System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

Ulica Dworcowa – dalsze działania inwestycyjne

Miasto w dniu 16.03.2022r. unieważniło postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót zadania „Przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska w ul. Dworcowej” w uzasadnieniu wskazując znaczny wzrost cen i konieczność ograniczenia zakresu planowanej inwestycji. Prezydent Miasta na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej poinformował, że Miasto Gorzów na tę chwilę rezygnuje z budowy węzła przesiadkowego przy dworcu PKP. Inwestycja „węzeł przesiadkowy” miał być kumulowaną inwestycją polegającą na przebudowie ul. Dworcowej wraz z torowiskiem oraz budową węzła przesiadkowego przy dworcu PKP. Remont ulicy mimo wszystko miał się odbyć i miał być zrealizowany w wariancie minimum zgodnie z opracowanymi dotychczas wytycznymi technicznymi.

Aktualnie, mając nadal inwestycyjne ograniczenia gospodarcze na względzie, trwają prace projektowe mające na celu dostosowanie dokumentacji projektowej do etapowania robót w związku z ograniczeniem zakresu robót na pierwotnym zadaniu. Zakres robót na zadaniu dotyczącym przebudowy ul. Dworcowej i budowy węzła przesiadkowego będzie obejmować: demontaż istniejącego torowiska w ul. Dworcowej wraz z likwidacją pętli przed budynkiem dworca PKP, przebudowę torowiska w ul. Dworcowej wraz z budową krańcówki przed dworcem PKP, budowę deptaka w ciągu ul. Dworcowej wraz z zagospodarowaniem zielenią, budowę kanalizacji deszczowej, budowę zatoki autobusowej wzdłuż ulicy Jancarza, przebudowę chodników wzdłuż wykonanej zatoki autobusowej oraz w rejonie placu dworcowego, przebudowę oświetlenia na odcinku budowanych wiat autobusowych, wymianę warstwy ścieralnej w ciągu ul. Dworcowej wraz z przebudową istniejących chodników, wykonanie parkingu w rejonie zlikwidowanej pętli tramwajowej (przed barem Agatka), wykonanie toalety publicznej dla podróżnych.

Przebudowa torowiska wraz z deptakiem będzie dofinansowana w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” z wykorzystaniem środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Planowane ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót: styczeń/luty 2023 r. Planowane zakończenie robót związanych z wykonaniem torowiska, sieci trakcyjnej i budowy deptaku: październik 2023 r.


Jednostka Realizująca Projekt
Fot. Bartłomiej Nowosielski

POWRÓT
GÓRCZYN