

Postęp prac na ul. Kostrzyńskiej

Obecnie trwają roboty na odcinku ul. Kostrzyńskiej – od wjazdu MZK do ul. Dobrej oraz nitce północnej jezdni dwupasmowej Al. 11 Listopada. Jednocześnie Wykonawca prowadzi roboty w zakresie torowiska tramwajowego na całym odcinku przeznaczonym do przebudowy. Po zakończeniu prac na nitce północnej, wykonawca rozpocznie roboty na nitce południowej – planowany termin zakończenia – listopad 2018 r.

Obecnie prowadzone prace:
• Trwa montaż torów w płytach prefabrykowanych i torowiska klasycznego,
• Wykonano płyty przejazdów indywidualnych w okolicy ul. Tartacznej,
• Wykonano ścianki peronowe typu L na pętli,
• Trwa montaż elektrycznego sterowania zwrotnic,
• Na wysokości ul. Nad Wartą torowisko wstrzymane z powodu kolizji robót z wodociągiem,
• Na wysokości placu Słonecznego kontynuacja prac nad kanalizacją deszczową,
• Trwa korytowanie i wykonywanie stabilizacji na nitce północnej,
• Kontynuacja rozbiórki drugiej warstwy kostki kamiennej,
• Kontynuacja wykonania kanalizacji deszczowej od MZK do ul. Dobrej,
• Trwa wykonanie kanalizacji telekomunikacyjnej przy placu Słonecznym,
• Trwa montaż kanalizacji sygnalizacji świetlnej torowej,
• Trwa wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej przy placu Słonecznym.

Organizowane są spotkania z mieszkańcami mające na celu zaprezentowanie rozwiązań projektowych związanych z przebudową zjazdów indywidualnych na posesjach prywatnych oraz innych możliwych do zastosowania środków zwiększających bezpieczeństwo przejazdu przez torowisko. Na spotkaniu z 10 października przekazano proponowane rozwiązania mieszkańcom w celu zapoznania.

Bieżący postęp prac możecie Państwo śledzić w niniejszej fotorelacji.

Wydział Promocji i Informacji
fot. Bartłomiej Nowosielski

POWRÓT
GÓRCZYN