System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

Inwestycja – przebudowa ul. Chrobrego i Mieszka I zakończona

Na tę przebudowę mieszkańcy Gorzowa czekali dziesiątki lat. Inwestycja związana z przebudową ulicy Chrobrego i Mieszka I to najbardziej konieczne do zrealizowania i wyczekiwane przez wszystkich prace modernizacyjne powiązane z infrastrukturą tramwajową w historii powojennego Gorzowa. Już teraz, po zakończeniu tej przebudowy, ponownie wszystkie gorzowskie linie tramwajowe są obsługiwane przez tramwaje. Ostatni raz funkcjonujące jednocześnie linie 1, 2 oraz 3 mieliśmy okazję widzieć na torach 30 września 2017 r. Dzień później tabor unieruchomiony został w zajezdni, a Miasto jako inwestor sukcesywnie ruszyło z przebudowami torowisk. Wszystkie zrealizowane zostały w ramach projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” Najpierw ulica Sikorskiego, następnie Kostrzyńska, by ostatecznie zakończyć na przebudowie ul. Chrobrego i Mieszka I.

W ramach tego zadania wyremontowano odcinek drogi o długości 1 542,69 metrów, zamontowano łącznie 10 nowoczesnych wiat przystankowych, wiatę rowerową, 25 ławeczek, 28 koszy na śmieci, 33 stojaki rowerowe, 6 tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Koszt zadania to 70 612 599,80 złotych. Zostało sfinansowane z w ramach działania 6.1: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, oś priorytetowa VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w wysokości 35 457 412,05 zł (trakcja, torowisko, deptak).

Przebudowę 1,5-kilometrowego odcinka drogi wraz z torowiskiem i ciągiem pieszym na ulicach Chrobrego (deptakiem) i Mieszka I (chodnikami), na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Roosevelta, realizowało konsorcjum firm ZUE i FDO. Biorąc pod uwagę zakres inwestycji, a także jej umiejscowienie w przestrzeni miasta (lokalizacja w samym centrum), oczywiście nie obyło się bez utrudnień, zwłaszcza w zakresie organizacji ruchu i objazdów. Zwłaszcza kłopoty dało się odczuć w momencie gdy z ruchu wyłączone były główne arterie komunikacyjne jak chociażby skrzyżowanie ul. Chrobrego/Jagiełły/Wybickiego, skrzyżowanie ul. Mickiewicza/Mieszka I, czy skrzyżowanie ul. Roosevelta/Mieszka I/Kazimierza Wielkiego.

Miasto nie uniknęło także odkryć archeologicznych w tym miejscu. Liczne ślady historii odkryte zostały na remontowanej ul. Chrobrego, tuż przy dawnym „Arsenale”. Po wykopaliskach i odkryciach fragmentów ceramicznych z kultury pucharów lejkowatych, starej słodowni, szwedzkiej twierdzy obronnej, czy piwnicach poniemieckich kamienic, archeolodzy z pracowni SG2 odkryli tu także pozostałości murów miejskich z XIV wieku oraz otaczającą mury fosę. Okryto także ludzkie kości i zachowane prawie w całości szkielety. Znalezisko zgodnie z obowiązującymi przepisami musiało zostać zinwentaryzowane.
Inwestycja czasowo pokryła się także z panującą pandemią Covid-19, a na sam koniec wybuch konfliktu na Ukrainie spowodował częściowy odpływ pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji.

Niemniej dziś możemy się cieszyć zupełnie nową jakością ulicy Chrobrego i Mieszka I. Mamy wzłuż naszego „traktu królewskiego” deptak na miarę XXI wieku. Koniec z nierównymi chodnikami, koniec ze starymi, wybitymi podbudowami torowiska, koniec z hałasem i uciążliwością dotychczasowej komunikacji tramwajowej w tej części miasta. Nowe nasadzenia drzew i nowa mała architektura już dziś zmieniają oblicze ulic Chrobrego i Mieszka I na długie lata. Do tego wszystkiego dochodzą stylizowane latarnie będące jednocześnie słupami trakcyjnymi i dedykowane torowisku oświetlenie ledowe, które ma ostrzegać pieszych przed nadjeżdżającym trawajem. To wszystko czyni deptak ul. Chrobrego wyjątkowym miejscem, które urzeka nie tylko po zmierzchu.

Finalne zdjęcia ze zrealizowanej inwestycji można oglądać w poniższej galerii:

Jednostka Realizująca Projekt
fot. Bartłomiej Nowosielski

POWRÓT
GÓRCZYN