System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

Postęp prac na ul. Chrobrego i Mieszka I – czerwiec 2021

Przebudowę 1,5-kilometrowego odcinka drogi wraz z torowiskiem i ciągiem pieszym na ulicach Chrobrego i Mieszka I, na odcinku od Pocztowej do Roosevelta, realizuje konsorcjum firm ZUE i FDO. Prace realizowane są na całym zakresie inwestycji – od ul. Pocztowej do ul. Roosevelta.

Od ul. Pocztowej wzdłuż Arsenału do okolic „Letniej” trwają prace archeologiczne. Poza odkryciami fragmentów ceramiki z kultury pucharów lejkowatych oraz osady z okresu neolitycznego, odkryte też zostały fundamenty starej słodowni oraz fragmenty twierdzy obronnej z XVII wieku. Twierdza to bastion wzniesiony najprawdopodobniej przez Szwedów, z tej budowli pozostały jedynie relikty. Natomiast w przypadku starej słodowni zachowały się fundamenty i to w dobrej kondycji archeologicznej. Zostały zinwentaryzowane i zasypane. Prace archeologiczne prowadzone są przez pracownię SG2.

Na odcinku ul. Wybickiego – ul. Łokietka wylana została betonowa podbudowa pod torowisko. Cały odcinek od ul. Łokietka do skrzyżowania ul. Mieszka I z ul. Krasińskiego praktycznie posiada umocowane już tory tramwajowe. Poza odcinkiem początkowym (przy „Letniej”) i końcowym (przy Sądzie) torowisko jest praktycznie kompletne. Trwa brukowanie odcinków:
ul. Łokietka – ul. 30 Stycznia,
ul. Krzywoustego – ul. Borowskiego,
ul. Borowskiego – ul. Jagiellończyka.

Na całości inwestycji (poza końcowym odcinkiem ul. Krasińskiego – ul. Roosevelta) zamontowane już zostały słupy trakcyjno-oświetleniowe. Od ul. Wybickiego do ul. Borowskiego są stylizowane, nawiązujące do stylistyki otaczających pierzei kamienic Nowego Miasta.

Ruch samochodowy przecinający ul. Chrobrego i Mieszka I odbywa się ul. Łokietka oraz ul. Borowskiego. Przywrócone zostały także przejazdy ul. Krzywoustego oraz Jagiellończyka.

Jednostka Realizująca Projekt
fot. Bartłomiej Nowosielski

Bieżący postęp prac możecie śledzić w poniższej galerii:

POWRÓT
GÓRCZYN