System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

Pierwsze tablice SDIP już są!

Wykonawca Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i monitoringu – firma KONWERGA prowadził prace informatyczne dotyczące opracowania specjalistycznych oprogramowań, które będą obsługiwać system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz system monitoringu miejskiego m.in. oprogramowanie serwisowe, oprogramowanie dla obydwu systemów oraz oprogramowanie wspierające eksploatację systemów.

Równolegle w kwietniu i maju Wykonawca prowadził roboty ziemne związane z układaniem kanalizacji teletechnicznej oraz prace związane z układaniem kabli zasilających poszczególne punkty, w których zlokalizowane będą tablice informacji pasażerskiej i kamery monitoringu. Wykonawca przedstawił do akceptacji Zamawiającego dedykowaną dla miasta Gorzowa tablicę informacji pasażerskiej – w technologii LED wielokolorową, na której będą wyświetlane w czasie rzeczywistym informacje o odjeździe pojazdów komunikacji miejskiej z danego przystanku oraz informacje o zanieczyszczeniu powietrza w danej lokalizacji. Dane o zanieczyszczeniach będą pobierane bezpośrednio z czujnika, który będzie zamontowany w ramie tablicy informacji pasażerskiej. Tablice będą dostosowane dla osób niepełnosprawnych – na wysokości 0,9 metra będzie znajdować się przycisk po naciśnięciu, którego lektor odczyta wyświetlaną aktualnie treść na tablicy. Pierwsze tablice pojawiają się właśnie przy przystankach komunikacji miejskiej.

Jednostka Realizująca Projekt
fot. Bartłomiej Nowosielski

POWRÓT
GÓRCZYN