System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

Przetarg na ulicę Dworcową ogłoszony

Ogłoszony został przetarg na wykonawcę ulicy Dworcowej wraz z torowiskiem oraz dróg z infrastrukturą transportu publicznego w rejonie dworca PKP. W ramach tego kontraktu ma też powstać system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz system monitoringu miejskiego. Zadanie to to pierwszy etap budowy węzła przesiadkowego. Inwestycja powinna być zrealizowana w przeciągu roku.

W ramach inwestycji przewidziano realizację następujących zadań:
1) w ramach projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim”:
– przebudowa ul. Dworcowej na odcinku ok. 190 m,
– budowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu istniejących ulic,
– przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Dworcowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do placu przed dworcem PKP,
– przebudowa trakcji tramwajowej w obrębie placu przed dworcem PKP wraz z elementami sterowania ruchem tramwajowym,
– budowa miejsc obsługi pasażerów w postaci miejsc parking parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych,
– przebudowa placu przed dworcem PKP,
– budowa elementów spowolnienia ruchu w postaci skrzyżowań wyniesionych,
– doświetlenie przejść dla pieszych,
– przebudowa zjazdów na posesje przyległe,
– budowa i przebudowa ciągów pieszych,
– budowa ciągów pieszo-rowerowych,
– budowa i przebudowa odcinków kanalizacji deszczowej wraz z budową włączeń do istniejących kolektorów wód deszczowych,
– rozbiórka kolidujących obiektów budowlanych,
– przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu,
– usunięcie kolidujących drzew i krzewów,
– wykonanie nasadzeń zastępczych drzew,
– wykonanie terenów zielonych,
– uaktualnienie projektu czasowej organizacji ruchu, wprowadzenie, utrzymanie i aktualizacja czasowej organizacji ruchu,
– stała organizacja ruchu,
– dostawa z montażem 1 szt. tablicy pamiątkowej/informacyjnej oraz demontaż z montażem 1 szt tablicy pamiątkowej/informacyjnej.

2) w ramach projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim”:
– dostawa z montażem 4 szt. kamer monitoringu oraz włączenie i zintegrowanie zamontowanych kamer do oprogramowania i systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego w Gorzowie wraz z wykonaniem kanalizacji i zasilania do tych kamer,
– budowa elementów kanalizacji teletechnicznych i zasilania w energię elektryczną dla systemu monitoringu wizyjnego.

3) w ramach projektu „Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą transportu publicznego w rejonie dworca PKP”:
– przebudowa ul. Jancarza wraz z ul. Składową na odcinku ok. 504 m,
– przebudowa 1 skrzyżowania zwykłego ul. Dworcowej z ul. Jancarza,
– przebudowa zjazdów publicznych na posesje przyległe,
– budowa i przebudowa ciągów pieszych,
– budowa i przebudowa dróg rowerowych oraz dróg pieszo rowerowych,
– budowa 2 szt. zatok autobusowych wzdłuż ul. Jancarza,
– budowa odcinków kolektorów kanalizacji deszczowej i przebudowa odcinków kanalizacji deszczowej wraz z budową włączeń do istniejących kolektorów wód deszczowych,
– przebudowa oświetlenia drogowego wzdłuż zatoki autobusowej na ul. Jancarza,
– doświetlenie przejść dla pieszych,
– budowa systemu sygnalizacji drogowej dla pojazdów samochodowych (sygnalizatory dwukomorowe przed przejazdami przez torowisko tramwajowe 3 szt.) wraz z systemem sygnalizacji dla tramwajów,
przebudowa koligujących odcinków sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia, sieci gazowej, sieci teletechnicznych itp.,
– usunięcie kolidujących drzew i krzewów,
– wykonanie nasadzeń zastępczych drzew,
– wykonanie terenów zielonych,
– uaktualnienie projektu czasowej organizacji ruchu, wprowadzenie, utrzymanie i aktualizacja czasowej organizacji ruchu,
– stała organizacja ruchu,
– dostawa z montażem 2 szt. tablic pamiątkowych/informacyjnych,
– budowa toalety dla podróżnych.

4) przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej:
– w obrębie ul. Dworcowej i placu przed dworcem PKP,
– w obrębie ul. Jancarza i ul. Składowej.

Postępowanie ogłoszone zostało na Platformie Zakupowej w ramach przetargu nieograniczonego. Miasto czeka na oferty do 20 marca 2023 do godziny 10:00. Tutaj znajduje się link do ogłoszenia wraz z dokumentacją projektową – https://platformazakupowa.pl/transakcja/730170.

Zobaczcie jak obecnie wygląda ulica Dworcowa. To ujęcia ze stycznia. Po rozstrzygnięciu przetargu wszystko tutaj ulegnie zmianie.

Jednostka Realizująca Projekt
Fot. Bartłomiej Nowosielski

POWRÓT
GÓRCZYN