System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

Tramwaje na os. Piaski wróciły!

Na gorzowskie tory wróciły tramwaje. Dokładnie od tygodnia wszystkie gorzowskie linie tramwajowe są ponownie obsługiwane przez tramwaje. To możliwe dzięki zakończeniu prac modernizacyjnych wzdłuż ulic Chrobrego, Mieszka I i Kazimierza Wielkiego.

1 sierpnia na trasy wróciły tramwaje na linii 2 i 3, obsługujące połączenia pomiędzy osiedlem Piaski, Wieprzycami i ulicą Dowgielewiczowej. Linia tramwajowa numer 1 działa już od dwóch lat.

To wielki dzień dla Gorzowa. Po niemal pięciu latach przerwy na gorzowskie wyremontowane i całkowicie zmodernizowane drogi wracają wszystkie tramwaje, a gorzowianie otrzymują prezent w postaci komfortowej komunikacji – podkreślił prezydent miasta Jacek Wójcicki.

Nie udałoby się to, gdyby nie ciężka praca wielu osób, które były obecne i służyły pomocą na każdym niemal etapie realizacji tego wielkiego komunikacyjnego przedsięwzięcia – podkreślił prezydent Wójcicki i podziękował obecnym podczas uroczystości gościom.

Na każdym etapie czuliśmy, że mamy wsparcie i dzięki temu, mimo niemałych przeszkód, udało się projekt doprowadzić niemal do końca – zakończył prezydent.

Przerwa w kursowaniu tramwajów trwała prawie pięć lat. Ostatni tramwaj pojechał po torach w stronę osiedla Piaski 30 września 2017 r.

Ponowne uruchomienie wszystkich linii tramwajowych w Gorzowie możliwe było dzięki zakończeniu prac modernizacyjnych wzdłuż ul. Chrobrego i Mieszka I, realizowanych w ramach projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” oraz remontowi ulicy Kazimierza Wielkiego.

W ramach pierwszego zadania wyremontowano odcinek drogi o długości 1 542,69 metrów, zamontowano 10 wiat przystankowych, wiatę rowerową, 25 ławeczek, 28 koszy na śmieci, 33 stojaki rowerowe, 6 tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Koszt zadania to 70 612 599,80 złotych. Zostało sfinansowane z w ramach działania 6.1: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, oś priorytetowa VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w wysokości 35 457 412,05 zł (trakcja, torowisko, deptak) w ramach projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”

Na Kazimierza Wielkiego wyremontowano odcinek o długości prawie kilometra (998 m), Przebudowano skrzyżowania z ulicami Chodkiewicza, Okrzei, Żwirki i Wigury, Kukuczki, Kilińskiego, Żółkiewskiego, wybudowano rondo na skrzyżowaniu z ulicą Czarnieckiego, przebudowano drogę wspomagającą, biegnącą wzdłuż torowiska, przebudowano ciągi piesze, wykonano 6 peronów tramwajowych, na których zamontowano 4 wiaty przystankowe, zmodernizowano siec kanalizacyjno-deszczową i inne. Koszt inwestycji to 13 130 364,92 złotych. Ten remont przeprowadzono z dofinansowaniem z rezerwy celowej Budżetu Państwa w kwocie 5 049 300 zł.

Realizacja projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” trwa od 2016 roku, objął również zakup 14 nowych wagonów tramwajowych oraz modernizację zajezdni tramwajowej Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Pierwszy kurs pasażerski na linii numer 2 w stronę osiedla Piasku obsłużył „stary Helmut”, który został odremontowany i na nowo wyposażony. Prezydent Wójcicki zabrał w poniedziałek na pokład tramwaju gości; posłankę do Parlamentu Europejskiego Elżbietę Rafalską, lubuskich parlamentarzystów Elżbietę Płonkę, Krystynę Sibińską i Waldemara Sługockiego, wojewodę lubuskiego Władysława Dajczaka, marszałek województwa lubuskiego Elżbietę Annę Polak, wiceprzewodniczącego sejmiku województwa lubuskiego Mirosława Marcinkiewicza oraz gorzowskich radnych z przewodniczącym Janem Kaczanowskim na czele. Obecni byli również: Marcin Wiśniewski – prezes ZUE – firmy, realizującej modernizację ulic Chrobrego i Mieszka I oraz Tomasz Granops – inżynier Kontraktu „Komplet Inwest”.

Wszyscy zgodnie przyznali, że gorzowianie kochają tramwaje, a współczesne warunki podróżowania po mieście są wyjątkowe i pogratulowali doprowadzenia tak skomplikowanego procesu inwestycyjnego do końca.

Tak wyglądał pierwszy kurs tramwaju na os. Piaski po inwestycyjnej przerwie. Poniżej załączamy galerię z tego wydarzenia.


Fot. Łukasz Kulczyński

Jednostka Realizująca Projekt

POWRÓT
GÓRCZYN