System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

Przetarg na przebudowę ul. Dworcowej i budowę węzła przesiadkowego przedłużony o tydzień

Przebudowa ul. Dworcowej i budowa węzła przesiadkowego to zadanie inwestycyjne, które częściowo zrealizowane będzie ze środków dofinansowanych z Funduszu Spójności w ramach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pochodzących z projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”, a częściowo z dofinansowania ze środków w ramach RPO Lubuskie 2020 – ZIT.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Dworcowej wraz z torowiskiem i siecią trakcyjną (na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do placu przed dworcem PKP), dostawa z montażem tablic informacji pasażerskiej, dostawa z montażem kamer monitoringu, budowa węzła przesiadkowego z budową dworca autobusowego wraz z przebudową ulic Składowa i Jancarza, przeniesienie sieci teletechnicznych z budynku łącznika do budynku dworca PKP, dostawa budynku socjalnego z wc oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zgodnie z dokumentacją projektową.

Przebudowa ulicy Dworcowej i montaż SDIP oraz monitoringu dofinansowane są ze środków projektowych „Systemu zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”. Natomiast pozostałe zadania związane z budową węzła przesiadkowego przy dworcu PKP mają dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020 – ZIT. Projekt czeka na realizację od końca 2020 roku. Autorem jest Biuro projektowe Tomasz Romankiewicz. Ogłoszony został termin 14 miesięcy na realizację prac.

Przyjmowanie ofert zostało wydłużone do 11 października 2021 roku.
Dokumentacja przetargowa dostępna jest na Platformie Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/501799

Jednostka Realizująca Projekt
wiz. Autorskie Atelier mgr inż. Architekta Leszka Horodyskiego

POWRÓT
GÓRCZYN