System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

Postęp prac na ul. Kostrzyńskiej – październik 2019

Bieżący zakres prac na remontowanej ul. Kostrzyńskiej przebiega wg następującej rozpiski. Trwają prace na poniżej opisanych odcinkach:
– kanalizacja deszczowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Górną w kierunku miasta, w okolicach skrzyżowania z ul. Źródłową, regulacja na odcinku od skrzyżowania z ul. Tartaczną do skrzyżowania z ul. Promienną,
– prace ziemne i stabilizacja na odcinku od skrzyżowania z ul. Górną w kierunku miasta, w okolicach skrzyżowania z ul. Źródłową,
– podbudowa z kruszywa łamanego – na odcinku od skrzyżowania z ul. Górną w kierunku miasta, w okolicach skrzyżowania z ul. Źródłową, na odcinku od skrzyżowania z ul. Tartaczną do skrzyżowania z ul. Promienną,
– prace przy wiadukcie kolejowym (gotowe są wszystkie filary oraz przęsło), a także prace ziemne ze stabilizacją na ul. Zatorze.

Na powyższych odcinkach (poza wiaduktem i ul. Zatorze) w ostatnich tygodniach października 2019 planowane są prace bitumiczne. Odcinek od ul. Dobrej do al. 11 Listopada – tutaj trwają prace wykończeniowe na chodnikach i wjazdach oraz trwa wykonanie zieleni.

Wykonawca pismem z dnia 30.09.2019r. wnosi o przedłużenie robót m.in ze względu na niezinwentaryzowane sieci podziemne, prace archeologiczne, konstrukcję odciążająca tor nr 1 i nr 2 na linii kolejowej nr 203, wstrzymanie prób na przeprowadzenie homologacji. Wniosek o przedłużenie robót podlega ocenie inżyniera kontraktu, który na ocenę zasadności wniosku ma 42 dni zgodnie z warunkami kontraktowymi.

Jednocześnie na odcinku ul. Kostrzyńskiej w pobliżu kościoła odkryte zostały szczątki cmentarne. Prace archeologiczne prowadzi firma APB THOR Sp. z o.o. Al. Reymonta 21, 62-200 Gniezno. Zakres prac zgodnie z Decyzją LWKZ – pozwolenie nr 68/G/2019 z dnia 16.10.2019 – obszar przewidziany do badań wykopaliskowych to około 2 ary, obszar do nadzoru archeologicznego 22 ary wg granic terenu na obszarze AZP 45 – 11.

Według ostatniego harmonogramu robót, Wykonawca zapewnia, że do końca roku 2019 odcinek ul. Kostrzyńskiej od skrzyżowania z ul. Dobrą do al. 11 Listopada będzie całkowicie przejezdny.

Wydział Promocji i Informacji na podstawie informacji od Wydziału Inwestycji
fot. Bartłomiej Nowosielski

POWRÓT
GÓRCZYN