System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

Oferty na przebudowę torowiska na Chrobrego i Mieszka I

29 listopada br. minął termin składania ofert na przebudowę 1,5-kilometrowego odcinka trasy tramwajowej w ciągu Chrobrego i Mieszka I. Do Urzędu Miasta wpłynęły 3 oferty.

Przedmiotem przetargu, ogłoszonego pod koniec września, jest przebudowa drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I na odcinku od Pocztowej do Roosevelta. W ramach inwestycji przebudowane mają zostać też deptak, skrzyżowania, obiekt mostowy.

Na odcinku od Roosevelta do Borowskiego torowisko przeprowadzono środkiem jezdni. Przy skrzyżowaniu powstaną dodatkowe pasy do skrętu. Przystanki będą miały formę antyzatok. Na odcinku od Borowskiego do Wybickiego zaplanowano deptak miejski – bez wyniesionych krawężników. Pojawią się nowe nasadzenia drzew. W ul. Mieszka I i Chrobrego na odcinku deptaka przewidziano torowisko na podbudowie betonowej w technologii podlewu ciągłego. Na pozostałym odcinku Chrobrego zaplanowano torowisko na prefabrykowanych żelbetowych płytach. Na moście nad Kłodawką zostanie zastosowana konstrukcja typu węgierskiego. Sieć trakcyjna zostanie zawieszona na nowych słupach trakcyjno-oświetleniowych.

Wszystkie oferty przekraczają budżet, określony na 59 mln 944 tys. zł brutto. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm ZUE S.A. i FDO, która zaoferowała realizację prac za 69 mln 27 tys. zł brutto. Konsorcjum Aldesa Construcciones i Coalvi jest w stanie wykonać prace za 73 mln 911 tys. zł brutto, a Budimex S.A. – za 83 mln 534 tys. zł brutto.

Aktualnie oferty są sprawdzane pod względem formalnym. Jeżeli wszystkie warunki przetargu będą spełnione i nie będą stwierdzone braki w dokumentach, wówczas będzie można ogłosić rozstrzygnięcie przetargu, najprawdopodobniej na korzyść najkorzystniejszej cenowo oferty.

Należy dodać, że najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm, które realizowały już inwestycję w ramach projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”, a mianowicie remont torowiska na ul. Walczaka.

Wydział Informacji i Promocji
grafika: Kreatiff

POWRÓT
GÓRCZYN