System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZE INFORMACJE ODNOŚNIE PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE
Inwestycja w ramach przebudowy torowiska ul. Walczaka zakończona
13 Sierpień 2018

Wykonawca przebudowy torowiska ul. Walczaka – firma ZUE S.A. zakończyła prace w związku z inwestycją. Rezultat prac inwestycyjnych związanych z projektem „System zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim” można zobaczyć na załączonych fotografiach. fot. Bartłomiej Nowosielski

Zamknięcie skrzyżowania Sikorskiego z Dworcową
13 Lipiec 2018

W poniedziałek (16. Lipca) rano rozpocznie się kolejny etap modernizacji ulicy Sikorskiego; przebudowa skrzyżowania z ulicą Dworcową, które zostanie zamknięte dla ruchu samochodowego. Ulica Dworcowa funkcjonować będzie jako droga dwukierunkowa i „ślepa”, z wjazdem wyłącznie od ulic Jancarza i Składowej. Podobnie ruch odbywał się będzie na ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Jancarza do ul. […]

Etap II remontu Kostrzyńskiej ruszył 10 lipca
12 Lipiec 2018

We wtorek 10 lipca rozpoczał się kolejny etap prac związany z przebudową ul. Kostrzyńskiej. Etap drugi wg założeń wykonawcy – firmy Budimex, realizowany będzie w terminie lipiec-wrzesień 2018, czyli planowany okres czasu na danym etapie wyniesie do trzech miesięcy. Na danym odcinku zerwana już została wartstwa asfaltu, wykonawca przystępuje do dalszych prac. Wprowadzona została także […]

Otwarcie skrzyżowania Dowgielewiczowej – Walczaka
10 Lipiec 2018

We wtorek (10 lipca) po godzinie 12 zostanie otwarte skrzyżowanie ulic Dowgielewiczowej – Walczaka, które zostało czasowo zamknięte ze względu na prace związane z przebudową torowiska tramwajowego wzdłuż ulicy Walczaka (na odcinku od stacji Shell do ul. Dowgielewiczowej.  Przywrócona zostanie pierwotna organizacji ruchu na skrzyżowaniu oraz zlikwidowane objazdy kierujące mieszkańców ulic Dowgielewiczowej, Kućki, Korcza, Papuszy […]

Kolejny etap przebudowy ul. Kostrzyńskiej rusza 10 lipca
5 Lipiec 2018

Z dniem 10 lipca br. (wtorek) rozpocznie się kolejny etap prac związany z przebudową ul. Kostrzyńskiej. Wykonawca planuje zamknąć w godzinach porannych północną jezdnię Al. 11 Listopada na odcinku od przystanku autobusowego „Os. Słoneczne” do cerkwi. Z uwagi na zakres prac, na remontowanym odcinku drogi, ruch pojazdów jadących od centrum zostanie skierowany na jezdnię południową, […]

Prace na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego – Jancarza – Estkowskiego zakończone
3 Lipiec 2018

Prace na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego – Jancarza – Estkowskiego zostały zakończone i ruch odbywa się zgodnie z pierwotną organizacją ruchu. Oznakowanie poziome na jezdni zostało odtworzone, a sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ponownie pracuje w programie trójbarwnym. Rafał Krajczyński Miejski Inżynier Ruchu fot. Bartłomiej Nowosielski

Zaawansowanie prac na torowisku ul. Walczaka
28 Czerwiec 2018

Wykonawca przebudowy torowiska ul. Walczaka – firma ZUE S.A. w dniu 27 czerwca 2018 przedstawiła raport zawierający zakres wykonywanych obecnie prac. Przedstawia się on następująco: 1. Prace związane z wykonywaniem sieci trakcyjnej. Wykonano sieć trakcyjną na odcinku od Ronda Gdańskiego do pętli tramwajowej. Na pozostałym zakresie wykonane zostały przewieszki, wysięgniki i kotwienia sieci trakcyjnej. Na […]

Nowy harmonogram prac remontowych na Sikorskiego
26 Czerwiec 2018

Wykonawca przebudowy ul. Sikorskiego – firma Trakcja PRKiI S.A., przedstawił w dniu dzisiejszym aktualizację harmonogramu prac remontowych na poszczególnych etapach. Konieczność wprowadzenia korekty względem pierwotnego harmonogramu spowodowana była opóźnieniami wynikającymi z dostawami materiałów budowlanych. Na chwilę obecną, mimo przesunięcia terminów na poszczególnych etapach, wykonawca nie zakłada zagrożenia terminów ostatecznych realizacji inwestycji. Mapa etapów prac Nowy […]

Ruszył kolejny etap remontu Sikorskiego
25 Czerwiec 2018

Zgodnie z zapowiedziami, w sobotę 23 czerwca, wykonawca przebudowy ul. Sikorskiego – firma Trakcja PRKiI S.A. – rozpoczął kolejny etap inwestycji. Tym razem prace ruszyły na fragmencie skrzyżowania al. 11 Listopada, ul. Sikorskiego i ul. Jancarza. Na kilkusetmetrowym odcinku obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i występują objazdy. Mapkę objazdów można znaleźć tutaj. Zgodnie z zapewnieniami wykonawcy […]

Kolejny etap Sikorskiego rusza od soboty (23 czerwca)
20 Czerwiec 2018

Wykonawca przebudowy ul. Sikorskiego planuje w dniu 23 czerwca (sobota) w godzinach porannych wprowadzenie kolejnego etapu przebudowy ul. Sikorskiego. W ramach powyższego planowane są prace związane z remontem torowiska na ul. Sikorskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Jancarza i ul. Estkowskiego. W związku z powyższym planowane są następujące zmiany w organizacji ruchu: Nastąpi częściowe zamknięcie skrzyżowania ul. Sikorskiego, […]

GÓRCZYN