System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

Postęp prac na ul. Chrobrego i Mieszka I – październik 2020

Wykonawca – konsorcjum firm ZUE i FDO prace związane z przebudową ul. Chrobrego i Mieszka I prowadzi aktualnie na całości inwestycji poza odcinkiem ul. Mieszka I od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Roosevelta. Całość inwestycji ma wprowadzoną tymczasową organizację ruchu, która aktualnie wygląda następująco:
– występuje brak przejezdności ul. Łokietka,
– jest jednokierunkowa przejezdność przez ul. 30 Stycznia,
– występuje brak przejezdności ul. Krzywoustego,
– udostępniona została przejezdność ul. Borowskiego (poprzez usypane kruszywo),
– jest przejezdność ul. Jagiellończyka,
– nie ma możliwości skrętu w ul. Słowackiego
– przejezdna jest w całości ul. Mickiewicza.

Bieżący postęp prac można znaleźć w niniejszej fotorelacji.
fot. Bartłomiej Nowosielski

POWRÓT
GÓRCZYN