System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

Przetarg na przebudowę ul. Dworcowej i budowę centrum przesiadkowe kolejny raz wydłużony o tydzień

Przebudowa ul. Dworcowej i budowa węzła przesiadkowego to zadanie inwestycyjne, które częściowo zrealizowane będzie ze środków dofinansowanych z Funduszu Spójności w ramach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pochodzących z projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”, a częściowo z dofinansowania ze środków w ramach RPO Lubuskie 2020 – ZIT.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Dworcowej wraz z torowiskiem i siecią trakcyjną (na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do placu przed dworcem PKP), dostawa z montażem tablic informacji pasażerskiej, dostawa z montażem kamer monitoringu, budowa węzła przesiadkowego z budową dworca autobusowego wraz z przebudową ulic Składowa i Jancarza, przeniesienie sieci teletechnicznych z budynku łącznika do budynku dworca PKP, dostawa budynku socjalnego z wc oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zgodnie z dokumentacją projektową.Przebudowa ulicy Dworcowej i montaż SDIP oraz monitoringu dofinansowane są ze środków projektowych „Systemu zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”. Natomiast pozostałe zadania związane z budową węzła przesiadkowego przy dworcu PKP mają dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020 – ZIT. Projekt czeka na realizację od końca 2020 roku. Autorem jest Biuro projektowe Tomasz Romankiewicz. Ogłoszony został termin 14 miesięcy na realizację prac.

Przyjmowanie ofert zostało wydłużone o kolejny tydzień do 18 października 2021 roku. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na Platformie Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/501799

Jednostka Realizująca Projekt
wiz. Autorskie Atelier mgr inż. Architekta Leszka Horodyskiego

POWRÓT
GÓRCZYN