System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

Postęp prac na ul. Sikorskiego – październik 2019

Wykonawca remontu ul. Sikorskiego – firma Trakcja PRKiI S.A. – w dniu wczorajszym (22.10.2019) przedstawił nowy, zaktualizowany harmonogram prac. Poprzednia aktualizacja harmonogramu prac z sierpnia 2019 została przez Inwestora (Miasto Gorzów Wielkopolski) odrzucona ze względu na niemożliwe do dotrzymania terminy zaproponowane we wniosku.
Bieżąca aktualizacja przewiduje dwa następujące kamienie milowe związane z inwestycją:
1) wykonanie torowiska wraz z siecią trakcyjną na całości inwestycji w sposób umożliwiający przejazd tramwajów z ewentualną możliwością czasowego wyłączenia z użytkowania poszczególnych przystanków na przedmiotowej trasie – 31.12.2019 r.
2) wykonanie przebudowy drogi wraz z torowiskiem na odcinku ul. Cichońskiego do ul. Chrobrego wraz ze znajdującym się na danym odcinku deptakiem miejskim – 31.12.2019 r.
3) termin realizacji przedmiotu umowy – 14.03.2020 r.

Na chwilę obecną najbardziej znaczące są bieżące postępy w pracy:
– prawie na ukończeniu jest całościowe połączenie torowiska wzdłuż remontowanej ulicy,
– znaczna część chodnika wzdłuż północnej jezdni ul. Sikorskiego (od ul. Chrobrego do ul. Pocztowej) została już wykonana,
– znaczna część obu chodników od ul. Młyńskiej do Kosynierów Gdyńskich została już wykonana,
– połowa długości chodnika wzdłuż Zakładu Energetycznego została już wykonana,
– prace ziemne obejmują głównie okolice al. Konstytucji 3 Maja,
– nastąpił demontaż pomnika Adama Mickiewicza, w związku z planowanym ostatnim etapem remontu – budową ronda Sikorskiego/Orląt Lwowskich/al. Konstytucji 3 Maja.

Przebieg bieżących prac można zaobserwować w poniższej fotorelacji.

Wydział Promocji i Informacji
fot. Bartłomiej Nowosielski

POWRÓT
GÓRCZYN