System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZE INFORMACJE ODNOŚNIE PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE
Centrum Monitoringu Wizyjnego gotowe!
16 Czerwiec 2021

Konsorcjum firm: BLR Sp. z o.o. oraz Selektor wykonał w ramach zadania „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” adaptację pomieszczeń Policji na potrzeby Centrum Monitoringu Wizyjnego. Zamówienie zostało zrealizowane za kwotę brutto: 289399,48 zł w ramach przetargu nieograniczonego. Wykonawca zakończył prace wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych oraz wykonał roboty instalacyjne elektryczne związane z adaptacją […]

Postęp prac na ul. Chrobrego i Mieszka I – czerwiec 2021
9 Czerwiec 2021

Przebudowę 1,5-kilometrowego odcinka drogi wraz z torowiskiem i ciągiem pieszym na ulicach Chrobrego i Mieszka I, na odcinku od Pocztowej do Roosevelta, realizuje konsorcjum firm ZUE i FDO. Prace realizowane są na całym zakresie inwestycji – od ul. Pocztowej do ul. Roosevelta. Od ul. Pocztowej wzdłuż Arsenału do okolic „Letniej” trwają prace archeologiczne. Poza odkryciami […]

Pierwsze tablice SDIP już są!
1 Czerwiec 2021

Wykonawca Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i monitoringu – firma KONWERGA prowadził prace informatyczne dotyczące opracowania specjalistycznych oprogramowań, które będą obsługiwać system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz system monitoringu miejskiego m.in. oprogramowanie serwisowe, oprogramowanie dla obydwu systemów oraz oprogramowanie wspierające eksploatację systemów. Równolegle w kwietniu i maju Wykonawca prowadził roboty ziemne związane z układaniem kanalizacji teletechnicznej oraz […]

Postęp prac na ul. Chrobrego i Mieszka I – maj 2021
17 Maj 2021

Przebudowę 1,5-kilometrowego odcinka drogi wraz z torowiskiem i ciągiem pieszym na ulicach Chrobrego i Mieszka I, na odcinku od Pocztowej do Roosevelta, realizuje konsorcjum firm ZUE i FDO. Prace realizowane są na całym zakresie inwestycji – od ul. Pocztowej do ul. Roosevelta. Od ul. Pocztowej wzdłuż Arsenału do okolic „Letniej” trwają prace archeologiczne. Zostały one […]

Odkrywki archeologiczne na Chrobrego
13 Maj 2021

Konsorcjum firm ZUE i FDO realizujące remont ul. Chrobrego i Mieszka I, tuż po zerwaniu asfaltu i przystąpieniu do prac ziemnych, natrafiło na wysokości Arsenału na podziemne pamiątki z przeszłości. Zostały odnalezione fragmenty ceramiki z kultur neolitu, a konkretnie kultury pucharów lejkowatych. Nadzór archeologiczny – firma SG2 przypisuje niektórym z artefaktów ślady działalności człowieka sprzed […]

LEDy na przystankach
6 Maj 2021

Aktualnie trwają prace związane z budową nowej sieci monitoringu oraz systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Nowy system monitoringu oraz tablice led informujące o rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej mają być gotowe jesienią. Tablice będą czarne, na nich jasnym kolorem wyświetlane będą informacje. Będą zamontowane na 27 przystankach. Tablice będą wyświetlały następujące informacje: nazwa przystanku, aktualna godzina, numer […]

Postęp prac na ul. Chrobrego i Mieszka I – kwiecień 2021
21 Kwiecień 2021

Przebudowę 1,5-kilometrowego odcinka drogi wraz z torowiskiem i ciągiem pieszym na ulicach Chrobrego i Mieszka I, na odcinku od Pocztowej do Roosevelta, realizuje konsorcjum firm ZUE i FDO. Prace objęły już zasięgiem cały zakres inwestycji – od ul. Pocztowej do ul. Roosevelta. Aktualnie na każdym etapie inwestycji prowadzone są zaawansowane prace. Od ul. Pocztowej wzdłuż […]

Ruszył kolejny etap przebudowy ul. Chrobrego
7 Kwiecień 2021

Kolejny etap przebudowy ul. Chrobrego ruszył, a wraz z nim całkowicie zmieniona została organizacja ruchu. Kto może, niech lepiej omija ścisłe centrum miasta, zwłaszcza okolice skrzyżowania ul. Chrobrego-Jagiełły-Wybickiego. W tych okolicach trwa właśnie usuwanie asfaltu. Mapki z bieżącą organizacją ruchu oraz komunikacją zastępczą MZK dostępne są na naszej stronie w poprzedzających wpisach. Planowane utrudnienia mogą […]

Objazdy MZK w związku z przebudową skrzyżowania Chrobrego/Jagiełły/Wybickiego
2 Kwiecień 2021

Od środy (7 kwietnia), w związku z zamknięciem dla ruchu kołowego południowego wlotu skrzyżowania ulic Bolesława Chrobrego, Władysława Jagiełły i Józefa Wybickiego, wynikającym z rozpoczęcia prac nad kolejnym etapem przebudowy ciągu ulic Chrobrego i Mieszka I, wprowadzone zostaną tymczasowe trasy przejazdu dla linii autobusowych kursujących tym skrzyżowaniem. Linie autobusowe 100, 101, 111, 134, 136: W […]

Rusza przebudowa skrzyżowania Chrobrego-Wybickiego-Jagiełły
2 Kwiecień 2021

Przebudowa skrzyżowania ulic Bolesława Chrobrego, Wybickiego i Władysława Jagiełły będzie realizowana w dwóch etapach; w pierwszym, dotyczącym południowej strony skrzyżowania tj. odcinka ul. Bolesława Chrobrego do ul. Pocztowej/Wełniany Rynek, a także południowej części jezdni ul. Wybickiego i Władysława Jagiełły, wprowadzanie nowej organizacji ruchu rozpocznie się we wtorek (6 kwietnia) i potrwa cały dzień – skrzyżowanie […]

GÓRCZYN