System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

Przetarg na przebudowę ul. Dworcowej oraz budowę węzła przesiadkowego ogłoszony

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Dworcowej wraz z torowiskiem i siecią trakcyjną (na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do placu przed dworcem PKP), dostawa z montażem tablic informacji pasażerskiej, dostawa z montażem kamer monitoringu, budowa węzła przesiadkowego z budową dworca autobusowego wraz z przebudową ulic Składowa i Jancarza, przeniesienie sieci teletechnicznych z budynku łącznika do budynku dworca PKP, dostawa budynku socjalnego z wc oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zgodnie z dokumentacją projektową, polegające na wykonaniu niżej wymienionych zadań:
Zadanie 1 przebudowa ul. Dworcowej w ramach „Przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska w ul. Dworcowej” dla projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”
Zadanie 2 dostawa z montażem tablic informacji pasażerskiej dla SDIP i kamer monitoringu w ramach „Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz rozbudowy z przebudową Systemu Monitoringu Miejskiego” dla projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”
Zadanie 3 budowa węzła przesiadkowego w ramach „Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej”
Zadanie 4 przeniesienie istniejących sieci teletechnicznych z budynku łącznika do budynku dworca PKP w ramach „Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej”
Zadanie 5 dostawa z montażem budynku socjalnego dla kierowców MZK z wc dla budowy węzła przesiadkowego w ramach „Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej”.
Zadanie 6 przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej.

Zadania 1 i 2 dofinansowane są ze środków projektowych „Systemu zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”. Pozostałe zadania związane z budową węzła przesiadkowego przy dworcu PKP mają dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020 – ZIT. Projekt czeka na realizację od końca 2020 roku. Autorem jest Biuro projektowe Tomasz Romankiewicz. Ogłoszony został termin 14 miesięcy na realizację prac.

Oferty przyjmowane są do 4 października 2021 roku.
Dokumentacja przetargowa dostępna jest na Platformie Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/501799

Jednostka Realizująca Projekt
wiz. Autorskie Atelier mgr inż. Architekta Leszka Horodyskiego

POWRÓT
GÓRCZYN