System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

Kolejne odkrycia archeologiczne na ul. Sikorskiego

Na odcinku ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Pionierów prace związane z przebudową ruszyły 25 października 2018. W samym sąsiedztwie katedry, w obrębie dawnego średniowiecznego miasta Landsberga w trakcie wykopu pod bypass wodociągu, natrafiono na relikty fundamentów kamiennych. Fundamenty te wykonane są z bardzo dużych głazów narzutowych, którym towarzyszy cegła gotycka. Mogą one sugerować, że w tym miejscu odnaleziono pozostałości kościoła św. Jana Chrzciciela, który w średniowiecznym Lansdbergu w tym miejscu mógł się znajdować. Dodatkowymi elementami potwierdzającymi możliwość istnienia w tym miejscu kościoła św. Jana jest fakt odnalezienia śladów spalenia, któremu ta budowla prawdopodobnie uległa, na podstawie zapisków jednego z dokumentów historycznych.

Kolejnym odkryciem są fundamenty budowli, które po wstępnej analizie oraz weryfikacji dokumentów z 1718 roku można zidentyfikować jako grobowce. Na chwilę obecną nie było w Gorzowie odkryć budowli z okresu późnośredniowiecznego. Są to pierwsze takie ślady odkryte w Gorzowie.

Wspomniane odkrywki powodują wstrzymanie prac ziemnych przy przebudowie ul. Sikorskiego w tym miejscu w zakresie, który kolidowałby z pracami architektonicznymi. Na chwilę obecną nie są znane terminy wydłużenia prac związanych z przebudową ul. Sikorskiego na odcinku w najbliższym sąsiedztwie katedry. W miarę postępu prac archeologicznych będziemy na bieżąco informować państwa o realizacji przebudowy ul. Sikorskiego.

Wydział Promocji i Informacji
fot. Bartłomiej Nowosielski

POWRÓT
GÓRCZYN