System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

Otwarty przetarg na centrum przesiadkowe i przebudowę ulicy Dworcowej

27 października 2021 po dwukrotnej korekcie daty wpływu ofert, Urząd Miasta dokonał otwarcia ofert, które złożono do przetargu na budowę węzła przesiadkowego przy dworcu PKP wraz z przebudową ul. Dworcowej i torowiska tramwajowego.

Wpłynęły dwie oferty:
ZUE S.A. z Krakowa na kwotę 45 472 924,11 zł
BUDIMEX S.A. z Warszawy na kwotę 47 756 670,25 zł.

Obie wykraczają poza założenia budżetowe inwestora. Miasto przeznaczyło na przebudowę ul. Dworcowej oraz budowę węzła przesiadkowego przy dworcu PKP kwotę w wysokości 28 403 795,48 zł. Obie oferty okazały się o kilkanaście milionów złotych wyższe.

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego nastąpi w terminie późniejszym, a decyzja podana do publicznej wiadomości osobnym komunikatem.

Jednostka Realizująca Projekt
wiz. Autorskie Atelier mgr inż. Architekta Leszka Horodyskiego

POWRÓT
GÓRCZYN