System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – trwają odbiory

Zadanie „Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz rozbudowa z przebudową Systemu Monitoringu Miejskiego” zostało zrealizowane. Nadzór Inwestorski nad inwestycją zlecony został konsorcjum firm: SAFEGE S.A.S. 15/27 Rue du port Parc de l’ile F-92000 Nanterre – Francja SAFEGE ODDZIAŁ W POLSCE Al. Jerozolimskie 134 – 02-305 Warszawa (lider) wraz z partnerem – firmą KOMPLET INWEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Małorolnych 24 z Gorzowa Wielkopolskiego. Wykonawcą inwestycji jest firma Konwerga Sp. z o.o. z Poznania, natomiast projektantem – firma PULSAR Systemy elektroniczne z Gdyni.

Wartość odebranych dostaw i robót budowlanych: 8 643 502,95 zł brutto.

Realizacja zadania jest dofinansowana w wysokości 69,5% kosztów kwalifikowanych w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0046/16-00.

W ramach zadania zainstalowano:
• specjalistyczne oprogramowania obsługujące system dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP) oraz oprogramowanie obsługujące system monitoringu wizyjnego,
• wykonano aplikację wspomagającą dla systemów: portal www dla pasażera, aplikację mobilną, oprogramowanie serwisowe.

W ramach systemu monitoringu wizyjnego:
• utworzono i wyposażono serwerownię w budynku Urzędu Miasta przy ul. Łokietka,
• wyposażono Centrum Monitoringu Wizyjnego w Komendzie Miejskiej Policji przy ul. Wyszyńskiego w ścianę wizyjną i komputery,
• utworzono i wyposażono w komputer stanowisko wyniesione w Komendzie Wojewódzkiej Policji przy ul. Kwiatowej,
• zamontowano 33 szt. cyfrowych kamer monitoringu w obrębie przystanków tramwajowych i autobusowych.

W ramach systemu dynamicznej informacji pasażerskiej:
• zamontowano 34 szt. wielokolorowych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej (wykonanych w technologii LED) na przystankach autobusowych i tramwajowych, na których wyświetlane są w czasie rzeczywistym godziny odjazdów pojazdów komunikacji miejskiej. Dodatkowo tablice informacji pasażerskiej wyposażone są w przycisk dla osób niedowidzących, który po naciśnięciu uruchamia zapowiedzi głosowe o odjazdach pojazdów komunikacji miejskiej z danego przystanku. Na tablicach będą wyświetlane również informacje o ilości pyłów – zanieczyszczeń w powietrzu w danej lokalizacji, ponieważ tablice wyposażone są w czujniki zanieczyszczeń powietrza.

Aktualnie trwa kalibracja systemu obsługującego nowe pojazdy z systemem SDIP. Stąd w dalszym ciągu wyświetlana jest informacja na tablicach SDIP o testowaniu systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Trwa także odbiór samych tablic i ich funkcjonalności. Po dokonaniu odbioru zostanie uruchomiona dodatkowa opcja w oprogramowaniu, dzięki której na portalu pasażera będzie również wyświetlana informacja o zanieczyszczeniach, po jej odbiorze odczyty o zanieczyszczeniach będą również widoczne również na tablicach SDIP.

W ramach zadania planowane jest postawienie kolejnych 13 szt. tablic SDIP
w następujących lokalizacjach:
– przy ul. Chrobrego: 6 szt.,
– przy Rondzie Górczyńskim: 1 szt.,
– przy węźle przesiadkowym: 6 szt.

Jednostka Realizująca Projekt
fot. Bartłomiej Nowosielski

POWRÓT
GÓRCZYN