System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

Zmiany w organizacji ruchu – zamknięte przejazdy przez Chrobrego i Mieszka I

Od poniedziałku (7 grudnia) nie będzie przejazdu przez Jagiellończyka przy skrzyżowaniu z Mieszka I oraz przez 30 Stycznia przy skrzyżowaniu z Chrobrego.

Na obu „ślepych” odcinkach ul. 30 Stycznia wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy, przy zachowaniu obecnego układu parkowania i zorganizowaniu na końcu miejsca do zawracania pojazdów. W przypadku ul. Jagiellończyka zachowany zostanie ruch dwukierunkowy.

Odcinek przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim będzie posiadał skomunikowanie wyłącznie od strony ul. Kosynierów Gdyńskich, natomiast odcinek od strony placu Grunwaldzkiego dostępny będzie wyłącznie od ul. Dąbrowskiego, która na odcinku od Jagiellończyka do Dąbrowskiego przekształcona zostanie w drogę jednokierunkową z możliwością parkowania wzdłuż jezdni po lewej stronie.

W związku z zaślepieniem ul. Jagiellończyka i 30 Stycznia prosimy kierowców o niezastawianie końcowych odcinków, na których zorganizowane zostaną miejsca do zawracania oraz stanowiska czasowe dla pojazdów zaopatrzenia oznakowane żółtymi „kopertami”.

W celu ułatwienia kierowcom poruszania się po ulicach Nowego Miasta zostaną udostępnione przejazdy tymczasowe w ciągu ul. Borowskiego oraz ul. Krzywoustego. Będą to przejazdy jednokierunkowe w przeciwnych relacjach. Zaprojektowano wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Borowskiego na odcinku od Chrobrego do Dąbrowskiego oraz ul. Krzywoustego na odcinku od Dąbrowskiego do Armii Polskiej.

Powyższe zmiany pozwolą na dopuszczenie parkowania ukośnego na ul. Krzywoustego, na długości placu Nieznanego Żołnierza, dopuszczenia parkowania po lewej stronie ul. Dąbrowskiego oraz po obu stronach ul. Borowskiego.

W trakcie obowiązywania tego etapu przejazd poprzeczny przez plac budowy (ul. Chrobrego i Mieszka I) zapewniony będzie w ciągu ulic: Łokietka (jeden kierunek od Dąbrowskiego do Armii Polskiej), Krzywoustego (przejazd tymczasowy, jeden kierunek od Dąbrowskiego do Armii Polskiej) oraz Borowskiego (przejazd tymczasowy, jeden kierunek od Chrobrego do Dąbrowskiego).

Skrzyżowanie z ul. Mickiewicza nadal będzie otwarte, tj. możliwy będzie przejazd wzdłuż ul. Mickiewicza z pierwszeństwem przejazdu oraz otwarty będzie wlot północny od strony al. Andrzejewskiego/Roosevelta. Dodatkowo, w celu poprawy płynności ruchu na trasach objazdowych, zaplanowano korekty oznakowania na wlocie ul. Mościckiego, przed skrzyżowaniem z ul. Kosynierów Gd., gdzie pas lewoskrętu zostanie wydzielony, a pas prawy służył będzie do jazdy w prawo i na wprost.

Miejski inżynier ruchu
Jednostka Realizująca Projekt

POWRÓT
GÓRCZYN