System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

Otwarto oferty na ul. Dworcową. Nadzór inwestorski poszukiwany

W dniu 7.04.2023 otwarto oferty na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska w ul. Dworcowej i budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz rozbudowy z przebudową Systemu Monitoringu Miejskiego oraz przebudowa dróg wraz z infrastrukturą transportu publicznego w rejonie dworca PKP w Gorzowie Wlkp.

Łącznie wpłynęły 3 oferty, wszystkie przekraczają kwotę zaplanowaną na realizację tego zadania.

Oferta 1 – Konsorcjum firm: TORMEL Sp. z o.o. ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań- Lider oraz WUPRINŻ S.A. ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań- Partner zaproponowało kwotę 25 661 000,73 zł oraz gwarancję na 72 miesiące. W tym przewidziano: zakres prac finansowany przez Miasto Gorzów – 17 739 859,66 zł oraz zakres prac finansowany przez PWIK Sp. z o.o. – 7 921 141,07 zł.

Oferta 2 – BUDIMEX S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa zaproponowało kwotę 24 649 455,36 zł oraz gwarancję na 72 miesiące. W tym przewidziano: zakres prac finansowany przez Miasto Gorzów – 18 453 469,90 zł oraz zakres prac finansowany przez PWIK Sp. z o.o. – 6 195 985,46 zł.

Oferta 3 – ZUE S.A., ul. Czapińskiego 3, 30-048 Kraków zaproponowało kwotę 23 327 915,35 zł oraz gwarancję na 72 miesiące.
W tym przewidziano: zakres prac finansowany przez Miasto Gorzów – 17 321 183,87 zł oraz zakres prac finansowany przez PWIK Sp. z o.o. – 6 006 731,48 zł

Na inwestycję przewidziano 16 206 631,63 zł brutto, w tym: zakres Miasta: 12 649 135,22 zł brutto oraz zakres PWIK: 3 557 496,41 zł brutto. O decyzjach dotyczących rozstrzygnięcia przetargu poinformujemy osobnym komunikatem.

Jednocześnie Miasto Gorzów ogłosiło przetarg na usługi polegające na pełnieniu Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu prawa
budowlanego nad robotami budowlanymi dotyczącymi przebudowy ul. Dworcowej wraz z monitoringiem, budową węzła przesiadkowego oraz przebudową wodociągu i sieci sanitarnej w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska w ul. Dworcowej” i „Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz rozbudowa z przebudową Systemu Monitoringu Miejskiego” dla projektu pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” oraz „Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą transportu publicznego w rejonie dworca PKP”.

Zastosowano następujące kryteria oceny ofert:
Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru branży torowej / Waga: 20
Cena – Waga: 60

Na oferty Miasto czeka do 4 maja 2023 do godz. 10:00.
Tutaj znajduje się ogłoszenie dot. niniejszego postępowania w ramach Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/749656

Jednostka Realizująca Projekt
Fot. Bartłomiej Nowosielski

POWRÓT
GÓRCZYN