System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

Monitoring i SDIP – stan zaawansowania prac

Do dnia 02.06.2020 wyznaczony był termin składania ofert w drugim postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy dostawcy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i systemu monitoringu. W postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Konwerga Sp. z o.o. na kwotę 8 602 302,66 zł brutto, z czego koszty wykonania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i monitoringu wyniosą 8 419 749,75 zł . Pozostała kwota w wysokości 182 552,91 zł stanowi koszt niekwalifikowany dotyczący zapewnienia usługi chmury przez okres 60 miesięcy od daty odbioru robót. W dniu 17.07.2020r. rozstrzygnięto postępowanie. W ustawowym terminie nie zostało złożone żadne odwołanie. Wykonawca w ofercie w kryterium skrócenie czasu zaoferował skrócenie terminu wykonania robót o 6 tygodni, co oznacza, że planowane zakończenie robót i uruchomienie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej powinno nastąpić z dniem 18.08.2021r.

Przypominamy:
Wykonawca ma dostarczyć i zamontować 33 nowe kamery, utworzyć centrum serwerowe w siedzibie Urzędu Miasta oraz centrum monitoringu wizyjnego w budynku Komendy Miejskiej Policji. Będzie musiał również zdemontować stare kamery, a w ich miejsca zainstalować nowe.

Nowe kamery pojawią się m.in. przy ul. Jagiełły, Herberta, Obotryckiej, na placu Staromiejskim, na skrzyżowaniu ul. Chrobrego i Sikorskiego, koło Arsenału, w rejonie skrzyżowania ul. Warszawskiej i Ogrodowej, przy Studni Czarownic, a także na bulwarach i w rejonie skrzyżowania ul. Sikorskiego i Garbary oraz Sikorskiego i Dworcowej.

System informacji pasażerskiej to tablice LED, które informują, także za pośrednictwem komunikatów głosowych, za ile minut przyjedzie na ten przystanek tramwaj czy autobus. Zamontowane zostaną na 34 przystankach w całym mieście.

Ponadto w ramach zadania powstać ma portal www dla pasażera oraz aplikacja mobilna współpracująca z systemem informacji pasażerskiej (zarówno dla Androida, jak i iOS). Ponadto zrealizowane ma zostać oprogramowanie dyspozytorskie, serwisowe oraz oprogramowanie wspierające eksploatację systemu.

Jednostka Realizująca Projekt
fot. Bartłomiej Nowosielski

POWRÓT
GÓRCZYN